tisdag 24 februari 2009

Lidgatu del 3 av Paul Lundin

Fortsättning av Paul Lundins artikel om "Lidgatu - en bondbys storhet och fall":

"Zachris Persson, som var farbror till Anna Helena Lidblom, var både konstnär och skald. Han skrev visor och sjöng, han skar madonnor och kristusbilder i trä. Han gick allmänt under namnet "finsnickar´n".

Zachris Persson var ett typiskt folkligt geni, en klipsk och skarp karl som inte heller var främmande för praktiska ting och därtill en riktig "historiegubbe" som ska ha serverat Pelle Molin många fina historier.

Zachris Perssons alster finns som bekant representerad på bland annat Nordiska museét och Murberget, och tillsammans med Erik Olof Nilsson Nyhlén i Prästbordet (1816-1906) står han som skapare av den säreget vackra predikstolen i Ådalslidens nuvarande kyrka. Den mångsidige mannen avled 1871, 78 år gammal.

Den lidénska släktgrenen räknar sitt ursprung från bonden Erik Ersson född 1746 . Av hans sex söner tog sig de två yngsta, Nils Ersson född 1782 och Henrik Ersson född 1786 släktnamnet Lidén. Av Nils Erssons fyra barn slutade en av sönerna, Erik Jakob Lidén (1807-1889) som präst i Bjärtrå. Henrik Ersson Lidén född 1786 blev nämndeman och karakteriseras av samtida som en av Ådalens burgnaste bönder på sin tid. Under finsk-ryska kriget 1808-09 utsågs han till landshövding von Nieroths troman, vilket innebar att han inom socknen hopsamlade och ombesörjde transporter till trupperna i Finland. Henrik hade många flickor men endast en son, kyrkvärden Erik Henriksson Lidén (1819-1878)."

Fortsättning följer här.

1 kommentar:

Lars sa...

Vad roligt att läsa,jag är själv en Lidèn, Erik Ersson är min släkting.