tisdag 30 augusti 2011

Informationsmöte om vindparken i Fängsjö/Omsjö / Uppdatering

Igår kväll hölls det första informationsmötet om den planerade vindparken i Fängsjö och Omsjö. Allt är fortfarande på planerings- och projekteringsstadiet. Planerna är att sätta upp mellan 200-400 snurror i "Fängsjöområdet", som det kallas, men antalet snurror är osäkert. Det beror på tillstånd, vindmätningarna med mera.

Vindmätning ska påbörjas (ca 120 m höga master ska placeras ut på strategiska platser) Tillståndsansökan planeras våren 2012. Hösten 2014 kan bygget tidigast komma igång.

Forsca AB planerar en hemsida som fortlöpande ska ge information om projektet.

Många nya vägar planeras. Jakten påverkas. Fågellivet (spec. för örnar) kan påverkas. En initierad person bland åhörarna nämnde att infravågor från vindparken kan vara hälsofarligt, något som för de flesta, tror jag, var okänt. Det finns undermålig forskning om detta i Sverige.

Vindsnurran kan sättas närmast 1000 m från bostadshus. Skrämmande nära tycker jag!

Kostnaden för hela projektet beräknas bli 10-11 miljarder. (!)


Ja, vad ska man säga...??

Det känns som behovet är stort, mycket stort av mer information och kunskap om vad en vindpark kommer att innebära i framtiden för oss boende i området...

Kommunordförande Elisabet Lassen (s) medverkade också i gårdagens möte. Hennes positiva inställning till projektet förvånar mig inte. I kommunens socialdemokratiska styre behövs inga konsekvensbeskrivningar...Uppdatering: I följande länk kan man läsa översiktsplanen för den planerade vindparken i Fängsjöområdet. Sidan 60-65.

http://www.solleftea.se/download/18.227392cc11c6766ee06800050744/Vindplan+-+080922.pdf

eller här.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Det blir sämre livskvalite, om man har oturen att få ett vindkraftverk i närheten av bostaden eller fritidshuset.
Reflexer, varningsblixtar för flyg och bullermatta kan bli påfrestande i längden.
Det finns heller ingen lönsamhet i vindkraften utan statliga skattesubventioner.
Pia

Anita sa...

Pia: Ja, det finns helt uppenbart många negativa effekter av vindsnurrorna som man knappt känt till tidigare. Vi i Omsjö kommer att vara omringade av vindsnurror om planerna går i lås.

Att vindkraften skulle vara lönsam för oss i bygden tror jag ingen tror på. Möjligtvis Lassen..

Steve sa...

Ja du, när det finns pengar att göra, då är t o m Norrländsk glesbygd intressant. Men bara då. En etablering som denna borde ge skattelättnader för boende i Sollefteå kommun, i vart fall för närboende till vindparken.Vad säger Lassen? Plötsligt så finns ju inte den miljö ni sökte och valde kvar längre. Vindkraften tenderar bli en uppdaterad form av regnskogsskövling.

Anita sa...

Så klokt och sant du skriver, Steve! Om Forsca AB och kommunordförande Lassen tänkte likadant skulle man bli glad! Men så långt sträcker sig inte generositeten. Det är säkert. ;)

Trots att jag egentligen är f ö r denna energikälla, åtminstone som det framställs just nu, så tror jag inte att vi känner till alla miljö- och hälsorisker och kostnader som dessa projekt kommer att generera i framtiden.

För min egen del, och säkert många med mig, så är mycket mer kunskap om den här energikällan viktigast just nu. Vi, som så här plötsligt har hamnat i den här situationen.

Anonym sa...

Bondfångare - Nu är de i farten igen! som på 1800-talet.

Våra forsar förstördes på 1940-50-talet med baktanken att en massa arbetare skulle få jobb där. Facit ingen jobbar där, de "fjärrstyrs".

Hur många kommer att jobba uppe vid vindkraftverken? Ingen. Men vår vildmark är förstörd.

Lars Eric

Elisabet. sa...

Det är svårt det här med alternativa energikällor. Alla vill ha alternativ, men inte just där man själv bor. Jag skulle inte själv vilja ha det.
I Falkenberg och Laholm vimlar det av vindkraftverk ute på slätterna, det är betydligt färre här i Halland.
Ute till havs planeras en vindkraftpark, då protesterar sommarhusägarna som får sikten förstörd - då blir det inte längre någon fri horisont - och hur ska det då gå med turismen?
Under flera besök i Danmark häpnar man över mängde vindkraftverk .., det VIMLAR av dem och det är många tillsammans!
Jag är glad att jag inte är miljöminister ,-)

Anita sa...

Lars Eric: Jag känner mig lika tvivlande som du om detta är riktigt. SCA och vindkraftsbolaget ser ju bara till lönsamheten. Ingen information gavs om framtida konsekvenser för ortsborna. Ej heller ev. hälso- eller långsiktiga miljörisker. En undersökning hade visserligen gjorts om hur fladdermössen (!) påverkas av snurrorna , men jag minns inte ens resultatet... ;)


Elisabet: Ofta känner jag likadant också: VARFÖR just här? SCA äger mer än 60 milj. ha skogsmark i norrlandsskogarna. Kommer all mark användas till vindsnurror? Hur kommer då vår norrländska natur att se ut?

Just nu känner jag mig rejält vilsen vad jag egentligen tycker om det här projektet...

Anita sa...

Lars Eric: Tillägg: på informationsmötet sas att ett stort antal arbetare kommer att finnas på plats under byggnationen av vindparken - dock mest "egna" entreprenörer. De lokala entreprenörerna var inte tillräckliga för denna typ av arbeten.

Därefter skulle det behövas ett par hundra anställda (om jag minns rätt) som skötte vindparken. Men de kommer inte att vara lokalt anställda heller, om jag förstod det rätt.

Jarl sa...

Anita!

Det är oerhört viktigt att ni alla i byarna engagerar er i detta redan idag! Kraftfullt och enat!

Skapa en blogg - om du inte vill använda denna din egen för det. Det är ju en "mjuk" blogg och kanske skulle tappa sin själ om den blev en kampblogg.

Vi i "Finnskogsriket" (hörnet Dalarna/Gästrikland/Hälsingland) riskerar att drabbas ännu värre än ni, men vi kämpar med näbbar och klor för att rädda vårt rike och vi ger oss ALDRIG!

Över hela Sverige finns föreningar som slåss för sin livsmiljö. Du hittar ett antal länkar på Vildmarkens blog.

Lycka till!!

Jarl igen sa...

Glömde säga att talet om arbetstillfällen är ingenting annat än - rena lögner.

Under byggperioden blir det naturligtvis mycket jobb, men det utförs nästan uteslutande av "vindkraftsrallare" från Danmark, Tyskland och Portugal.

I driftsfasen blir det några inspektionsjobb och några snöröjningsuppdrag. I en park om 300 snurror kan det röra sig om, gissningsvis, 5-10 helårsarbeten.

Anita sa...

Tack Jarl för dina kommentarer! Det här vindprojektet är ganska nytt för oss i projekteringsområdet, och just nu känns som man har fullt upp att samla information och kunskap om vad det detta kommer att innebära för oss i framtiden.

De arbeten/arbetstillfällen du nämner sas också på vårt informationsmöte.

Jag har tittat in på er blogg och ska följa den!

Jarl sa...

Anita!

Tack och LYCKA TILL!
Jag ska följa hur det går för er.

:)