fredag 27 februari 2009

Bilder på fam. Selinder, Norberg och Nordin i OmsjöPetrus Norberg (t. hö) och barn i Omsjö med fru Elisabet Selinder (t. vä. med barnbarn i famnen) med barn i Omsjö.

På fotot står: "Familjerna Norberg och Selinder från Timmernäset".

Fr.vä: Brita (f. 1879) och Erik Selinder (f 1883) modern Kristina Selinder (f 1860), Elisabert "Betty" Selinder (f 1881) och Petrus Norberg (f 1885) Ev. sonen Folke Norberg f 1921 längst bak.På fotot står: "Nordins flickor i Omsjö".

Fr. vä: HELENA Petronella Nordin 1887 -1977, BEDA Matilda Nordin 1890 - 1955, JENNY Katarina Nordin 1894 - 1979.

Jag fick två gamla kort av Vivi-Anne igår. Hon skriver:

"Bilderna finns i min mormors album (Kristina Karlström f 1889 min not.) På kortet med de tre damerna står "Nordins flickor i Omsjö". På det övre kortet står "familjerna Norberg och Selinder från Timmernäset."

Den gamla damen på det övre kortet kan jag identifiera som Kristina Andrietta Engström gift Selinder f 1860 i Timmernäset. Se mitt inlägg om Timmernäset här.


Ett varmt TACK Vivi-Anne för korten!


Uppdatering:

"Hej på dig Anita!

Roligt med gamla foton av så bra kvalitet. Visst det är ju tjocka släkten!
Till vänster i bild sitter Brita och min farbror Erik Selinder (föräldrar till bla. Gustav och Oskar)
Från höger i bild Petrus (Pelle) Norberg och hans hustru Elisabet (min faster Betty).
Gossen är jag osäker på, kan vara Norbergs yngste son Folke född 1921.
Årtalet vore intressant. Även platsen Timmernäset eller Omsjö?
Eftersom farfar inte är med borde det vara efter 1926 (han dog nämligen det året).
Flytten till Omsjö tre år senare.

Hej och ha det så bra .. Sven Olof"


TACK Sven-Olof!onsdag 25 februari 2009

Lidgatu del 4 av Paul Lundin

Sista delen av Paul Lundins artikel om "Lidgatu - en bondbys storhet och fall":

"Av de andra Erssönerna blev Per Ersson född 1777 en mångsidigt kunnig man, som kunde stä´blod och bota såväl folk som kreatur. Han blev huvudman för de s.k. Pell Pers´- och Nicke Pers´ släkterna, av vilka flera medlemmar blev duktiga i att bota såväl folk som kreatur.

Hans Ersson född 1780 hette en annan av dessa "Lidénare". Om honom är känt att han blev bonde i Norrmoflo och nämndeman efter svärfadern. Från honom härstammar bland andra släkterna Sundin och Hellman.

Men det kom nya tider, som i grund skulle ändra den gamla byns levnadssätt och traditioner. De gamla dog ut, ungdomarna emigrerade till Amerika eller gick till sjöss, och de stora milsvida bondeskogarna lades under bolagsväldet. Och vad beträffar gårdarna - Klockargården och de Lidholmska och Lidénska stamgårdarna - blev de säten för skogspatroner och deras hantlangare. Lidgatus bondekultur försvann efter en stor glansperiod under många sekler. "

Mer om Lidgatu - gamla kort och artiklar - finns under etiketten Lidgatu.

tisdag 24 februari 2009

Celebert besök
Idag har vi haft ett celebert besök på fågelbordet. En gråspett! Det är inte ofta man får se denna ovanliga fågel. Den är mycket skygg. Det hände en gång förra året också att den kom på besök. Det blev lite suddiga bilder idag (genom fönstret) men man kan se att det är en gråspetthanne med den typiska röda hjässan som honan saknar.

