onsdag 31 oktober 2012

Naturförstörelsen i Norrland


Fotomontage. Vindexploateringen i vår by, Omsjö

Det är inte bara vindkraften som är på väg att förstöra Norrlands natur.

Stigande världsmarknadspriser på metaller har plötsligt satt svenska gruvor i fokus igen. Men medan miljarderna försvinner utomlands, stannar risken för miljökatastrofer kvar – generationer framåt.

Det råder en gruv-boom i Sverige. När råvarupriserna i världen gått upp har många internationella gruvbolag sökt sig till Sverige och Norrland – med låga skatter och avgifter har Sverige blivit ett förlovat mineralland. Men vad tjänar Sverige på brytningen i slutändan? Och vad blir den långsiktiga kostnaden/konsekvenserna för gruvdriften?”

Lyssna på programmet ”Kaliber” SR 1 där gruvindustrin granskas. Ett skakande program, som visar att Norrland är tänkt/på väg att bli en koloniserad landsdel, som ska exploateras med vind- och gruvdrift.

Vår norrländska natur är exklusiv, vi kan inte stillatigande se på hur vindstdrivande intressen förstör vår livsmiljö, våra liv!

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1316
1 kommentar:

Anonym sa...

Det är inte bara synintrycket av ett naturligt landskap som påverkas.
Vindkraftparker förutsätter ett vägnät som fragmenterar landskapet. Det är detta som gör det svårt att få sådan skogsmark certifierad och därmed rätt till ett högre virkespris. Anledningen är, att den biologiska mångfalden nedgår på grund av de breda vägarna.
Inte heller samerna uppskattar att deras betesmarker industrialiseras. Renen blir svår att hålla samlad, då den lätt förflyttar sig längs plogade vägar vid stort snödjup.
Martin