söndag 13 december 2015

En "bläcka" vid Vigdsjöns strand

Bläcka vid Vigdsjöns strand. Foto: Roger Lidén

http://www.kulturarvvasternorrland.se/media/419/angerman09-3.pdf

"Förr använde man sig av bläckor på träd för att visa vägen eller markera rågångar i skogsmark. En bläcka åstadkoms genom att man högg bort barken. Den ljusare veden blev ett väl synligt märke. Roger Lidén, Ådals- Lidens hembygdsförening, har hittat en bläckad stubbe vid Vigdsjöns gamla strand.
 
Sjön sänktes två gånger på 1800-talet och den ursprungliga stranden ligger idag långt uppe på land. Den som märkte trädet en gång ristade in dagens datum: 1733 D 29 MAJ. Därunder ett par oläsliga tecken. Dessa förr så vanliga märken är numera nästan utrotade av det moderna intensiva skogsbruket."
 
 

Inga kommentarer: