söndag 22 februari 2009

Lidgatu del 2 av Paul Lundin

Fortsättning av Paul Lundins artikel om "Lidgatu - en bondbys storhet och fall":

"Pehr Persson d.ä. (1756-1843) och Jakob Persson (1764-1847) hette två bröder i Lidgatu, de var bönder och nämndemän. Den senare hade bland annat två söner, Per Jakobsson född 1816, som blev bonde i Rå, och Hans Jakob Jakobsson, född 1810, som tog sig namnet Lidholm och blev fjärdingsman. En son till denne var bland annat Hans Lidholm som var mycket musikaliskt begåvad och med framgång presiderade som kantor i Ådalslidens kyrka.

Pehr Persson d.ä. hade två söner Pehr Persson d.y. (1789-1862) och Zachris Persson (1793-1871). Pehr d.y. gifte sig med en dotter till den förut nämnde klockaren Johan Andersson, Sara (1786-1863) som var halvsyster med länsmannen Zacharias Jonsson Lidblom. Han var mycket kommunalt engagerad och betrodd sockenman. Äldste sonen Per, född 1822, fick enligt gängse traditioner klockartjänsten efter fadern, och i sinom tid blev det sonsonen Per Magnus född 1860 som tog vid.

Anna Helena Lidblom, som var dotter till Per d.y. (och mor till diktaren Pelle Molin; min not) var född 1829 men dog redan 1876 under ett besök i Härnösand. Hon brukade dikta och sjunga, och hon berättade ofta och gärna gamla sägner och sagor för den intresserade sonen Pelle. En viss stolthet kännetecknade hennes vandel och handel; ett typiskt arv även hos sonen, liksom det goda intellekt hon var begåvad med ärvdes av honom."

Fortsättning följer här.

Om målaren Pelle Molin

Pelle Molin i Bodö

Inga kommentarer: