fredag 22 juli 2022

Mormor och farmor - stora föredömen

Finns det fantastiska anmödrar så har jag det. Både min farmor och mormor gjorde storverk i det tysta. Att vara hustru och mor till många barn i stora familjer kräver sin kvinna; och sådana kvinnor var dom. Båda var ett par av de många otaliga kvinnor som gav så mycket men fick så lite igen under sin livstid. Ändå var de på något sätt obrutna i sin tro på livet, människorna och framtiden. Deras tro var till barnen, barnbarnen och framtiden. Deras framtid var vår framtid.

Min farmor fick 11 barn, min mormor 13 barn. Alla barnen överlevde till vuxen ålder. Både farmor och mormors familjer levde många gånger i ganska stor fattigdom. Barnen fick tidigt börja arbeta, dels hemma och i många fall fick de tidigt börja ta de arbeten utom hemmet som fanns att få. För flickorna var det tjänster som pigor och för pojkarna fick de tidigt följa med fäderna till skogen för att hjälpa till med skogshuggning. Det var inte lätt många gånger för farmor och mormor att släppa iväg de små, tonåriga barnen utom hemmet, men det fanns inget val när maten inte räckte till för alla.

Trångboddheten var stor. I alla fall hos mormor och morfar. De bodde i ett litet torp med ett rum och kök, där de flesta sov i köket. Jag kan idag inte förstå hur det kunde fungera.. Eldstad fanns i köket och vintertid blev det många turer till spisen, dag som natt, för att hålla kylan borta. All matlagning skedde på en liten spis, disken sköttes på en liten diskbänk utan avlopp. Vattnet togs upp ur en brunn en bit utanför huset.

Farmor hade möjligen lite bättre förhållanden men hon fick istället finna sig i att flytta många gånger när farfar fick för sig att de hittat ett bättre boende eller där arbeten fanns. Jag har räknat ut att familjen flyttade elva gånger under barnens uppväxt..

Både farmor och mormor födde sina barn hemma. Ibland med hjälp av en grannkvinna om det fanns den möjligheten. Det är fantastiskt att allt gick bra utan större komplikationen och att alla barnen överlevde. För mig låter det som ett större under. Men så var ofta förhållandena på den tiden. 

Jag hann tyvärr inte träffa min mormor. Hon dog året innan jag föddes. Det finns så många fina eftermälen efter min starka och duktiga mormor och jag är ledsen över att jag inte fick möjlighet att lära känna henne. Jag är övertygad om att jag skulle älska henne minst lika mycket som jag tyckte om min farmor.

Farmor dog när jag var åtta år och jag har så flera fina minnen av henne. Hon kom ibland med bussen och hälsade på oss när hon blev änka, och ibland hälsade vi på henne dit hon flyttade efter att farfar hade dött. Jag älskade farmor så liten jag var! Hon var så snäll och jag kände att hon älskade mig tillbaka och även alla sina många barnbarn.

Jag är så tacksam för alla de minnen och berättelser jag har fått höra om min farmor och mormor.  De är en del av min historia och de är stora föredömen. Jag tänker på dem ibland och har ofta önskat att jag hade fått möjlighet att träffa dem i vuxen ålder. Nu blev det inte så men de lever i mitt hjärta och jag skänker dem ofta många varma tankar.

Jag är så tacksam och stolt över mormors och farmors livsgärningar! Mormor och farmor tillhör ett par av mina största föredömen.

 

söndag 19 juni 2022

Mitt möte med en björn


För ett par dagar sedan var jag med om en mycket obehaglig händelse. Jag stötte på en björn på ca 2-3  meters håll under morgonpromenaden på en skogsväg med min lilla vovve Sally.

Björnen stod något skymd bland lite sly alldeles intill skogsvägen när jag upptäckte den. Jag tror att hen inte hade sett/hört eller uppmärksammat mig tidigare. Hen var uppenbarligen fokuserad på Sally, min lilla Cocker Spaniel som var ett tiotal meter före mig, men Sally hade uppenbarligen inte heller  uppmärksammat björnen. Jag upptäckte inte björnen förrän jag var strax intill den. Jag trodde först jag såg fel. Helt galet fel. Det var så totalt overkligt! En björn stod alldeles intill mig!!

Björnen var något skymd av sly, men hela bröstet och det stora huvudet syntes. Jag kunde inte avgöra om den satt eller stod. Jag såg rakt in i björnens ögon på nära håll. Det var så totalt overkligt alltihopa. Jag förstod inte först vad jag såg. Trodde det var en skylt eller liknande. Men när jag strax insåg att det var på riktigt, så blev jag helt kall.. Björnen såg dock snäll ut och verkade mest nyfiken på mig. Men jag hade bara ett val, att ge mig därifrån så snart som möjligt.

Jag skrek åt Sally att komma medan jag snabbt sprang tillbaka till bilen som stod ca 75-100 meter bort. Jag tror att Sally uppfattade allvaret på rösten och sprang snabbt efter mig till bilen. Björnen försvann uppenbarligen, för jag såg den inte mera.

Jag kände mig väldigt skakad, trots att allt gick bra. Jag tror dock inte att Sally hann se björnen eller uppfatta faran. Jag körde direkt hem. Jag var rejält skakad. Det tog många timmar innan jag kunde släppa tanken på vad jag varit med om. Jag såg hela tiden björnens stora huvud och hans granskande små, men snälla ögon. Det var så overkligt alltihopa.

Det var mitt första möte med en björn. Jag hoppas dock att det var den sista..


torsdag 19 maj 2022

Minnet av en vän..


 Av en händelse hittade jag denna minnesruna efter en mycket god vän som jag lärde känna och arbetade tillsammans med några år i början av 1970-talet på St Eriks sjukhus i Sthlm. Peter Furst ingick i ett forskningsgrupp med njurspecialister där även jag hade en roll som sjuksköterska. Det var en mycket spännande och intressant tid, det varade ett par år om jag minns rätt. Jag ansvarade för de patienter som ingick i gruppens forskning med infusionsbehandlingar, provtagningar och dokumentation kring detta.

Peter och jag blev mycket goda vänner. Vi delade flera intressen och han lärde mig mycket om bl.a. musik och konst. Peter var mycket musikalisk och han hade studerat musik och musicerat i sin tidigare hemstad Budapest. 

Vi förblev vänner även sedan han slutade på St Eriks sjh och blev professor i nutrition i Stuttgart 1981. Men med tiden ebbade kontakten ut och jag visste inte förrän jag hittade denna dödskrönika att Peter hade gått bort redan 2004. Alltför ung. 

