onsdag 7 december 2011

TACK!

Jag är så glad för alla stödjande mail, kommentarer och telefonsamtal jag fått för mitt engagemang mot det vindkraftsparksprojekt som planeras i vårt område och all den storskaliga vindexploatering som vi ser är på gång i hela Norrland. Det är många som är lika upprörda och ledsna som jag är. Det stärker mig att vi är många som känner likadant och som inte tror på att en vindexploatering av den här storleken gagnar oss som bor i Norrland/Sverige eller miljön. De som blir nöjda och som tjänar på projekten är enbart vindbolagen och SCA.

Igår fick jag ett mail som gjorde mig väldigt glad. Jag har fått lov att citera valda delar av mailet och det vill jag gärna göra!

TACK alla för stödjande mail och telefonsamtal! Det känns fantastiskt fint.


"Jag är själv inte närmast sörjande, men bevistade ändå samrådsmötet i Näsåker häromveckan. Då upptäckte jag bland annat att inte heller de som bor i byarna i älvdalen (på västra sidan) kommer att undgå att se vindkraftverken. Enligt den färgglada karta som visar antalet synliga kraftverk kommer mellan 80 och 120 kraftverk i blickfånget då man går upp på de övre lägdorna. Givetvis inte i närheten av den förödande inverkan på landskapsbilden som de har för er som bor i Omsjö och Grundtjärn mfl ställen men ändå inte roligt. I alla fall inte om man nu saknar förmågan att, som en av Forscas representanter uttryckte det, se kraftverkens ljus som nya stjärnor på natthimlen….

Jag är i grunden positiv till vindkraft som energikälla, men utbyggnaden bör ske med förnuft och måtta. Huvuddelen av Sveriges framtida elbehov borde kunna tillgodoses genom energieffektiviseringar, besparingar och minskad energianvändning. Dagens miljömässigt ohållbara konsumtionsnivå med ständigt ökande tillväxt och därmed ökande energibehov kan knappast bestå om klimatpolitiken ska kunna tas på något som helst allvar. För visst är klimatförändringarna en realitet. De 13 varmaste åren som registrerats sedan temperaturmätningar påbörjades har inträffat de 15 senaste åren… Skall klimatmålen ha någon som helst chans att uppnås behöver hela västvärldens samhällssystem omprövas och helt nya levnadsvanor skapas. Vi måste inom inte alltför lång tid minska våra utsläpp av växthusgaser med 80-90% och enligt vissa forskare med så mycket som 100% för att inte riskera att komma över en kritisk temperaturökning på 2 grader. (troligen är det redan för sent, men ändå... ) Och det är knappast ett teknikintensivt högenergisamhälle som är lösningen och ej heller en tilltro till att kärnkraften skall vara en del av framtidens energiförsörjning. (Den är långtifrån koldioxidneutral, trots att många vindkraftsmotståndare hävdar detta, t.ex. i den länkade Timbro-rapporten på FFSV-Lillhärdals hemsida, en annars mycket bra hemsida.)

Om och när kärnkraften avvecklas så återstår ändå nästan 50% av nuvarande elförsörjning, huvudsakligen i form av vattenkraft (och dess trista konsekvenser kan knappast göras ogjorda). Vattenkraften i kombination med viss elproduktion ur biobränsle och solenergi bör vara tillräckligt för vårt framtida energibehov. Begränsad vindkraftutbyggnad i områden som redan är ”förfulade” och industriellt exploaterade, alltså längs motorvägssträckningar eller i anslutning till industriområden och gigantiska köpcentra må vara hänt. (Dessa företeelser saknas lyckligtvis ännu i Sollefteå. ) Då finns det också en naturlig och visuell koppling mellan miljöbelastande verksamheter och deras energibehov. Sen är det så klart så att dessa lägen ofta är mindre intressanta för vindkraftsbolagen som vill placera kraftverk på höjder med tillförlitliga vindförhållanden, men det bör vara deras problem och inte något som vi ska lösa åt dem.

Jag har de senaste åren letat efter en gård i Västernorrlands inland men också i Jämtland och Västerbotten. Vid några tillfällen har jag också hittat objekt som uppfyllt min kravlista, men min entusiasm har svalnat ganska snabbt då jag granskat kommunernas vindkraftsplaner och nästan undantagslöst funnit kommande vindkraftsetableringar i närområdet. Jag tror inte jag är helt ensam om denna syn på vindkraften. Vill man locka fler att bosätta sig i ”en vacker och orörd natur med tystnad och storslagna utsikter” etc etc som det så vackert heter i turist- och inflyttningspropagandan så ser jag inte någon plats för storskalig vindkraft. Och än mindre med tanke på hur lite den ger tillbaks till bygden i form av arbetstillfällen och kapital (precis som uranbrytning).

Men tillbaka till vindkraftparkerna i Fängsjön och Storsjöhöjden. Givetvis bör man i första hand försöka att helt stoppa etableringen av kraftverksparkerna och i andra hand rikta in sig på frågan om antalet vindkraftverk, höjden och placeringen. Just höjden på kraftverken tror jag det är väldigt få som reflekterar över, även bland dem som redan är skeptiska. 210 meter är extremt högt. Flertalet av de vindkraftverk som vi idag ser runtom i landet är mycket lägre. Ofta mellan 80 och 130 meter. Så sent som 2008 var världens högsta vindkraftverk 210 meter. Vindkraftverken på Möckelsjöberget utanför Härnösand, som jag hört en del vindkraftsförespråkare referera till, är t.ex. endast fem till antalet och bara 125 m höga. Sveriges högsta byggnad, Turning Torso är 190 meter och syns miltals över de skånska slätterna. Trots att den varken blinkar eller rör sig….

Vindkraftverken i Forscas parker kommer att vara över 200 till antalet med blinkande ljus dygnet runt och roterande blad. Dessutom kommer de att placeras på höjder mellan 300 och 500 meter. Den totala höjden på kraftverken blir således 500-700 meter. Deras visuella effekter på landskapsbilden blir naturligtvis förödande. De kommer att synas inte bara från Omsjö och Grundtjärn utan från många många andra platser i kommunen, med undantag för de gårdar som ligger längst ner i älvarnas dalgångar."


Ett varmt tack för dina synpunkter!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Den här naturförstörelsen som SCA med norska medhjälpare vill göra i Västra är ju hemsk. Och var är "miljövännerna"?

Anonym sa...

Många vetenskapsmän tror inte, att människan med sina utsläpp av växthusgaser orsakar någon förändring av klimatet.

Nu i november 2011 har vi samma globala medeltemperatur som för 30 år sedan.
Kineserna visar i en studie på en kallare trend fram till år 2068, därefter varmare, men mindre än år 2006.
Det finns flera värmeperioder tidigare i historien, t ex under vår stenålder, under vikingatiden, 1930-talet.
Och går vi längre tillbaka, så kan man förvånas över att krokodiler uppträdde norr om polcirkeln med badtemperatur och palmer i Alaska.

Det verkar vara Europa och en del lågt liggande länder med förhoppningar om internationella bidrag som driver klimatalarmismen.
De stora länderna USA, Kina, Indien, Kanada är kallsinniga.

Klimatförhandlingarna i Durban går vidare på övertid, många delegater har åkt hem, och kaffeautomaterna är nu bortplockade.

Mot ovanstående är satsningen på vindkraft meningslös.
Pia

Anonym sa...

Till Pia vill jag säga att några få vetenskapsmän fortfarande håller emot men den totalt övervägande delen är enig om att våra utsläpp skapar en växthuseffekt som riskerar att bli förödande för jordens klimat.
Självklart kommer inte svenska vindkraftverk att förändra jorden men jag anser att varje land måste göra sitt yttersta för att minska utsläppen. Vi måste skapa ett fossilbränslefritt samhälle, snarast.
Då kan vindkraften vara ett sätt. Det som är riktigt bra med vindkraften är att den går att plocka bort om vi inte behöver den, då blir naturen återställd.
Men jag tror att det allra viktigaste är att minska energislöseriet. Det är ingen mänsklig rättighet att åka flyg till varma länder årligen, att köra bil tusentals mil varje år.
Själv ser jag gärna fler kraftverk i min närhet här på hallandskusten, gärna ute i havet.
Även om mitt hus skulle taxeras lägre.
Thomas Göransson
Stensjö, Falkenberg

Anita sa...

Thomas G: Det är också en mänsklig rättighet att få bestämma om man vill bo intill en vindpark eller inte.. Vi bor där vi bor för vi har valt att bo nära skogen, vårt naturarv, inte för att bo i en vindpark av 200 snurror!

Jag vet inte hur vindkraften fördelas i Halland, men i Norrland transporteras all vattenkraft och den kommande vindkraften söderut till nån marknad ute i Europa. Älvforsarna är redan förstörda och skogen som är Europas sista vildmark kommer att lusas ner av snurror, och norrlänningarna som bor här gagnas inte ett dugg av detta. Dyrare el. that´s all. Det kallar jag exploatering eller ett nytt baggböleri.

Vi skulle kunna vara självförsörjande på nuvarande elkraft i Sverige. Istället säljs vår el ut till Europa på bekostnad av bland annat Norrlands skogar. DET är svensk miljöpolitik, och det kan jag inte acceptera!