Givetvis vill lilla ekorren också vara med på ett hörn! Men han är desto mer hemmastadd - han sitter nästan jämt under fågelbordet och äter det som fåglarna kasserar. Räven kommer också på nattliga besök; spåren röjer hans identitet varje morgon.

Lidgatu del 3 av Paul Lundin

Fortsättning av Paul Lundins artikel om "Lidgatu - en bondbys storhet och fall":

"Zachris Persson, som var farbror till Anna Helena Lidblom, var både konstnär och skald. Han skrev visor och sjöng, han skar madonnor och kristusbilder i trä. Han gick allmänt under namnet "finsnickar´n".

Zachris Persson var ett typiskt folkligt geni, en klipsk och skarp karl som inte heller var främmande för praktiska ting och därtill en riktig "historiegubbe" som ska ha serverat Pelle Molin många fina historier.

Zachris Perssons alster finns som bekant representerad på bland annat Nordiska museét och Murberget, och tillsammans med Erik Olof Nilsson Nyhlén i Prästbordet (1816-1906) står han som skapare av den säreget vackra predikstolen i Ådalslidens nuvarande kyrka. Den mångsidige mannen avled 1871, 78 år gammal.

Den lidénska släktgrenen räknar sitt ursprung från bonden Erik Ersson född 1746 . Av hans sex söner tog sig de två yngsta, Nils Ersson född 1782 och Henrik Ersson född 1786 släktnamnet Lidén. Av Nils Erssons fyra barn slutade en av sönerna, Erik Jakob Lidén (1807-1889) som präst i Bjärtrå. Henrik Ersson Lidén född 1786 blev nämndeman och karakteriseras av samtida som en av Ådalens burgnaste bönder på sin tid. Under finsk-ryska kriget 1808-09 utsågs han till landshövding von Nieroths troman, vilket innebar att han inom socknen hopsamlade och ombesörjde transporter till trupperna i Finland. Henrik hade många flickor men endast en son, kyrkvärden Erik Henriksson Lidén (1819-1878)."

Fortsättning följer här.

söndag 22 februari 2009

Lidgatu del 2 av Paul Lundin

Fortsättning av Paul Lundins artikel om "Lidgatu - en bondbys storhet och fall":

"Pehr Persson d.ä. (1756-1843) och Jakob Persson (1764-1847) hette två bröder i Lidgatu, de var bönder och nämndemän. Den senare hade bland annat två söner, Per Jakobsson född 1816, som blev bonde i Rå, och Hans Jakob Jakobsson, född 1810, som tog sig namnet Lidholm och blev fjärdingsman. En son till denne var bland annat Hans Lidholm som var mycket musikaliskt begåvad och med framgång presiderade som kantor i Ådalslidens kyrka.

Pehr Persson d.ä. hade två söner Pehr Persson d.y. (1789-1862) och Zachris Persson (1793-1871). Pehr d.y. gifte sig med en dotter till den förut nämnde klockaren Johan Andersson, Sara (1786-1863) som var halvsyster med länsmannen Zacharias Jonsson Lidblom. Han var mycket kommunalt engagerad och betrodd sockenman. Äldste sonen Per, född 1822, fick enligt gängse traditioner klockartjänsten efter fadern, och i sinom tid blev det sonsonen Per Magnus född 1860 som tog vid.

Anna Helena Lidblom, som var dotter till Per d.y. (och mor till diktaren Pelle Molin; min not) var född 1829 men dog redan 1876 under ett besök i Härnösand. Hon brukade dikta och sjunga, och hon berättade ofta och gärna gamla sägner och sagor för den intresserade sonen Pelle. En viss stolthet kännetecknade hennes vandel och handel; ett typiskt arv även hos sonen, liksom det goda intellekt hon var begåvad med ärvdes av honom."

Fortsättning följer här.

Om målaren Pelle Molin

Pelle Molin i Bodö

Lidgatu del 1 av Paul Lundin

Jag har många bevarade tidningsartiklar och dokument som jag fått av hembygdsforskaren Paul Lundin. Jag vill gärna dela med mig lite av dessa artiklar - hans kunskaper om Ådalslidens byar och människor är ovärdeliga, och kanske tycker flera än jag att det är roligt att få läsa vad Paul har skrivit förutom det som redan finns nedpräntat i hans böcker.

Paul skrev ofta artiklar om naturen, människor och Ådalslidens byar i olika lokala tidningar och följande artikel var publicerad i Nya Norrland 11 februari 1961.

"Lidgatu - en bondbys storhet och fall.

Numera är Lidgatu i Ådalsliden en ringa och oansenlig by på gränsen mot Resele, men för ett par hundra år sedan var den stor och ansedd och räknades som en av övre Ådalens mäktigaste och burgnaste bondbyar. Därjämte anses den som en av Ådalslidens äldsta byar; redan på 1200-talet skall den ha varit befolkad om man får tro muntliga versioner, men sedan skall digerdöden ha avbefolkat byn under 1400-talet. Enligt skatteboken ska det 1550 ha funnits en åbo vid namn Gulle Trulsson, medan de muntliga traditionerna talar om en Gullik Törjelsson (Torkelsson). Troligen rör det sig om samma person.

Redan på 1600-talet ska det ha funnits en rik och mäktig storbonde i Lidgatu vid namn Jon Höksson, tillika även häradsdomare. Sonen Zacharias Jonsson blev fjärdingskarl (fjärdingsman).

Senare under 1700-talets senare del och fram mot 1850-talet, karaktäriserades byn av tre stora bondesläkter, kända för sitt goda intellekt och konstnärliga anlag. Det var släkterna Lidblom, Lidholm och Lidén, av vilka flera medlemmar kom att sätta djupa spår såväl inom som utom bygden: Anna Helena Lidblom (Pelle Molins mor) och Zachris Persson; den berömde träsnidaren. Lidblom var f.ö. den välkända s.k. klockarsläkten där klockartjänsten vid Ådalslidens kyrka gått i arv under fyra generationer.

Den förste som använde det lidblomska släktnamnet var länsmannen Zacharias Johansson född 1801. Han var son till klockaren Johan Andersson, om vilken är antecknat att han som 44-årig änkeman år 1790 ingick nytt giftermål med den 19-åriga bonddottern Kerstin Philipsdotter från Rå. I detta äktenskap föddes den förut nämnde Zacharias år 1801, men han avled redan 1841 endast 40-årig. Fadern (klockaren) däremot blev över 90 år och avled 1837. Zacharias hustru hette Magdalena Lidén och var av Lidénssläkten."

Fortsättning följer här.

Om Klockargården i Lidgatu

fredag 20 februari 2009

Flygfotografier 1950-talBild: Vårt hus (vitt) längst upp till vä. Byggnadsår 1959. De röda husen är borta idag. Enl. en källa bodde bl.a. Anna "Stor-Anna" Nordin i ett av av dessa röda hus.

Kommer ni ihåg de gamla flygbildstavlorna som hängde i var och vartannat hus på 1950- och 1960-talet? Så här kunde en gårdstavla se ut.

Nu ligger hela bildbeståndet - ca tiotusentals bilder - av Sveriges gårdsbilder ute på nätet, och har man tur kan man hitta den gård som man söker från den tiden. Kanske ditt föräldrahem eller din mors- eller fars föräldrars hus? Samtliga bilder på Sveriges gårdar finns inte med, men en stor andel av dem.

Jag hade turen att hitta många bilder från den by där vi bor. Det blev en spännande resa tillbaka i tiden. Min man och jag upptäckte gårdar och vägar som numera är försvunna i Omsjö, men vi hittade också många bilder av gårdar som fortfarande finns kvar i byn. Vi hittade till och med en bild på vårt hus! Vårt hus byggdes 1959 och man kan se på bilden att gården delvis fortfarande är en byggarbetsplats. Men man ser också hus i närheten av vårt hus som vi inte hade en aaning om att de har funnits eftersom de är rivna idag. Gårdsbilderna i Omsjö är troligtvis tagna runt 1959-60.

Man kan beställa en bild om man önskar. Tyvärr till ett ganska dyrt pris, tycker jag..

Gårdsbilderna är uppdelade efter landskap och därefter är det bara att klicka sig vidare till den ort och plats man är intresserad av. Berätta gärna om ni hittar "ert" hus, det skulle vara kul!

http://flygfotohistoria.mine.nu/

Lycka till!

Jättegod fisksoppa

Bilden lånad från nätet.


Jag bjuder gärna på receptet på den goda fisksoppa min man gjorde igår. Varsågoda!

Ca 700 g färsk eller djupfryst fiskfilé gärna lax.
500 g räkor med skal
1-2 purjolökar
3-4 morötter
en bit rotselleri
3-4 potatisar
smör
1 g saffran
2 liter räkspad + vatten
en skvätt vitt vin
1-2 burkar (á ca 250 g) musslor
dill
ev. lite salt

Halvtina fisken (om den är fryst) Skär bort skinn och ben på laxen. Skala räkorna men spara räkskalen. Koka räkskalen (och ev. laxskinn) i lätt saltat vatten ca 10-15 minuter. Sila spadet. Spadet används istället för buljongtärningar. Givetvis kan man använda 2-4 fiskbuljongtärningar istället, men räkspadet är nyttigare.

Skär laxen eller annan fisk i mindre bitar. Skiva purjolöken. Skala och strimla rotsakerna och potatisen.

Fräs grönsakerna och potatisen i en rymlig gryta (minst 4 liter) Tillsätt saffran (finstött) räkspadet, en skvätt vitt vin och vatten. Koka upp och låt koka 4-5 minuter.

Lägg i fisken, sjud den ca 2-5 minuter. Lägg sedan i räkor, musslor, riktligt med dill och hetta upp soppan. Smaka av med ev. lite salt.

Serveras med ett gott torrt vitt vin, varmt vitlöksbröd och gärna en klick aiolivariant eller turkisk yoghurt på sopptallriken.

Smaklig måltid!

Varning!

Det här mailet fanns i min Inkorg i morse:

"Bäste telia.com Webmail Användare,

Detta meddelande från telia.com Webmail messaging center för alla telia.com Webmail Användare, Vi håller på
att uppgradera vår databas och e-post centrum. Vi tar bort alla oanvända telia.com Webmail användare.

Du är skyldig att kontrollera och uppdatera din e-post genom att bekräfta din Webmail identitet. Då kan din
Webmail från avslutats under denna övning. För att bekräfta din Webmail identitet, du skall lämna följande
uppgifter;

BEKRÄFTA DITT telia.com Webmail IDENTITET NEDAN

DITT NAMN :...............
Användar-ID: ................
LÖSENORD: ................

Varning! telia.com Webmail Användare som vägrar att kontrollera och

därefter uppdatera sin Webmail inom sju dagar efter
mottagandet av denna varning kommer att förlora sin Webmail permanent.

Tack för att du använder telia.com Webmail
Varning Kod: VX2G99AAJ

Med vänlig hälsning,
telia.com Webmail. Management."Jag förstod att det var något skumt. Och mycket riktigt - på Telias hemsida hittar jag följande meddelande:

2009-02-13 Varning för falsk e-post

Ett mail som ger intryck av att komma från Telia kan ha skickats till våra kunder.

Telia skickar aldrig ut brev där vi begär användar-ID och lösenord. Kunder som mottagit ett sådant brev uppmanas att kasta det. Svara inte på brevet och lämna aldrig lämna ut några användaruppgifter. Byta lösenord till din epostadress kan du göra på din webmail eller via Mina Sidor.

torsdag 19 februari 2009

Kall dag och varm fisksoppa..

Alldeles nyss spatserade en räv utanför mitt fönster. Jag hade inte kameran till hands tyvärr. Jag förstår att räven passar på att komma hit nu när vi har hundarna inomhus. Räven kollar gärna fågelbordet, och ibland kan man se hur han rivit ner fläsksvålar och talgbollar på nätterna, när hundarna inte stör honom.

Det är kallt idag igen -27 grader - brr... - och tiken löper, och då är det lugnast att ha alla hundarna inne. Vi har en hund i varje rum eftersom hanhundarna lätt blir osams när det är en löpande tik i närheten.. Men det är väldigt opraktiskt med alla grindar som ska öppnas och stängas varje gång vi byter rum! :)

Från köket luktar det gott. Min man håller på att tillaga sin specialité fisksoppa, och den brukar bli vidunderligt god! (Psst...min man fyller år idag, men det vet inte middagsgästerna om...)

Drygt en vecka kvar av denna månad. Mars närmar sig. Underbart.

Men än känns våren långt borta...

måndag 16 februari 2009

Allt mer övertygad..

Jag har varit på ett tvådagars kostseminarium i Själevad i helgen med bland annat dessa eminenta föreläsare; Annika Dahlqvist, Frank Nilsson och Erik Edlund. Jag blir, ju mer jag lär mig, alltmer övertygad att livsmedelsindustrin världen över och dess förespråkare mer eller mindre medvetet och av vinstintresse tillverkat ohälsosamma matprodukter och förorsakat den ohälsa vi ser idag av fetma och metabola sjukdomar.

Läkemedelsindustrin är inte ett dugg bättre. Läkemedelsindustrin har tjänat/tjänar grova pengar på mediciner som egentligen inte behövs och som dessutom ger farliga biverkningar istället.

Det är dags att vi sätter ner foten och bojkottar livsmedel som är ohälsosamma och farliga för oss. Att GI och LCHF-kost kan medverka till att människor förbättrar eller återfår sin hälsa vittnar massor av rapporter om, inte minst på kostdoktorns och Annika Dahlqvists bloggar.

Det har ploppat upp massor av andra bloggar i detta ämne och det känns i luften som att en folkopinion är på väg att revoltera mot kostetablissemangets ohälsosamma kostråd. Tyvärr finns det stora ekonomiska intressen för att det nuvarande kostetablissemanget ska bevaras, men om vi blir medvetna om vad som pågår, så tror jag att vi gemensamt kan vända utvecklingen. Inte minst viktigt för kommande generationers skull.

Det har varit och är en lärorik resa att läsa bloggar och böcker och lyssna till duktiga och insatta föreläsare i detta ämne.

Och resan har bara börjat...

Tidigare inlägg i ämnet.

Bra länkar:

Kostdoktorn

Annika Dahlqvists blogg

Kostdebatten

Fetmaparadoxen

Gunnar Lindgren debattör och miljöforskare

Äkta vara

Cattis kostblogg

Camillas matuppror

Kolesterolmyter Uffe Ravnskov

torsdag 12 februari 2009

Bojkotta Becel / uppdatering

"Kostdoktorn" har fått nog av Unilevers oetiska marknadsföring av Becel och manar till upprop:


"Får företag ta till vilka knep som helst för att sälja mer av sina produkter?

Lura friska människor att tro de är sjuka? Att de riskerar dö om de inte äter onaturliga kemikaliefyllda lightprodukter?

Gömma varningstexten för barn, ammande och gravida som inte får äta dem?

Dölja köpt reklam i tidningar som redaktionellt material?

Via PR-företag “utbilda” journalister i att naturligt fett är farligt, och de egna konstgjorda fetterna är nyttiga?

Att försöka sälja mer till priset av människors hälsa bör inte vara acceptabelt. Unilevers marknadsföring är därför djupt oetisk. Hjälp till att förbättra världen.

Bojkotta Becel och tillverkaren Unilever."


Uppdatering 16/2:

Kostdoktorn skriver att den 17/2 kl 08:00 håller Unilever ett seminarium för Sveriges hälsojournalister i hur “hälsosamt” deras konstgjorda margarin är. Kostdoktorn uppmanar stockholmare att ställa sig utanför skatteskrapan där seminariet hålls och protestera genom att ge flygblad till de medverkande. Läs mera här!

Uppdatering 2: Unilever fegar ur!! Läs här.

onsdag 11 februari 2009

Mantals- och skattskrivningslängder


Tyvärr kan jag inte visa en text från mantalslängderna. Det går inte att spara/använda bilder på den sait (abonnemang) jag använder för detta. Men här är exempel på stora och små bokstäver från 1600- och 1700-talet - det finns ett flertal varianter på samma bokstav. Klicka gärna på bilderna!


I ett par dagar har jag suttit och försökt läsa mantalslängder från 1600- och 1700-talet, och jag kan tala om att det är inte det lättaste att tyda krumelurerna som ibland tycks torna upp sig på datorskärmen! Och det är inte bara bokstäverna som är oläsbara, även handstilen kan vara hopplöst svår att läsa emellanåt.

Jag har äntligen tragglat mig igenom Reseles Mantals- och Skattskrivningslängder från 1642 till 1820. Jag sökte de familjer som bott i den gamla byn Hällås. Hur resultatet blev vet jag inte riktigt ännu... det var svårt. Men jag hoppas materialet är användbart.

Handstilen och de svårtydda bokstäverna sätter ibland käppar i hjulet för att kunna tyda namnen rätt. Åtminstone är det så för mig som inte är helt van att läsa gamla handstilar. Tack och lov börjar handstilen och bokstäverna i början av 1800-talet att likna det nutida skrivsättet. Det är mycket tydligt, tycker jag, att vid den tiden börjar bokstäverna anta det utseende som vi känner igen. Det underlättar minst sagt! Men som allting annat, förmodar jag, så handlar läsningen och förståelsen av 1600- och 1700-tals text att "övning ger färdighet".


Lite historik om mantals- och skattskrivningslängder:

Mantals- och Skattskrivningslängder upprättades första gången i samband med Älvsborgs lösen 1571, då 150.000 riksdaler skulle betalas till danskarna och till Älvsborgs lösen 1613 som kostade landet i miljon riksdaler. Långa förteckningar skulle skulle göras över alla skattskyldiga bönder. 1652 bestämdes att mantalspenning skulle betalas av alla vuxna mellan 15 och 63 år. Sjuka, orkeslösa och gamla var befriade från skatten. Adelsmän med hushåll (!) och soldater var också befriade från skatt.

I de äldre längderna finns i regel bara uppgifter om familjefaderns namn, namnet på gården och antalet skattskyldiga. Senare blev längderna alltmer fullständiga genom att namnen på de skattedefriade fördes in. Mantalslängderna varierar dock innehållsmässigt i olika delar av landet.


Mantalspenningen, som från början var tänkt som en tillfällig skatt, kom att bli kvar till 1938. Men då hade mantalsskrivningen sedan länge blivit en integrerad del av folkbokföringen och skatten.

Mantalslängdernas värde för släktforskaren är dels att de kan ersätta försvunna och brunna kyrkoböcker men främst för att de kan ge upplysningar om människorna i socknarna före Husförhörslängdernas tillkomst dvs tiden före 1700-talets början på sina håll. Ofta börjar Husförhörslängder inte skrivas förrän runt 1800-talet.


måndag 9 februari 2009

Hymn till en son

Har ni någonsin - ever - läst något så vackert?

Hymn till en son . Av Marcus Birro.

söndag 8 februari 2009

Ayaan Hirsi Ali

Ikväll tittar jag på TV1 kl. 22.00. Det är ett program om och med somaliskfödda Ayaan Hirsi Ali. En fantastisk kvinna som har mod att öppet kritisera islamska kvinnors underkastelse och övergrepp i islams namn. Ayaan Hirsi Ali är dödshotad och tvingades avgå som parlamentsledamot i den holländska regeringen efter att ha skrivit Theo van Goghs kortfilm "Underkastelse". Theo van Gogh mördades av en muslimsk fanatiker och Ayaan Hirsi Ali tvingades fly till USA.

Programmet heter "Modiga kvinnor".

Ett boktips.

Hjälp!
Tungmod, snö och kyla
och melodifestival på TV
blir det inte sommar snart
skriker jag!!


En travesti av denna dikt...

Om jazz..

Idag hittar jag det här hos Qi:

"Jazz och livet.

Jag ser ett reportage på TV om en jazzpianist. Han säger, ungefär, "det är så bra med jazz för om jag råkar spela fel gör det inget utan det kan istället ge en ingång till nya improvisationer."

Som i livet alltså..."


Nu förstår jag varför jag gillar jazz så mycket!

fredag 6 februari 2009

Sune Jonsson 1930 - 2009


Jag har nyss fått veta att fotografen, författaren och humanisten Sune Jonsson i Umeå är död. Han dog den 31 januari i år. Första gången jag blev riktigt medveten om hans bilder var i Humanisthusets korridorer i Umeå när jag läste historia där för många år sedan. Flera av Sune Jonssons bilder var uppsatta i korridorerna och jag stannade ofta upp och tittade på dem. De tilltalade mig på ett stilla och varmt sätt.

Sune Jonsson var knuten till Västerbottens museum och han har under flera decennier arbetat med att dokumentera landsbygden, både geografiskt och dess människor. Jag har flera av hans underbara böcker och varje gång jag tittar på hans bilder slås jag av den värme, innerlighet och närhet som förmedlas i hans bilder. Underbara bilder.

En stor mästare är borta.

Några av Sune Jonssons vackra bilder.

Bildspel med Sune Jonssons bilder.

Namninsamling

Peter tipsar om en namninsamling som känns mycket angelägen:

"att all handel med dun som är plockad från levande fåglar stoppas. Och att regeringen ser till att dun- och andra djurprodukter, som säljs i EU, framställs enligt EUs djurskyddsregler."

Visst skriver du under?


Tack för tipset Peter!

torsdag 5 februari 2009

Vacker konstblogg

Amélie Lundahl (1850 - 1914) Porträtt av flicka, 1882

Ååh, den här konstbloggen måste ni ta en titt på! Jag råkade hitta bloggen och jag blev sittande en lång stund och bara njöööt av all vacker konst som visades där. Jag älskar den här vackra 1800-tals konsten.

Amalia Lindegren (1814-1891), Frukosten, 1866

Den här vackra bilden av målningen hittade jag också på samma konstblogg här. Jag har den här bilden (en inramad affisch från Nationalmuseum) ovanför mitt skrivbord. Den är så fin, tycker jag.

onsdag 4 februari 2009

Februari

Akvarell av Laila Wikström


Februari

Tungmod och deklaration
och kaffet kokar över
blir det inte sommar snart
skriker jag!

Ulla Ekh

måndag 2 februari 2009

Grrrr...jag är arg!

Jag såg inte Kalla faktas program igår om djurmisshandeln av gäss. Jag kunde bara inte se det. Det räckte med att jag såg trailern om programmet. Det vände sig i magen på mig av ilska hur man kan plåga djur på detta sätt bara för att vi ska kunna ligga i duntäcken och använda dunjackor. Men ett är då säkert - inte en enda dunfjäder kommer in i mitt hem mera! Aldrig någonsin.

Brrr... Det är 27 grader kallt igen ute.

Men det spelar ingen roll...

... jag tror jag ska kasta min dyra dunjacka..