Tack för din vänskap Peter. Jag minns dig med mycket stor värme. 

torsdag 12 maj 2022

Min hemsida om släkt- och bygdeforskning ..

                     


 

"Min släkt är full av hjältar, decennier av slit / brustna hjärtan, trötta leder, deras stolthet bar mig hit / nu är de gömda bakom stjärnor, vid vintergatans kant, dom är glömda men dom talar, genom pennan i min hand / och dom bar mig ända hit" 

(De inledande raderna av sången ELITE framförd av rockgruppen KENT, text och musik: Joakim Berg)

Länkar från min hemsida

         - Historik Fängsjö

         - Omsjöfinnarna

         - Maria Karolina Persdotter, min mormors anor

         - Johan Anders Johansson, min morfars anor

         - Ada Johanna Nygren, min farmors anor

         - Anders Olof Berglund, min farfars anor


 Min hemsida: anitaberglund.se   


Omsjöfinnarna.

Från min hemsida:


Omsjö - "finnbyn".

Den finska invandringen till Sverige började kring 1560 (Sverige och Finland var samma rike) på grund av en befolkningsökning. Trots att det inre av Finland med våra mått mätt, var relativt glest befolkat uppstod ett överbefolkningsfenomen under 1500-talet. Detta och det ökade skattetrycket i Finland bidrog till att befolkningen levde i misär. Markerna för nyodling räckte inte till för det svedjebruksodlande savolaxarna. Krav på dagsverken från allmogen och utskrivningar till de många gränskrigen ledde också till flykt.

De finska invandrarna kom från det norra Savolax i Finland via Österbotten, till Sverige. I Sverige fick nybyggarna skattebefrielse i sex ibland upp till femton år vid nyodlingar av skog. De savolaxiska finnarna var duktiga på svedjebränning och de norrländska barrskogarna innebar stora möjligheter till svedjor och nyodlingar och därmed möjligheter till försörjning.

De allra äldsta beläggen på savolaxisk kolonisation i Ångermanland är från slutet av 1580-talet i Viksjö och Graninge. I Omsjö hittar man de första finnarna 1590, som senare sprider sig till Grundtjärn som också räknas som en genuin finnby.

Paul Lundin, hembygdsforskare i Näsåker, har i sin hembygdsforskning forskat om omsjöfinnarna och jag citerar följande ur en artikel han skrivit:

  "I sin avhandling om den finska kolonisationen inom Ångermanland, säger prof. Richard Gothe att Omsjö är en genuin finnby. Alldeles riktigt är väl ej detta påstående, ty när Gustaf Wasa år 1535 började ge ut sina skatteböcker (jordeböcker som de också kallades) så fanns redan två bönder upptagna för byn, nämligen Anders Person och Tomas Nilsson. Däremot började den finska invandringen ta form främst under 1500-talets senare hälft. Omkring 1570 synes de första finnarna kommit.

År 1535 i den första skatteboken, hette byn Ymmesjö och skrevs senare för Ummesjön och sjön hade här samma namn som själva byn. Namnformen Ummesjö skall enligt vissa urkunder ha varit uttrycket "ha varit nolaskogs" och syftat på folket umma (ovan) sjön. Redan i nästa skattebok som utkom 1542 står dock Omsjö i sitt naturliga namn. Detta år upptas byn till åtta seland. Språkforskaren Torsten Bucht säger i sin bok "Ortnamnen i Västernorrland" att namnleden av orden "om -" är oklart. I Gustaf Vasas inventering av norrländska fiskesjöar, år 1569, står sjön skriven som "Omsjiöträsk".

Åbon Tomas Nilsson avlöstes i 1542 års skattebok av sonen Hakon Tomasson och denne i sin tur av sin son Jon Hakonsson vilken skrevs för knekt. Egennamnet Hakon var typiskt norskt, och här kan man ev. gissa på en anknytning att Tomas Nilssons hustru var norska. Den andre åbon från 1535, Anders Persson, satt vid sitt hemman ända till 1571 då hemmanet övertogs av den förste finske kolonisatören Erik Andersson medan en annan finne Anders Andersson började bryta mark på Karfsjönäset. Annars synes Omsjö-brännan och den s.k. Gammåkern vara byns äldsta stycken. Här kan tilläggas att de finska invandrarna gavs svenska namn av prästerna, eftersom de finska namnen var svåra att både uttala och skriva.

Omsjöfinnarna skall närmast ha kommit från Savolaks, och år 1590 skrivs bröderna Anders och Pål Andersson för hela Omsjö by med fyra seland vardera. År 1639 skrivs en viss Peder (troligen Pehr i Rune Edströms stamtavla; min not.) Andersson Finne för hela Omsjö by och av allt att döma var han en storman på sin tid. I en mantalslängd från sagda år skrivs han vara ägare till sju kor, två kvigor, tre getter, tio får och två spänns utsäde.

I november 1647 får han skattebefrielse sedan hela hans hus, ladugård och magasin förstörts av vådeld som inträffade när Peder med sin familj bevistade ett bröllop i Kläppsjö. I Nordlanders norrländska samlingar återges en böneskrift från den branddrabbade Peder Andersson i Omsjö där han anhåller om skattebefrielse då han förlorat allt vad han äger och har genom denna olyckssaliga brand. Böneskriften är vidimerad av komministern i Näsåker, Ericus Michaelis (Erik Mikaelsson) som också anger att hemmanet är taxerad till 12 ½ seland. Sägnen vill också göra gällande att denne Peder Andersson Finne skall ha gömt en silverskatt någonstans på Ljusmon eller Karfsjömon. Många lär ha sökt efter skatten utan att lyckas hitta den.

I en samtida kartförrättning omnämns finnhemmanet Ummesjö (Omsjö) på Ådalslidens allmänning. Här omnämns också att Omsjöfinnarna upptagit odling vid Juvansjön och Juvanån som förskaffat dem god slåtter- och ängsmark. På bergshöjderna invid Omsjön växer vacker fällningsskog och riklig tillgång på näver- och lövskav. I Omsjön och Karfsjön finns riklig tillgång av gädda, abborre, mört och småfisk, kallad rapoxefisk. Fyra till fem lispund torkade gäddor säljes årligen. Kvarn brukas av finnhemmanet vid Juvanån och bäckkvarn invid gården. Uppgifter som ger belägg för att det var duktigt och arbetsamt folk, dessa finska kolonisatörer."  Slut citat av Paul Lundin.

