lördag 27 augusti 2011

Bredband till alla!

I dagens TÅ får vi veta att kommunikationsmyndigheten PTS (Post och Telestyrelsen) just nu gör en inventering om vilka områden i Sverige som är utan bredband. Sollefteå kommuns ansvarige på Näringslivskontoret, Mikael Näsström, rekommenderar alla i kommunen  som saknar bredband att skriva på den lista som PTS nu har på sin hemsida.

Givetvis skriver även vi omsjöbor på! Alla bäckar små... Med en mobil bredbandshastighet på ca 230 Kb/s (!) så borde vi få hög prioritet, eller hur  ;)


Så här står det på PTS:s hemsida:

"PTS arbetar för närvarande med att identifiera vilka hushåll och företag i Sverige som saknar möjlighet att teckna bredbandsabonnemang. Bredband innefattar både fast och mobil anslutning.

Alla hushåll och företag som saknar möjlighet att teckna bredbands­abonnemang har rätt att stå med på en lista, som PTS kommer att skicka till telebolagen. Vi hoppas att adresserna på listan därigenom ska få möjlighet till bredband i samband med utbyggnaden av de befintliga och de framtida näten. Som hushåll räknas inte en tillfällig bostad.


Att namnet står med på listan till telebolagen innebär endast att bolagen får information om att hushållet eller företaget saknar bredband. Det betyder inte att de som står på listan på något sätt förbinder sig till att teckna ett bredbandsabonnemang eller att operatörerna garanterar att bygga i anslutning till adressen. Att stå med på listan ökar dock chansen för att fastigheten kommer att omfattas av täckning för bredband i framtiden."Länk till webformulär.
2 kommentarer:

Steve sa...

Inte en dag för tidigt att f f a Norrland lyfts fram på detta område.
Vi medborgare förväntas ju idag kunna sköta de flesta mellanhavande via datorn.

Anita sa...

Steve: Ja, det är frustrerande att vi inte har en tillfredsställande mottagning. På många platser i Norrland finns det ingen mottagning alls - de är h e l t uteslutna från internet. Och som du skriver så förväntas det ändå att vi ska sköta allt på internet. T.o.m skriva ett webformulär att man saknar internet! ;)