tisdag 14 februari 2012

Svarthällans nybygge

För flera år sedan fick jag höra talas om ett gammalt nybygge som funnits strax öster om Fransåsen och väster om Ottsjön vid Hålltjärnen/Hållflon. Nybygget hette Svarthällans nybygge. Jag frågade en äldre bybo som kände till skogarna, och han kunde berätta om nybygget och visste också att det fanns tydliga husgrunder kvar efter nybygget när han senast hade besökt Svarthällan. Jag och min man blev intresserade och gjorde ett besök till den plats där vi fått beskrivet var bostället skulle finnas, men trots att vi sökte i flera timmar kunde vi inte hitta grunderna. Platsen är inte heller utmärkt på de gamla kartor vi hade/har tillhands.

Jag frågade min vän, hembygdsforskaren Göran Stenmark i Junsele som har koll på det mesta ;), och han gav mig följande uppgifter om Svarthällans nybygge. Tack Göran!


Svarthällans nybygge.

Nybyggesresolution för Swarthällans nybygge på Kronoallmänningen inom Junsele och Ådals-Lidens Socknar den 22 augusti 1769. (Härnösands Landsarkiv: Västernorrlands Läns Landskontors resolutionskoncept: AIIIa:3 22/8-1769)

"Uppå den undersökning som Ländsman Magnus Nordquist med 2ne nämdeman efter förordnande d. 6 sistl. Julii å Kronoallmänningen emellan Liden och Junsele Socknar uti Södra Ångermanland hållit.........nybygge för drängen Eric Ersson Reen, Söder om Ottsiön wid Swarthällan kallad.

Resol.
Alldenstund af föregående undersöknings Instrument thet befinnes, att uppå Kronoallmänningen emellan Liden och Junsele Socknar uti Södra Ångermanland, Söder om Ottsiön wid Swarthällan kallad, lägenhet gifwes at uparbeta ett nytt hemman af fyra Selands eller 1/6 dels mantal skatt. För den skull wil jag efterhålla Sökanden drängen Eric Ersson Reen, at å thet utsynta stället, nytt hemman til berörde skattetal upodla, samt förunna honom efter Synemännens tilstyrkande tiugo års frihet innan årlig Ränta för nybygget kommer at utgiöras och taga frihetsåren med detta år sin början, samt slutas år 1788. hwarefter det år 1789 och til widare at nybygget Methodice Refwat och skattlagt warder Interiens skatt för 1/6 dels mantal uti ordinarie Ränta utgiöra bör: hwilket Häradsskrifwaren wälbetrodde Israel Bruner uti Kronones Jordebok årligen behörigen annotera. För öfrigt antydas nybyggaren, at under frihetsåren anwända all flit med upodlingen, så at innan the samma expirera, nybygget til Byggnad ock häfd uti förswarligt stånd försatt warder hwarjämte honom och förbjudes at icke tilskynda angränsande uti theras lagliga rättigheter, ????? eller intrång.

Lands Contoiret uti Sundsvall d. 22 augusti 1769."I Häradsskrivaren mantalslängder för Södra Ångermanlands fögderi gällande Svarthällan eller Ottsjön. (vol. 35) finns följande uppgifter:

1770    "Ottsiö nybygge" Eric Ersson
1771    "Ottsjö nybygge" Er. Erssons änka
1772-73  "Ottsjö nybygge" bergas af Sokne Skomak. Nils Nilsson
1774-75  "Ottsjö nybygge" bergas af nybyggaren Nils NilssonUr Jordeböcker 1794-95 VNRL L-kontor GIII:57,58:

Fransås: Jan Olofsson
1794 d. 9 Julii Skattlagt til emot stående ränta

Fransåsens Fäbodar: Nils Nilsson
Sammanlagdt med Swarthällans Nybygge i Junsele Sockn och efter under frihetsår påfördt skatt för 4 Seland.

Det samma noteras om Svarthällan i jordboken för åren 1805 och 1815.

Vem var Eric Ersson Reen; den förste nybyggaren på Svarthällans nybygge?

Det är lite osäkert om hans bakgrund, men i Forsås by i Ådals-Liden finns en inhyses nybyggare vid namn Eric Ersson, och noteras död samma år som nybyggaren på Svarthällan, 1769. Denne Eric i Forsås var gift med en Dordi Ersdotter, född 1739. De hade barnen: Erik f. 1767, (finns ej med i födelseböckerna för Junsele, Resele eller Ådals-Lidens socknar). Däremot är dottern Stina född i Forsås den 2 april 1769. (Dordi Ersdotter och Erik Eriksson Reen hade ytterligare en son, Olof  född och död 1766 i Ådals-Liden. Min not.)


Eric Ersson Reeen skrevs in den 3 februari 1761 som fördubblingsbåtsman nr 104 i Resele församling. ”Fått” avsked den 18 april 1765. Enligt 1763 års rulla var han 18 år, och Ångermanlänning.

Nybyggaren Eric Ersson Reen dog den 2 december 1769 av "Gångbara hetsiga febern", i en ålder av 24 år och 9 månader. (en annan källa uppger att han återfanns ihjälfrusen på Rörtjärnflon)

Dordi Ersdotter, gifte sig första gången den 15 maj 1758 med Kronofördubblingsbåtsmannen, Nils Säfringsson i Rå, son till Sefring Nilsson och hans hustru Gertrud Ersdotter. Hon var då piga i samma by. Med honom fick hon sonen Nils, född i Rå den 25 juli 1759. Några fler barn har jag ej funnit, och när Nils dog är också oklart. 
Någon vigseluppgift mellan Eric Ersson och Dordi har ej heller återfunnits i registret över vigda i Ångermanland.

Dordi gifte sig för tredje gången den 24 juni 1771 med änkemannen timmerhuggaren Jöns Johansson i Rå. (första ggn. gift med Mareta Hansdotter, död i Moflo 7/4-1770) Med honom fick hon barnen Malin, född den 16 spril 1772, och Johannes, född den 16 november 1773. Dordi och Jöns finns med i Kommunionboken till 1778.


Källor: RESELE kyrkböcker AI:1 3/9 sid. 114, 124 (1769-78)
ÅDALS-LIDEN kyrkböcker DII:I ¾

VNRL Lkontor: mönsterrullor GIf:12 1763 11/15
VNRL Lkontor: mönsterrullor Gif:17 1774 4/13

Sockenskomakaren Nils Nilsson 1732-1815 "bärgade" på Svarthällans nybygge, "på andra sidan sockengränsen mot Junsele", mellan 1772-1775. I skattläggningen 1794 beslöts att sammanslå Svarthällans nybygge med närbelägna Fransåsen. Nils Nilsson noteras som nybyggare på Fransåsen fram till 1790 då han upplåter nybygget Fransåsen till svågern Johan Olofsson 1774-1822.

Inga kommentarer: