måndag 14 december 2015

När elektriciteten kom till byn. Kraftstationen i Vigda.

Från tidskriften "Hembygden" nr 3, 2013 hämtar jag följande artikel av Ann Renström. Den handlar om det första lilla kraftverket Ådals-Liden som byggdes i Vigdån i Vigda. Kraftstationen togs i drift 1920. Det  levererade likström till byarna Rå, Vigda och Näsåker via en enkel järntråd.

En intressant historik om när elektriciteten kom till byn. :) Klicka på texten/urklippen för större text.

http://www.hembygd.se/angermanland/files/2013/06/HembYgden-3-2013-utdrag.pdf

2 kommentarer:

Viola_T sa...

Intressant att läsa.
Den här artikeln om elektricitetens intåg i Ådals-Liden stämmer ganska väl med förhållandena i min hembygd. Berättelser och gamla dokument bekräftar detta.

Anita sa...

Ja, det är intressant ur många aspekter. Inte minst med tanke på dagens våldsamma exploatering av vindkraft i vår natur, som förstör naturen och som inte ger något tillbaka till samhället vare sig ekonomiskt eller av elkraft.

PS. Det finns en skrift om "Kraftverket i Vigda" av samma författare med utförligare dokumentation och flera bilder av kraftstationen. Skriften finns att köpa via Ådalslidens hembygdsförening och i Pelle Molins stuga i Näsåker.