onsdag 7 december 2011

Vad hjärtat är fullt av.. / Uppdaterat

talar munnen...

Tills vår hemsida är i gång måste jag skriva här om vindplanerna. ;) Ursäkta till er alla som det inte berör! Jag lovar bättring. :)

Jag har några obesvarade funderingar ang. vindkraftsprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden ..

1. Är det något beslut taget öht i Sollefteå kommunfullmäktige om vindkraftsplanerna i kommunen? När beslutades det? Vilka partier röstade för och vilka röstade emot i så fall?

2. Den första vindplanen för Sollefteå kommun kom 2008. Varför har ingen från kommunen kontaktat berörda boende/fritidsboende i området kring "Fängsjö/Storsjöhöjden-projektet" i samband med vindplansutredningen?

3. Varför har ingenting skrivits i tidningarna (läs TÅ) om vindkraftsprojektet i vårt område? Första gången vi hörde talas om vindkraftsprojektet var när det första informationsmötet skulle äga rum i oktober i år. Varför den tystnaden?

4. Elisabet Lassen har på det senaste samrådsmötet i Ramsele sagt att det kommer en ny vindplan för Sollefteå kommun. När kommer den, och vad innehåller den?


Uppdaterat: Jag har fått ett ganska utförligt svar från Samhällsbyggnadskontoret som förklarar lite hur de beslutande processerna går till av ett sån´t här projekt. För mig låter det dock märkligt om Forsca AB kan sätta igång med ett projekt i den här omfattningen utan att några beslutande politiker medgivit detta. Sker sådana beslut i slutna rum? Det skulle vara roligt att få veta hur det går till. Kommunordförande Lassen var ju med på det första informationsmötet och var såå positiv till vindplanerna! Någonstans måste väl projektet vara förankrat??

Så här svarar Samhällsbyggnadskontoret:

"För varje tillståndspliktig vindkraftpark, som prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, ska kommunen lämna en tillstyrkan till vindparken, till länsstyrelsen. Det kommer länsstyrelsen att begära av kommunen först när alla handlingar i ärendet är inlämnade (miljökonsekvensbeskrivningen mm) till länsstyrelsen. Det är kommunfullmäktige som ska säga ja eller nej och säger kommunen nej så kan det inte bli något. Om Kf tillstyrker ska prövning ske hos miljöprövningsdelegationen och kommunen (samhällsbyggnadsnämnden) är "bara" remissinstans.

Ärendet avgörs alltså hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, under förutsättning att Kf tillstyrker. Det är alltså dit ni bör skriva och naturligtvis även till FORSCA. Sedan kan ni adressera
skrivelsen till samhällsbyggnadsnämnden, (som remissinstans), men också till kommunfullmäktige inför tillstyrkan. FORSCA:s tidsplan är att lämna in ansökningshandlingarna till våren 2012 och efter det kommer alltså Kf ta beslut om tillstyrkan."

Ja, kommunstyrelsekontoret arbetar med att ta fram en reviderad vindbruksplan. Vi på samhällsbyggnadskontoret har inte alls involverats i det arbetet, även om vi borde ha varit med. Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente är den "beredande organ" i översiktlig planering. Så vi vet ingenting om när den kommer."


Tack Maria!

2 kommentarer:

Elisabet. sa...

Inte behöver du be om ursäkt inte, det är din blogg och du skriver precis vad du vill!

Det är väl just det bloggen är till för?

Kämpa på!

Anita sa...

Gulle dig Elisabet! <3

Projektet vindparken är tänkt att diskuteras på en ny hemsida, som inte är klar ännu. Den här bloggen vill jag helst använda för annat, mycket trevligare ämnen! :)

Men det hjärtat är fullt av... vet du. Kram!