De s.k. "omsjöfinnarna" har givit upphov till många ättlingar i Norrland och många, många har dem bland sina anor. Eftersom jag bland mina egna anor har en av dessa finska invandrare  (Ella Andersdotter f 1650 ca) har jag själv forskat lite på dessa omsjöfinnar. Jag fick då god hjälp av, nu bortgångne,  Rune Edström i Lövånger, som genom sin rika databas kunde ge mig en utomordentligt fyllig stamtavla på den förste finske invandraren i Omsjö, Anders Andersson. Om någon är intresserad av stamtavlan, kontakta mig.


Historik om Omsjö skogsby av Paul Lundin.


Litteratur:

"Rötter i Anundsjö- en bygd Nolaskogs" Bengt Sjöberg. 1999.

- "Det skogsfinska kulturarvet", Finnsam. 2001.

-  Artikel av hembygdsforskaren Paul Lundin, Näsåker

- "Finnkolonisationen inom Ångermanland, Södra Lappmarken och Jämtland" av Richard Gothe      1948

 

 

fredag 1 april 2022

Ada Johanna Nygren, min farmors anor

Ada Johanna Nygren, min farmors anor

 

FarmorFinns det fantastiska anmödrar så har jag det. Både min farmor och mormor gjorde storverk i det tysta. Att vara hustru och mor till många barn i stora familjer kräver sin kvinna; och sådana kvinnor var dom. De var ett par av de många otaliga kvinnor som gav så mycket men fick så lite igen. Ändå var de på något sätt obrutna i sin tro på livet, människorna och framtiden. Deras tro var till barnen, barnbarnen och framtiden. Deras framtid var vår framtid.

Min farmor var född i Lillsele, Junsele. Hon var näst yngst av åtta syskon. Hon gifte sig som 19-åring med min farfar och fick ett arbetsamt liv med många barn och otaliga flyttningar. Det blev elva barn med tiden och eftersom farfar var en arbetsmänniska med många järn i elden utanför hemmet, så blev hennes arbetsbörda stor. Men farmor var en snäll och tålmodig person som fann sig i de livsvillkor som blev hennes.  Jag var åtta år när farmor avled vid 61 års ålder, och mina minnen av henne är att hon var en mycket snäll och kärleksfull människa.

Min farmors anor kommer mestadels från Mora i Dalarna samt Dorotea och Tåsjö i Västerbotten. Farmors mor Karin Mathsdotter var född i Vinäs i Mora och flyttade med sina föräldrar och syskon till Junsele när hon var nio år.

Farmors farmorsföräldrar Elias Danielsson f 1761 och Justina Ersdotter f 1773 i Norsjö (?) har vållat vissa bekymmer när det gäller deras ursprung. De kom så småningom att bli nybyggare i Granliden, Dorotea. 1797 omnämns Elias Danielsson i Granliden och samma år föds deras första barn. Det kom att bli nio barn sammanlagt och dottern Maja Lisa blev min farmors fm.

Maja Lisa gifte sig med Jöns Eliasson, sonson till Rustmästare Wikström som blev stamfar till den ättrika Wikströmska släkten från Tåsjö.

Jag har inte skrivit några källhänvisningar i antavlan. Om något är av intresse i antavlan kontakta mig ang. källan!  Rättelser och tillägg tas tacksamt emot. 

 Copyrighten tillhör mig. Det är INTE tillåtet att använda och publicera något av det som finns i antavlan utan min tillåtelse.Ada Johanna Nygren, född 1894-06-28 i Lillsele, Junsele (Y),
död 1955-09-15 i Junsele, Junsele (Y). Bosatt i Junsele, Junsele (Y).
Far 2 ] [ Mor 3 ]


*** Generation I ***


f
Göran Jönsson Nygren, född 1854-03-27 i Långsele, Dorotea sn,
död 1923-04-20 i Västertjärn, Junsele. Arbetare i Västertjärn, Junsele.
Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ] [ Proband 1 ]

Gift 1880-11-01 i Junsele med

m
Karin Mathsdotter, född 1856-11-17 i Vinäs, Mora Dalarna, död 1942-04-14
i Västertjärn, Junsele. Bosatt i Västertjärn, Junsele.
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ] [ Proband 1 ]


*** Generation II ***


ff
Jöns Eliasson, född 1812-06-08 i Aldersnäs, Tåsjö, död 1876-08-10
i Långsele, Dorotea. Bosatt i Långsele, Dorotea.
Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]

Gift 1834 med

fm
(Maria Elisabet) Maja-Lisa Eliasdotter, född 1809-03-25 i Granliden,
Dorotea, död 1904-01-03 i Låjtavare Långsele, Dorotea. Bosatt i Långsele,
Dorotea.
Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]


mf
Rull Maths Andersson, född 1817-09-17 i Vinäs 32, Mora Dalarna,
död före 1900 i Lillsele, Junsele. Bosatt i Lillsele, Junsele.
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Gift 1846-12-27 med

mm
Bossel Anna Olofsdotter, född 1829-12-21 i Vinäs, Mora, död före 1920
i Lillsele, Junsele. Bosatt i Lillsele, Junsele.
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]


*** Generation III ***


fff
Elias Jönsson Ahlgren (Wikström), född 1780 i Skansnäset, Tåsjö,
död 1851-01-25 i Gålsjö. Nybyggare Landbonde Kolare i Harasjön, Gålsjö.
Far 16 ] [ Mor 17 ] [ Maka 9 ] [ Son 4 ]

Gift 1805-10-20 i Tåsjö med

ffm
Brita Israelsdotter, född 1780-11-07 i Ön, Fjällsjö, död 1843-09-01
i Harasjön, Gålsjö. Bosatt i Gålsjö.
Far 18 ] [ Mor 19 ] [ Make 8 ] [ Son 4 ]


fmf
10 Elias Danielsson, född 1761 i Burträsk?, död 1844-01-09 i Granliden,
Dorotea. Nybyggare i Granliden 2, Dorotea.
Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Gift 1796 med

fmm
11 Justina Ersdotter, född 1773 i Norsjö?, död 1860 i Granliden, Dorotea.
Bosatt i Granliden 2, Dorotea.
Make 10 ] [ Dotter 5 ]


mff
12 Rull Anders Andersson, född 1782-09-04 i Vinäs, Mora, död 1847-07-21
i Mora, Mora.
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Gift med

mfm
13 Anna Andersdotter, född 1777 i Vinäs, Mora, död 1851-11-25 i Mora.
Bosatt i Vinäs, Mora.
Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]


mmf
14 Bossel Olof Andersson, född 1797-04-28 i Vinäs, Mora, död 1845-01-21
i Mora.
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Gift 1823-12-26 med

mmm
15 Hans Anna Matsdotter, född 1805-12-10 i Vinäs, Mora, död 1833-03-28.
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]


*** Generation IV ***


ffff
16 Jöns Jonsson Wikström, född 1737-06-21 i Viken, Hammerdal Jämtland,
död 1802-09-02 i Rotnäset, Tåsjö. Rustmästare i Rotnäset, Tåsjö.
Far 32 ] [ Mor 33 ] [ Maka 17 ] [ Son 8 ]

Gift 1779-11-28 med

fffm
17 Lisa Eliadotter, född 1759 i Östra Ormsjö, Dorotea, död 1846-09-18
i Långsele, Dorotea.
Far 34 ] [ Mor 35 ] [ Make 16 ] [ Son 8 ]


ffmf
18 Israel Israelsson, född 1738 i Sunnansjö 5, Fjällsjö, död 1814-03-23
i Tåsjö. Kyrkvärd i Kroknäset, Tåsjö.
Far 36 ] [ Mor 37 ] [ Maka 19 ] [ Dotter 9 ]

Gift 1765-06-02 med

ffmm
19 Brita Ersdotter, född 1740 i Vallen 4, Fjällsjö, död 1787-04-02
i Backe, Fjällsjö. Bosatt i Ön, Fjällsjö.
Far 38 ] [ Mor 39 ] [ Make 18 ] [ Dotter 9 ]


mfff
24 Rull Anders Hansson, född 1751-10-31 i Vinäs, Mora Dalarna.
Far 48 ] [ Mor 49 ] [ Maka 25 ] [ Son 12 ]

Gift 1775-01-29 med

mffm
25 Kånå Anna Hindricsdotter, född 1745-04-19 i Utmeland, Mora Dalarna.
Far 50 ] [ Mor 51 ] [ Make 24 ] [ Son 12 ]


mfmf
26 Anders Andersson.
Maka 27 ] [ Dotter 13 ]

Gift med

mfmm
27 Anna Jönsdotter.
Make 26 ] [ Dotter 13 ]


mmff
28 Bossel Anders Olofsson, född 1748 i Vinäs, Mora, död 1826-03-18.
Maka 29 ] [ Son 14 ]

Gift 1776 med

mmfm
29 Grudd Margareta Matsdotter, född 1758-04-16 i Vinäs, Mora,
död 1826-06-24.
Make 28 ] [ Son 14 ]


mmmf
30 Hans Mats Persson, född 1765 i Vinäs, Mora.
Maka 31 ] [ Dotter 15 ]

Gift 1799-01-06 med

mmmm
31 Bäse Anna Persdotter, född 1774-08-21 i Vinäs, Mora.
Make 30 ] [ Dotter 15 ]


*** Generation V ***


fffff
32 Jon Olofsson Dunderhake, född 1691-07-10 i Fyrås, Hammerdal,
död 1761-07-13 i Sikås, Hammerdal.
Far 64 ] [ Mor 65 ] [ Maka 33 ] [ Son 16 ]

Gift med

ffffm
33 Valborg Persdotter, född 1691-03-15 i Åtgården, Grenås, Hammerdal,
död eft.1758 i Sikås, Hammerdal.
Far 66 ] [ Mor 67 ] [ Make 32 ] [ Son 16 ]


fffmf
34 Elias Carlsson, född 1727-10-.
Maka 35 ] [ Dotter 17 ]

Gift med

fffmm
35 Juliana "Göle" Israelsdotter, född 1729-02-22.
Make 34 ] [ Dotter 17 ]


ffmff
36 Israel Jonsson, född 1705, död 1787-12-17. Bosatt i Sunnansjö, Tåsjö.
Maka 37 ] [ Son 18 ]

Gift med

ffmfm
37 Mareta Jonsdotter, född 1710, död 1777.
Make 36 ] [ Son 18 ]


ffmmf
38 Erik Abrahamsson, född 1715-08-01, död 1790-06-21.
Maka 39 ] [ Dotter 19 ]

Gift med

ffmmm
39 Ingri Eliasdotter, född 1716-01- i Fjällsjö, död 1791-03-03 i Vallen,
Fjällsjö.
Make 38 ] [ Dotter 19 ]


mffff
48 Rull Hans Andersson, född 1714-05-18 i Isunda, Mora Dalarna,
död 1769-04-15 i Vinäs, Mora. Bonde i Vinäs, Mora.
Far 96 ] [ Mor 97 ] [ Maka 49 ] [ Son 24 ]

Gift 1744-12-26 med

mfffm
49 Tutvig Carin Nilsdotter, född 1725 i Käftbyn, Vika Dalarna. Bosatt
i Vinäs, Mora.
Far 98 ] [ Mor 99 ] [ Make 48 ] [ Son 24 ]


mffmf
50 Kånå Henrik Henriksson, född 1705 i Morkarlby, Mora, död 1777-07-20
i Vinäs, Mora. Bonde i Utmeland Mora.
Maka 51 ] [ Dotter 25 ]

Gift 1730-03-08 med

mffmm
51 Karin Olofsdotter, född 1704 i Mora, död 1771-05-10 i Utmeland, Mora.
Bosatt i Vinäs Mora.
Make 50 ] [ Dotter 25 ]


*** Generation VI ***


ffffff
64 Olof Jonsson Dunderhake, född 1669.
Maka 65 ] [ Son 32 ]

Gift med

fffffm
65 Karin Bengtsdotter, född 1670 ca.
Make 64 ] [ Son 32 ]


ffffmf
66 Per Christensson, född 1660 ca.
Maka 67 ] [ Dotter 33 ]

Gift med

ffffmm
67 Cecilia Hansdotter, född 1660 ca.
Make 66 ] [ Dotter 33 ]


mfffff
96 Lass Anders Andersson, född 1669, död 1743-05-27.
Fjärdingsman och nämndeman i Vinäs Dalarna.
Far 192 ] [ Mor 193 ] [ Maka 97 ] [ Son 48 ]

Gift 1699-01-06 med

mffffm
97 Sicko Anna Andersdotter, född 1682, död 1743. Bosatt i Vinäs Dalarna.
Far 194 ] [ Mor 195 ] [ Make 96 ] [ Son 48 ]


mfffmf
98 Tutvig Nils Nilsson, född 1686 i Bengtsarvet, Sollerön, död 1744.
Maka 99 ] [ Dotter 49 ]

Gift med

mfffmm
99 Sticko Kerstin Eriksdotter, född 1693.
Make 98 ] [ Dotter 49 ]


*** Generation VII ***


mffffff
192 Anders Jönsson, född 1634?. Bosatt i Vinäs.
Maka 193 ] [ Son 96 ]

Gift med

mfffffm
193 Karin Larsdotter, född 1648, död 1718. Bosatt i Vinäs.
Make 192 ] [ Son 96 ]


mffffmf
194 Sicko Anders Olofsson, född 1641, död 1698. Bosatt i Vinäs.
Maka 195 ] [ Dotter 97 ]

Gift med

mffffmm
195 Karin Persdotter, född 1661, död 1728. Bosatt i Vinäs.
Make 194 ] [ Dotter 97 ]


Personregister


Abrahamsson, Erik f 1715 38
Andersdotter, Anna f 1777 i Mora 13
Andersdotter, Sicko Anna f 1682 97
Andersson, Anders 26
Andersson, Bossel Olof f 1797 i Mora 14
Andersson, Lass Anders f 1669 96
Andersson, Rull Anders f 1782 i Mora 12
Andersson, Rull Hans f 1714 i Mora Dalarna 48
Andersson, Rull Maths f 1817 i Mora Dalarna 6
Bengtsdotter, Karin f 1670 65
Carlsson, Elias f 1727 34
Christensson, Per f 1660 66
Danielsson, Elias f 1761 10
Eliadotter, Lisa f 1759 i Dorotea 17
Eliasdotter, (Maria Elisabet) Maja-Lisa f 1809 i Dorotea 5
Eliasdotter, Ingri f 1716 i Fjällsjö 39
Eliasson, Jöns f 1812 i Tåsjö 4
Eriksdotter, Sticko Kerstin f 1693 99
Ersdotter, Brita f ca 1 i Fjällsjö 19
Ersdotter, Justina f 1773 11
Hansdotter, Cecilia f 1660 67
Hansson, Rull Anders f 1751 i Mora Dalarna 24
Henriksson, Kånå Henrik f 1705 i Mora 50
Hindricsdotter, Kånå Anna f 1745 i Mora Dalarna 25
Israelsdotter, Brita f 1780 i Fjällsjö 9
Israelsdotter, Juliana "Göle" f 1729 35
Israelsson, Israel f 1738 i Fjällsjö 18
Jonsdotter, Mareta f 1710 37
Jonsson Dunderhake, Olof f 1669 64
Jonsson, Israel f 1705 36
Jonsson Wikström, Jöns f 1737 i Hammerdal Jämtland 16
Jönsdotter, Anna 27
Jönsson Ahlgren (Wikström), Elias f 1780 i Tåsjö 8
Jönsson, Anders f 1634 192
Jönsson Nygren, Göran f 1854 i Dorotea sn 2
Larsdotter, Karin f 1648 193
Mathsdotter, Karin f 1856 i Mora Dalarna 3
Matsdotter, Grudd Margareta f 1758 i Mora 29
Matsdotter, Hans Anna f 1805 i Mora 15
Nilsdotter, Tutvig Carin f 1725 i Vika Dalarna 49
Nilsson, Tutvig Nils f 1686 i Sollerön 98
Nygren, Ada Johanna f 1894 i Junsele (Y) 1
Olofsdotter, Bossel Anna f 1829 i Mora 7
Olofsdotter, Karin f 1704 51
Olofsson, Bossel Anders f 1748 i Mora 28
Olofsson Dunderhake, Jon f 1691 i Hammerdal 32
Olofsson, Sicko Anders f 1641 194
Persdotter, Bäse Anna f 1774 i Mora 31
Persdotter, Karin f 1661 195
Persdotter, Valborg f 1691 i Hammerdal 33
Persson, Hans Mats f 1765 i Mora 30


Källa: Min hemsida:  anitaberglund.seAnders Olof Berglund, min farfars anor

Anders Olof Berglund, min farfars anor

 

FarfarFarfar var ättling efter den förste nybyggaren i Åkerbränna Junsele; Olof Andersson f 1725 som tillsammans med Jakob Hansson var de första nybyggarna i Åkerbränna. Sonsonen Anders Andersson Berglund var den som fortsatte pionjärarbetet genom att bli bonde i samma by. Dennes son Anders fortsatte traditionen att bli nybyggare när han år 1871 påbörjade ett nybygge i Hömyra, någon mil öster om Åkerbränna. Sonen Petter, min fff, tog över faderns nybygge och Hömyra blev så småningom en bördig by som gav god skörd till dem som bodde där. Båda byarna har idag enbart sommarboende.

Min farfar Anders "Ante" Berglund blev också nybyggare i allra högsta grad. Han var en person med stor arbetskapacitet och krävde mycket av sig själv och av sina söner.  Han byggde, renoverade och uppodlade ett flertal nybyggen på olika ställen i Junseletrakten under sitt liv, och familjen, som under åren utökades med elva barn, flyttade ofta.

Jag har inget minne av min farfar, men det absolut första minne jag har i mitt liv var när jag följde min far för att hälsa på farfar när han låg på sin dödsbädd. Jag var tre år och farfar ville träffa mig för sista gången i sitt liv. Jag minns att vi åkte buss och att jag lekte med farfars och farmors hund men jag har inget minne av farfar.

Farfars anor kommer mestadels från Junsele, Åsele och Anundsjö. De flesta var nybyggare och bönder i flera generationer bakåt. Ett litet uns av sameblod finns också med genom "lappmannen" Adam Kristoffersson f 1660 ca i Åsele lappmark.

Erik Persson f 1707 ohh Brita Olsdotter f 1699 i min farfars antavla, har blivit anfader och anmoder till en stor släkt s.k. "Östanbäckarna". De har en livaktig släktförening "Östanbäcks släktförening" och en fin hemsida. På deras hemsida finns en stamtavla på Erik Persson och Brita Olsdotter.

Jag har inte skrivit in några källangivelser i antavlan. Om någon har kompletteringar, rättelser eller vill veta källorna till min farfars antavla så blir jag mycket glad om du hör av dig! Rune Edström i Lövånger har varit till mycket stor hjälp när det gäller anorna från Anundsjö och Åsele.  

Copyrighten tillhör mig. Det är INTE tillåtet att använda och publicera något av det som finns i antavlan utan min tillåtelse.

 1 Anders "Ante" Olof Berglund, född 1885-09-26 (döpt 1885-10-11) i Hömyra,
Junsele (Y), död 1950-12-07 i Gulsele, Junsele (Y).
Nybyggare Skogsarbetare i Gulsele, Junsele (Y).
Far 2 ] [ Mor 3 ]

 


*** Generation I ***


f
Olof Petter Berglund, född 1854-01-14 (döpt 1854-01-29) i Åkerbränna,
Junsele (Y), död 1933-01-17 i Hömyra, Junsele (Y). Arrendator Hemmansägare
i Hömyra, Junsele (Y).
Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ] [ Proband 1 ]


Gift 1880-01-01 i Junsele (Y) med

m
Anna Matilda (Mårtensdotter) Åkerberg, född 1857-03-19 i Åkerberget,
Åsele, död 1941-09-13 i Eden, Junsele (Y). Bosatt i Hömyra, Junsele (Y).
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ] [ Proband 1 ]

 


*** Generation II ***


ff
Anders Berglund, född 1826-05-07 i Rusksand, Junsele, död 1904-04-18
i Hömyra, Junsele. Kronobonde i Hömyra, Junsele.
Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]


Gift 1850-06-09 i Junsele med

fm
Caisa (Katarina) Olofsdotter, född 1825-12-28 i Esselet, Junsele,
död 1908-03-27 i Hömyra, Junsele. Bosatt i Hömyra, Junsele.
Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]mf
Mårten Mårtensson, född 1817-07-15 i Lomsjö, Åsele, död 1877-05-23
i Åkerberget, Åsele. Bonde i Åkerberget, Åsele.
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]


Gift 1844-12-21 i Åsele med

mm
Erika Carolina Olsdotter, född 1825-11-18 i Lomsjö, Åsele,
död 1905-02-18 i Åkerberget, Åsele. Bosatt i Åkerberget, Åsele.
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]

 


*** Generation III ***


fff
Anders Andersson Berglund, född 1793-06-24 i Forsnäs, Åsele (AC),
död 1871-09-08 i Åkerbränna, Junsele (Y). Nybyggare i Åkerbränna,
Junsele (Y).
Far 16 ] [ Mor 17 ] [ Maka 9 ] [ Son 4 ]


Gift 1824-07-25 i Junsele med

ffm
Kristina Salomonsdotter, född 1798-01-06 i Mo, Junsele, död 1884-01-21
i Åkerbränna, Junsele. Bosatt i Åkerbränna, Junsele.
Far 18 ] [ Mor 19 ] [ Make 8 ] [ Son 4 ]fmf
10 Olof Danielsson (Ångström), född 1794-11-17 i Tara, Junsele,
död 1870-05-06 i Lillsele, Junsele. Nybyggare Esselet (sjöman) i Esselet,
Junsele.
Far 20 ] [ Mor 21 ] [ Maka 11 ] [ Dotter 5 ]


Gift 1816-06-13 i Backe med

fmm
11 Brita Stina Olofsdotter, född 1792-02-17 i Backe, Fjällsjö,
död 1861-11-29 i Lillsele, Junsele. Bosatt i Esselet, Junsele.
Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]mff
12 Mårten Kristoffersson, född 1785 i Lomsjö, Åsele, död 1872-09-20
i Lomsjö, Åsele. Föregångsman i Lomsjö, Åsele.
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]


Gift 1811-02-03 i Åsele med

mfm
13 Ingeborg Jakobsdotter, född 1787 i Solberg, Åsele, död 1859-04-20
i Lomsjö, Åsele. Bosatt i Lomsjö, Åsele.
Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]mmf
14 Olof Matsson, född 1790 i Lomsjö, Åsele, död 1866-11-05 i Lomsjö,
Åsele. Bosatt i Lomsjö, Åsele.
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]


Gift 1819-03-14 i Åsele med

mmm
15 Kristina Adamsdotter, född 1795 i Lomsjö, Åsele, död 1893-02-19
i Lomsjö, Åsele. Bosatt i Lomsjö, Åsele.
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]

 


*** Generation IV ***


ffff
16 Anders Olofsson, född 1759-07-16 i Åkerbränna, Junsele, död 1795
i Forsnäs, Åsele. Bosatt i Forsnäs, Åsele.
Far 32 ] [ Mor 33 ] [ Maka 17 ] [ Son 8 ]


Gift 1782 med

fffm
17 Ingrid Håkansdotter, född 1762 i Lavsjö, Åsele, död 1819-01-28
i Forsnäs, Åsele. Bosatt i Forsnäs, Åsele.
Far 34 ] [ Mor 35 ] [ Make 16 ] [ Son 8 ]ffmf
18 Salomon Persson, född 1752-09-20 i Mo 1, Junsele, död 1820-06-28 i Mo 1,
Junsele.
Far 36 ] [ Mor 37 ] [ Maka 19 ] [ Dotter 9 ]


Gift 1786-05-14 i Junsele med

ffmm
19 Ingeborg Persdotter, född 1764-04-12 i Eden 3, Junsele, död 1850-01-18
i Mo 1, Junsele.
Far 38 ] [ Mor 39 ] [ Make 18 ] [ Dotter 9 ]fmff
20 Daniel Olofsson, född 1766-12-31 i Tara, Junsele, död 1838-03-30 i Mo,
Junsele.
Far 40 ] [ Mor 41 ] [ Maka 21 ] [ Son 10 ]


Gift 1794-10-04 i Junsele med

fmfm
21 Karin Persdotter, född 1767-02-27 i Sörflärke, Anundsjö, död 1813-11-28
i Mo, Junsele.
Far 42 ] [ Mor 43 ] [ Make 20 ] [ Son 10 ]fmmf
22 Olof Jonsson Håman, född 1720 i Orrnäs 5, Fjällsjö, död 1801-09-24
i Backe, Fjällsjö. Torpare Båtsman.
Maka 23 ] [ Dotter 11 ]


Gift 1790-01-10 med

fmmm
23 Apollonia Persdotter, född 1756-03-12 i Ledinge, Graninge,
död 1843-12-02 i Backe.
Far 46 ] [ Mor 47 ] [ Make 22 ] [ Dotter 11 ]mfff
24 Kristoffer Mårtensson, född 1752-09-07 i Anundsjö, död 1825-05-26
i Lomsjö, Åsele. Bosatt i Lomsjö, Åsele.
Far 48 ] [ Mor 49 ] [ Maka 25 ] [ Son 12 ]


Gift 1779 med

mffm
25 Margret Johansdotter, född 1754-09-26 i Hälla, Åsele, död 1796 i Lomsjö,
Åsele. Bosatt i Lomsjö, Åsele.
Far 50 ] [ Mor 51 ] [ Make 24 ] [ Son 12 ]mfmf
26 Jakob Ersson, född 1751-02-14 i Holmträsk, Åsele, död 1796 i Solberg,
Åsele.
Far 52 ] [ Mor 53 ] [ Maka 27 ] [ Dotter 13 ]


Gift 1778 i Åsele med

mfmm
27 Ingeborg Mårtensdotter, född 1760-02-03 i Risbäck, Anundsjö,
död 1846-03-02 i Solberg, Åsele. Bosatt i Solberg, Åsele.
Far 54 ] [ Mor 55 ] [ Make 26 ] [ Dotter 13 ]mmff
28 Matts Jonsson, född 1759 i Lavsjön, Åsele, död 1808-09-11 i Lomsjö,
Åsele. Bosatt i Lomsjö, Åsele.
Far 56 ] [ Mor 57 ] [ Maka 29 ] [ Son 14 ]


Gift 1784 med

mmfm
29 Sigrid Olofsdotter, född 1761-03-18 i Västernoret, Åsele,
död 1843-06-10 i Lomsjö 2, Åsele. Bosatt i Lomsjö, Åsele.
Far 58 ] [ Mor 59 ] [ Make 28 ] [ Son 14 ]mmmf
30 Adam Adamsson, född 1762 i Lomsjö, Åsele, död 1839-04-27 i Lomsjö,
Åsele. Nämndeman i Lomsjö, Åsele.
Far 60 ] [ Mor 61 ] [ Maka 31 ] [ Dotter 15 ]


Gift 1789 med

mmmm
31 Kristina Olofsdotter, född 1768-01-01 i Anundsjö, död 1809-09-18
i Åsele. Bosatt i Lomsjö, Åsele.
Far 62 ] [ Mor 63 ] [ Make 30 ] [ Dotter 15 ]

 


*** Generation V ***


fffff
32 Olof Andersson, född 1725 i Ruske, Junsele, död 1829-12-22 i Forsnäs,
Åsele. Nybyggare i Forsnäs, Åsele.
Maka 33 ] [ Son 16 ]


Gift 1758-10-13 i Junsele med

ffffm
33 Brita Abrahamsdotter, född 1727 i Vallen 4, Junsele, död 1794 i Forsnäs,
Åsele. Bosatt i Forsnäs, Åsele.
Make 32 ] [ Son 16 ]fffmf
34 Håkan Håkansson, född 1731 i Västerfannbyn, Anundsjö, död 1814-06-14
i Lavsjö, Dorotea. Bonde i Svanabyn, Dorotea.
Maka 35 ] [ Dotter 17 ]


Gift 1761 i Åsele med

fffmm
35 Märta Persdotter, född 1727-12-25 i Svanabyn, Åsele, död 1803-04-12
i Lavsjö, Dorotea.
Make 34 ] [ Dotter 17 ]ffmff
36 Per Persson, född 1717-02-10 i Mo 1, Junsele, död 1798-03-12 i Mo 1,
Junsele.
Maka 37 ] [ Son 18 ]


Gift 1738-12-26 i Junsele med

ffmfm
37 Ingeborg Eliasdotter, född 1719-02-02 i Mo 3, Junsele, död 1800-01-14
i Mo 1, Junsele.
Make 36 ] [ Son 18 ]ffmmf
38 Per Salomonsson, född 1732-03-12 i Eden 3, Junsele, död 1784-03-26
i Eden 3, Junsele.
Maka 39 ] [ Dotter 19 ]


Gift 1758-01-01 i Junsele med

ffmmm
39 Ingeborg Andersdotter, född 1734-12-21 i Eden 4, Junsele,
död 1786-03-19 i Eden 3, Junsele.
Make 38 ] [ Dotter 19 ]fmfff
40 Olof Ersson, född 1732 i Östanbäck 1, Junsele, död 1772-12-12 i Tara,
Junsele. Nybyggare.
Maka 41 ] [ Son 20 ]


Gift 1755-03-31 i Junsele med

fmffm
41 Lisa Josefsdotter, född 1725 i Krånge 3, Junsele, död 1807-07-03
i Bodum.
Make 40 ] [ Son 20 ]fmfmf
42 Per Persson, född 1727-11-05 i Långsele, Aundsjö, död 1798-09-24 i Mo 4,
Junsele.
Maka 43 ] [ Dotter 21 ]


Gift 1761-01-04 med

fmfmm
43 Karin Olofsdotter, född 1725-10-23 i Mellansel 5:1, Anundsjö, död 1788
i Mo 4, Junsele.
Make 42 ] [ Dotter 21 ]fmmmf
46 Per Nilsson, född 1726, död 1789-01-29 i Ledinge, Graninge.
Maka 47 ] [ Dotter 23 ]


Gift 1750-04-28 med

fmmmm
47 Kerstin Ersdotter, född 1721 i Jansjö 2, Fjällsjö, död 1797-10-11
i Ledinge, Graninge.
Make 46 ] [ Dotter 23 ]mffff
48 Mårten Hansson, född 1725-11-09 i Mellansel, Anundsjö, död 1813-09-04
i Lomsjö, Åsele. Bosatt i Lomsjö, Åsele.
Maka 49 ] [ Son 24 ]


Gift 1750-06-24 i Anundsjö med

mfffm
49 Märeta Kristoffersdotter, född 1725-03-26 i Hädanberg, Anundsjö,
död 1781- i Tjärn 2, Åsele.
Make 48 ] [ Son 24 ]mffmf
50 Johan Göransson, född 1721-05-28 i Hälla, Åsele, död i Hälla, Åsele.
Nybyggare i Hälla, Åsele.
Maka 51 ] [ Dotter 25 ]


Gift 1745-10-13 i Anundsjö med

mffmm
51 Anna Olofsdotter, född 1722-02-01 i Tvärlandsböle, Anundsjö,
död 1811-02-09 i Västernoret, Åsele.
Make 50 ] [ Dotter 25 ]mfmff
52 Erik Jakobsson, född 1715-11-20 i Hälla, Åsele, död 1792 i Holmträsk,
Åsele. Nybyggare i Holmträsk, Åsele.
Maka 53 ] [ Son 26 ]


Gift 1739-09-30 i Åsele med

mfmfm
53 Karin Ersdotter, född 1715-03-07 i Holmträsk, Åsele, död 1779
i Holmträsk, Åsele. Bosatt i Holmträsk, Åsele.
Make 52 ] [ Son 26 ]mfmmf
54 Mårten Hansson, född 1725-11-09 i Mellansel, Anundsjö, död 1813-09-04
i Lomsjö, Åsele.
Maka 55 ] [ Dotter 27 ]


Gift 1750-06-24 i Åsele med

mfmmm
55 Märeta Christoffersdotter, född 1725-03-26 i Hädanberg, Anundsjö,
död 1786 i Tjärn, Åsele.
Make 54 ] [ Dotter 27 ]mmfff
56 Jon Persson, född 1724 i Svanabyn, Åsele, död 1780 i Lavsjö, Åsele.
Bonde i Lavsjö, Åsele.
Maka 57 ] [ Son 28 ]


Gift 1751 i Åsele med

mmffm
57 Karin Ersdotter, född 1723-02-02 i Näset, Fjällsjö, död 1807-05-19
i Lavsjö, Åsele.
Make 56 ] [ Son 28 ]mmfmf
58 Olof Kristoffersson, född 1720-07-17 i Västernoret, Åsele, död 1787
i Västernoret, Åsele. Bosatt i Västernoret, Åsele.
Maka 59 ] [ Dotter 29 ]


Gift med

mmfmm
59 Brita Nilsdotter, född 1724, död 1777 i Västernoret, Åsele. Bosatt
i Västernoret, Åsele.
Make 58 ] [ Dotter 29 ]mmmff
60 Adam Hansson, född 1721-04-11 i Västernoret, Åsele, död 1804-02-26
i Lomsjö, Åsele. Bosatt i Lomsjö, Åsele.
Maka 61 ] [ Son 30 ]


Gift 1750-11- med

mmmfm
61 Anna Ersdotter, född 1721-09-03 i Näset, Fjällsjö, död 1762- i Lomsjö,
Åsele. Bosatt i Lomsjö, Åsele.
Make 60 ] [ Son 30 ]mmmmf
62 Olof Olofsson, född 1734-05-31 i Anundsjö.
Maka 63 ] [ Dotter 31 ]


Gift med

mmmmm
63 Segrid Nilsdotter, född 1742-11-17 i Anundsjö, död 1770 i Anundsjö.
Make 62 ] [ Dotter 31 ]

 


Personregister


(Mårtensdotter) Åkerberg, Anna Matilda f 1857 i Åsele 3
Abrahamsdotter, Brita f 1727 i Junsele 33
Adamsdotter, Kristina f 1795 i Åsele 15
Adamsson, Adam f 1762 i Åsele 30
Andersdotter, Ingeborg f 1734 i Junsele 39
Andersson Berglund, Anders f 1793 i Åsele (AC) 8
Andersson, Olof f 1725 i Junsele 32
Berglund, Anders "Ante" Olof f 1885 i Junsele (Y) 1
Berglund, Anders f 1826 i Junsele 4
Berglund, Olof Petter f 1854 i Junsele (Y) 2
Christoffersdotter, Märeta f 1725 i Anundsjö 55
Danielsson (Ångström), Olof f 1794 i Junsele 10
Eliasdotter, Ingeborg f 1719 i Junsele 37
Ersdotter, Anna f 1721 i Fjällsjö 61
Ersdotter, Karin f 1715 i Åsele 53
Ersdotter, Karin f 1723 i Fjällsjö 57
Ersdotter, Kerstin f 1721 i Fjällsjö 47
Ersson, Jakob f 1751 i Åsele 26
Ersson, Olof f 1732 i Junsele 40
Göransson, Johan f 1721 i Åsele 50
Hansson, Adam f 1721 i Åsele 60
Hansson, Mårten f 1725 i Anundsjö 48
Hansson, Mårten f 1725 i Anundsjö 54
Håkansdotter, Ingrid f 1762 i Åsele 17
Håkansson, Håkan f 1731 i Anundsjö 34
Jakobsdotter, Ingeborg f 1787 i Åsele 13
Jakobsson, Erik f 1715 i Åsele 52
Johansdotter, Margret f 1754 i Åsele 25
Jonsson Håman, Olof f 1720 i Fjällsjö 22
Jonsson, Matts f 1759 i Åsele 28
Josefsdotter, Lisa f 1725 i Junsele 41
Kristoffersdotter, Märeta f 1725 i Anundsjö 49
Kristoffersson, Mårten f 1785 i Åsele 12
Kristoffersson, Olof f 1720 i Åsele 58
Matsson, Olof f 1790 i Åsele 14
Mårtensdotter, Ingeborg f 1760 i Anundsjö 27
Mårtensson, Kristoffer f 1752 i Anundsjö 24
Mårtensson, Mårten f 1817 i Åsele 6
Nilsdotter, Brita f 1724 59
Nilsdotter, Segrid f 1742 i Anundsjö 63
Nilsson, Per f 1726 46
Olofsdotter, Anna f 1722 i Anundsjö 51
Olofsdotter, Brita Stina f 1792 i Fjällsjö 11
Olofsdotter, Caisa (Katarina) f 1825 i Junsele 5
Olofsdotter, Karin f 1725 i Anundsjö 43
Olofsdotter, Kristina f 1768 i Anundsjö 31
Olofsdotter, Sigrid f 1761 i Åsele 29
Olofsson, Anders f 1759 i Junsele 16
Olofsson, Daniel f 1766 i Junsele 20
Olofsson, Olof f 1734 i Anundsjö 62
Olsdotter, Erika Carolina f 1825 i Åsele 7
Persdotter, Apollonia f 1756 i Graninge 23
Persdotter, Ingeborg f 1764 i Junsele 19
Persdotter, Karin f 1767 i Anundsjö 21
Persdotter, Märta f 1727 i Åsele 35
Persson, Jon f 1724 i Åsele 56
Persson, Per f 1717 i Junsele 36
Persson, Per f 1727 i Aundsjö 42
Persson, Salomon f 1752 i Junsele 18
Salomonsdotter, Kristina f 1798 i Junsele 9
Salomonsson, Per f 1732 i Junsele 38


Källa: Min hemsida:  anitaberglund.se