tisdag 30 augusti 2011

Informationsmöte om vindparken i Fängsjö/Omsjö / Uppdatering

Igår kväll hölls det första informationsmötet om den planerade vindparken i Fängsjö och Omsjö. Allt är fortfarande på planerings- och projekteringsstadiet. Planerna är att sätta upp mellan 200-400 snurror i "Fängsjöområdet", som det kallas, men antalet snurror är osäkert. Det beror på tillstånd, vindmätningarna med mera.

Vindmätning ska påbörjas (ca 120 m höga master ska placeras ut på strategiska platser) Tillståndsansökan planeras våren 2012. Hösten 2014 kan bygget tidigast komma igång.

Forsca AB planerar en hemsida som fortlöpande ska ge information om projektet.

Många nya vägar planeras. Jakten påverkas. Fågellivet (spec. för örnar) kan påverkas. En initierad person bland åhörarna nämnde att infravågor från vindparken kan vara hälsofarligt, något som för de flesta, tror jag, var okänt. Det finns undermålig forskning om detta i Sverige.

Vindsnurran kan sättas närmast 1000 m från bostadshus. Skrämmande nära tycker jag!

Kostnaden för hela projektet beräknas bli 10-11 miljarder. (!)


Ja, vad ska man säga...??

Det känns som behovet är stort, mycket stort av mer information och kunskap om vad en vindpark kommer att innebära i framtiden för oss boende i området...

Kommunordförande Elisabet Lassen (s) medverkade också i gårdagens möte. Hennes positiva inställning till projektet förvånar mig inte. I kommunens socialdemokratiska styre behövs inga konsekvensbeskrivningar...Uppdatering: I följande länk kan man läsa översiktsplanen för den planerade vindparken i Fängsjöområdet. Sidan 60-65.

http://www.solleftea.se/download/18.227392cc11c6766ee06800050744/Vindplan+-+080922.pdf

eller här.

måndag 29 augusti 2011

Om ni hör något i luften som surrar...

Dick i sitt blå plan

Tannflobron, Resele.

lördag 27 augusti 2011

Bredband till alla!

I dagens TÅ får vi veta att kommunikationsmyndigheten PTS (Post och Telestyrelsen) just nu gör en inventering om vilka områden i Sverige som är utan bredband. Sollefteå kommuns ansvarige på Näringslivskontoret, Mikael Näsström, rekommenderar alla i kommunen  som saknar bredband att skriva på den lista som PTS nu har på sin hemsida.

Givetvis skriver även vi omsjöbor på! Alla bäckar små... Med en mobil bredbandshastighet på ca 230 Kb/s (!) så borde vi få hög prioritet, eller hur  ;)


Så här står det på PTS:s hemsida:

"PTS arbetar för närvarande med att identifiera vilka hushåll och företag i Sverige som saknar möjlighet att teckna bredbandsabonnemang. Bredband innefattar både fast och mobil anslutning.

Alla hushåll och företag som saknar möjlighet att teckna bredbands­abonnemang har rätt att stå med på en lista, som PTS kommer att skicka till telebolagen. Vi hoppas att adresserna på listan därigenom ska få möjlighet till bredband i samband med utbyggnaden av de befintliga och de framtida näten. Som hushåll räknas inte en tillfällig bostad.


Att namnet står med på listan till telebolagen innebär endast att bolagen får information om att hushållet eller företaget saknar bredband. Det betyder inte att de som står på listan på något sätt förbinder sig till att teckna ett bredbandsabonnemang eller att operatörerna garanterar att bygga i anslutning till adressen. Att stå med på listan ökar dock chansen för att fastigheten kommer att omfattas av täckning för bredband i framtiden."Länk till webformulär.
onsdag 24 augusti 2011

Informationsmöte om vindkraften i Näsåker

I våras fick vi information via media att en vindpark planeras i vårt område i Näsåker. Här berättade jag om det.

Nu är ett informationsmöte på gång som ska bli mycket intressant. Vi får chans att ställa frågor om hur vindparken påverkar vår miljö och vardag och det känns viktigt. Igår fick jag följande mail:


Allmänhet och företagare inbjuds till en inledande informationsträff
måndagen den 29 augusti kl 18.30 på Markusgården i Näsåker.

SCA och Fred. Olsen Renewables har bildat ett samägt bolag, FORSCA
AB, för att undersöka möjligheterna att bygga vindkraft på SCAs marker.
Området som ligger i närheten av Näsåker (Omsjö och Fängsjö. Min not.)
har en potentiell vindkraftsproduktion om cirka 2 terrawattimmar per år.

Från företaget kommer vd Mats Hörnberg, samt projektledarna Magnus
Ringlöv och Lars Gustavsson, och från kommunen bland annat kommunalrådet
Elisabet Lassen samt projektledaren för MedVind Västra Jan Staaf.

Vi bjuder på kaffe.

VÄLKOMMEN!

FORSCA AB kommer att senare inbjuda till ett formellt samråd enligt miljöbalken
6kap. 4§. Samrådet kommer att annonseras i god tid och ge alla möjligheter
att komma med synpunkter och information som är av vikt för fortsatt
utredningsarbete i tillståndsprocessen.

Undertecknare är:

Forsca AB, Länsstyrelsen Västernorrland och Sollefteå kommun.

fredag 19 augusti 2011

Nämforsen - vårt världsarv i Näsåker

Åh, så vackert och underbart världsarv vi har i Näsåker! Efter en lång, god och trevlig middag på  fantastiska Myregården i Resele, så kunde min vän och jag inte hålla oss från att stanna vid Nämforsen i Näsåker, som idag höll portarna öppna för allt det vatten som just nu behöver komma vidare till havet.

Det är inte alltför ofta jag besöker Nämforsen, vår största turistattraktion i Näsåker, men varje gång blir jag lika fascinerad av den vackra natur och fors som förr inspirerade så många konstnärer. Inte minst "vår egen" Pelle Molin..

Idag är forsen ett minne blott. Men när vattnet ibland släpps på så kan man få en aning om hur fantastiskt det måste ha varit en gång när Nämforsen visade sin ursprungliga vattenkraft och ljudliga dån.

Idag var en sån dag.

En solig dag i slutet av augusti.


Uppdatering: Anita påminner mig i en kommentar om sin (och min mans) morfars visa "Nämforsens klagan" ; en visa som beskriver så starkt den sorg som många kände, uttryckt genom Nämforsens klagan, när Nämforsens era var över och kraftverket tämjt forsen 1947.  Anitas och min mans morfar hette Henrik Valentin Wallin (1880-1956) Lidgatu, Näsåker.

 "Nämforsens klagan" 


Ser ni regnbågen?


Kan ni ana kraften?


6000-åriga hällristningar i Nämforsen


Hmm... ibland kommer även jag med på bild... ;)

fredag 12 augusti 2011

Vitbergets krononybygge och Vitbergsbodarna i Resele.

                                      Vitbergets krono-nybygge


Vitbergets (tidigare Hvitberget)  kronobygge är ett gammalt krono-nybygge på Reseleskogen som jag hörde talas om redan när jag var liten. I mitten av 1970-talet besökte jag första gången det då öde nybygget. Vi gick en stig från Stugusjön till Vitberget ca 2-3 km, en stig som fortfarande finns kvar. Det stora tvåvåningshuset stod då fortfarande ensamt kvar på platsen, men bara några år senare revs huset. Idag är platsen för nybygget i stort sett utplånat och skogsavverkningarna runt om nybygget har förstört de sista resterna.

Vitbergets nybygge ägdes och anlades 1826 av ett par bönder, Lars Westin Västerå och Lars Månsson Vignäs, Resele. Vitberget beskattades som 4 ½ seland och platsen fick 40 skattefria år.

År 1824 kom dalkarlen Påhls Lars Andersson f  1781 med hustru och två barn till Hvitberget och
några år senare, år 1833, kom f.d. fältjägaren, Mats Staaf f (1792-1874)  med hustrun Kerstin Larsdotter (1795-1867) och barn  från Lith i Jämtland och bosatte sig i Vitberget. (Resele A1:4 1826-1835 sid 152) 
AD. Resele-AI-4-1826-1835-Bild-159-sid-152

Mattias Staaf flyttattest 8 jan. 1832
" Till Hvitberget kom från Lith i Jemtland under de oroliga tiderna i detta århundradets början en desertör född i Elfdalen i Dalarne. Han hette Mathias Staf, var så godt som nygift och hade med sig hustru och barn. Första vintern lifnärde sig flyktingarne mest med skogsråttor. Längre fram i tiden gick han en gång fram till bygden och besökte kyrkan på söndagen, men fogade slumpen så, att han just den dagen efterlystes för att straffas derför att han lämnat fanan. Men gubben vidtalade sina bekanta att icke röja och utlemna honom, hvilket de också lofvade och höllo, så att han oantastad fick anträda sin färd till hemmet i skogen." / Citat från "Saga och sanning i Resele" av A. Nyberg 1899

Mattias Staaf flyttade till Kroksjön i Resele efter en kort tid på Vitberget. / Not. I Resele A1:5 (1836-1847) sid. 114 Hermansjö finns familjen med f.om 1836.


Matts Staafs son Magnus f 1826 övertog efter en tid krononybygget på Vitberget. Han uppförde ytterligare boningshus och övriga gårdsbyggnader. Magnus föräldrar blev inhyses hos sonen på Hvitberget.  Magnus Mattson Viklund flyttade så småningom till Gåsnäs i Resele, och istället flyttade torparen Erik Löfgren f 1842 med familj till Vitberget.

En syneförrättning utfördes den 12 juli 1861, när Magnus Mattsson (Viklund) bodde på Vitberget.

 
 
År 1872 skedde Laga skiftet i Vitberget. Vid denna tidpunkt var Vitberget uppdelat på sex ägolotter av bönder i Resele.  Efter Laga skiftet började flera av delägarna att sälja ut sin skog till skogsbolag,men säljarna gjorde vissa förbehåll, bland annat fritt användande av mulbete, andel i den gemensamma fäbodplatsen (Vitbergsbodarna), användning av den tillhörande sågen i Vitberget och kostnadsfritt få ta nödigt timmer till underhåll av fäbodhusen.

Skogsbolagen, som nu ägde Vitberget, fortsatte att arrendera ut Vitbergets nybygge till skogsarbetare.  År 1883 kom arrendatorn Erik Nilsson Lundin f 1849 med familj till Vitberget från Skorped. Familjen bodde många år på Vitberget. Dottern Anna Maria f 1883 gifte sig 1900 med skogsarbetaren Erik Peter Andersson  f 1871 i Hällås, Resele och familjen bodde först i Hällås och senare på Vitberget fram till 1930 när de flyttade till Ållsjön, Ed sn.

Gården på Vitberget 1954.

De sista boende på Vitberget var arrendatorn Artur Hägglund f 1895 med familj. Familjen flyttade omkring 1940 och därefter blev det  f.d. krononybygget öde. Idag ägs Vitberget av Holmen skog AB.

Utanför lagården i Vitberget. Troligtvis 1950-tal
Ladugården Vitberget

                                                 Vitbergsbodarna


Ca 2-3 km söder om Vitberget ligger Vitbergsbodarna (tidigare Hvitbergsbodarna). Det var det fäbodställe som de delägande bönderna i Resele använde för sina mulbeten sommartid. Vitbergets fäbodar användes fram till slutet av 1920-talet som sommarfäbod och fäbodarna är till stora delar bevarat än idag.

Tillägg: Det har funnits tre fäbodstugor på Vitbergsbodarna. Följande bönder i Resele nyttjade bodarna: Erik Edfors Österå, Andreas Westin Västerå och Johan Edlund Vignäs. / Källa Lennart Westin och Hanna Lindström.


Vitbergsbodarna 1950-talet.

Vitbergsbodarna 1950-talet.
Från Vitbergsbodarna 2009.

Ett varmt TACK till Hanna Lindström i Resele för kompletterande uppgifter och för de gamla korten från Vitbergsbodarna! Jag hade glädjen att göra en utflykt till Vitbergsbodarna igen i sommar tillsammas med bland annat Hanna. Tack även Lennart Vestin, Uppsala för de svart/vita korten från Vitberget.

söndag 7 augusti 2011

Maskerad. I Näsåker?


Jag fick ett mail och ett trevligt maskerad-kort av Harriet ikväll:

"Har varit på hembygdsgården och tittat i Nils Johanssons album. På detta kort som troligen är från Näsåker finns hans mormor Anna Andersson ( f 1900) från Sörtannflo som fjärde person från höger. Känner du igen någon fler? Kan vara personer från både Resele och Näsåker. Verkar vara på 20-30 talet."

Kan någon hjälpa Harriet?

lördag 6 augusti 2011

Pelle Molin om Fängsjö


Jag har under sommaren haft nöjet att läsa Isabella Josefssons nyutkomna bok "Pelle Molins brev". En fantastisk bra bok där alla tidigare kända men även ett stort antal okända brev av Pelle Molin som Isabella lyckats hitta finns med. Jag kan verkligen rekommendera boken för den som är intresserad av Pelle Molin och hans drivna skrivkonst.

Jag upptäckte att det finns ett brev som Pelle Molin skrivit till sin gode vän Axel Sjöberg där Pelle skriver om ett besök till min mors hemby Fängsjö. Brevet är skrivet alldeles i början av Pelle Molins fyra år långa vistelse i Näsåker, i oktober 1890, och han skriver att han blev så förtjust i den vackra skogsbyn att han planerade att åka tillbaka nästa sommar. 1890 var min mormor bara sju år gammal - kanske träffade hon Pelle Molin vid hans besök i Fängsjö?

Huruvida Pelle Molin åkte tillbaka till Fängsjö får vi inte veta, men det känns trevligt att veta att även Pelle Molin har besökt Fängsjö och tyckte om det han såg!


"För öfver en vecka sedan gjorde jag en skogsfärd tillsamman med länsmannen och gubben Borin (skall i vinter skrifva hans jagthistorier och illustrerade ge ut) och var borta under 4 dagar under jagt. 7 mil till skogs. Derunder träffade jag på en sjö – Fängsjön, der jag beslöt att slå mig ned nästa sommar, åtminstone ett par månader.

Jag vardt alldeles galet förtjust i sjön, vacker som den var. Tänk dej: På de motivrika stränderna stå några torparstugor och jag har redan ackorderat åt mig en af dem. I sjön finns fisk och änder! I en tjärn ypperlig forell, och haren går intill stuguknutarna. Strax bredvid ha vi Tanflohöjden med tjäder, hjerpe och orre. Längre bort, vid Kroksjöbotten elgstånd, hvad kan du mera begära? Lägg härtill att i Fängsjön finns en ö, der jag tänker utplantera ett tiotal kaniner af gubben Borins samling, som han har på Storön i forsen Åkvisslan – vi jagade dem i början av oktober på spårsnö och slöto med en champagnemiddag hos Borin – och då vet man att kaninerna föda 3 kullar om sommar med 3 till 7 i hvarje, så har man ständig jagt. Dessemellan får man väl också kalla det för jagt att hålla kråkor skator och annat otyg från kaninerna. I stugorna på sjöstranden finns fullt upp af hvithåriga små modeller och för öfrigt en gammal kärring, som är full av charmanta historier, originella, ursprungliga, karaktäristiska för fjällen och hon skall ge ifrån sig sin skatt nästa sommar. Hon vill ingenting hellre än berätta dem.

Vill du komma hit? Då reser jag dig till mötes till Nyland, gör färden längs Ådalen tillsammans med dig och framkomna till min villa i Näsåker se vi på forsarne och Vigdån ett slag och så klöfvja vi iväg öfver bergen till Fängsjön. Det är ej mera än något öfver en mil." (Ur ett brev till Axel Sjöberg okt 1890)


"Andjakt i dimma".  Möjligen målad i Fängsjön?Mer om Fängsjö på min hemsida: http://www.smulanshemsida.se/