lördag 20 oktober 2007

Hembygdsforskaren Paul Lundin 1922 - 2003

Hembygdsforskaren Paul Lundin var en stor och välkänd profil i Näsåker. Personligen saknar jag så mycket Pauls kunskaper, generositet och vänskap. En vänskap som räckte över åldergränserna. Ibland kan jag fortfarande komma på mig själv att tänka "det här måste jag tala med Paul om"..... Jag är dock så glad och tacksam för allt forskningsmaterial, brev och böcker som jag fick av Paul under de år jag kände honom. Det är en rik och inspirerande källa för mina intressen.

min hemsida skrev jag bland annat följande när Paul hade gått bort:

"Under många år hade jag förmånen att känna hembygdsforskaren Paul Lundin i Näsåker. Vi hade ett gemensamt intresse i hembygds- och släktforskning, och vi gjorde många utflykter tillsammans till bl.a. många fäbodar och andra gamla minnesmärken i Ådalsliden med omnejd. Pauls stora kännedom om bygden och människorna, rika dokumentation och hans stora kunskap om händelser, historier och befolkningen i Ådalsliden i gamla tider utgjorde en fantastisk källa till många intressanta samtal och kunskap. Paul var en blygsam och vänlig person. Han tog sig alltid tid att hjälpa till när människor hade frågor om bygden och bygdens historia.

Paul föddes och växte upp i Näsåker och förblev bygden trogen i hela sitt liv. Paul hade hela sitt liv ett brinnande intresse för hembygdsforskning och få har som han i skrift och tal skildrat människorna och livsbetingelserna i Ådalslidens historia. Redan som ung började Paul intressera sig för att samla på människors berättelser och vad som hänt i gamla tider i Ådalsliden. Han började skriva ner vad han hörde och med åren blev det en rik dokumentation av historier, sägner och berättelser, dikt och verklighet. Så småningom började Paul intressera sig för släktforskning och förutom sin egen släkt har han kartlagt ett 30-tal Näsåkerssläkter som numera finns på mikrofilm och finns tillgängliga på SVAR i Ramsele. Allt detta gjorde Paul utan den hjälp som mikrokort, datorhjälp och Internet idag kan ge släktforskaren.

Något av sitt rika material publicerade Paul i böcker och skrifter. En bok som Paul utgav 1982 heter "Sanningar och sägner i Ådalsliden". Paul skriver i den på ett fängslande sätt om berättelser som han hört och händelser som har hänt i Ådalslidens historia. Paul medverkade också i Ådalslidens hembygdsbok som utkom 1970. Den sista boken kom ut 1989 och heter "Vingslag från förr".

Paul samlade även på gamla kort. Han har under åren skapat en rik samling av gamla kort och många av dem är unika dokument av människor och bygder som ej finns kvar. En del av Pauls stora och rika material finns bevarat i Länsmuseets fotodatabas.

Paul var ofta anlitad och uppskattad föredragshållare och under många år var han guide i Pelle Molins stuga och Hembygdsgården i Näsåker. Under många år framförallt under 1970- och 1980- talen publicerade han artiklar om hembygdsberättelser och naturupplevelser i ortspressen. Naturen och friluftsliv var ett stort intresse hos Paul, och många och långa var de utfärder och utflykter som Paul gjorde på skidor eller på sin gamla 40-tals cykel under årens lopp. Konst, litteratur, musik och idrott var andra intressen som låg Paul varmt om hjärtat."

Inga kommentarer: