fredag 25 november 2011

Samrådsmöte ang. vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden

Montagebild. Vindkraftverk i Omsjö
Jag har haft svårt att samla mig och skriva efter det senaste informations- och samrådsmötet med vindbolaget Forsca AB för några dagar sedan. Det är många tankar som finns i mitt huvud, och jag har blivit mer och mer frustrerad, arg och ledsen över vad som kommer att ske med skogarna och på det sätt som vi boende i området blir behandlade av vindbolaget och Kommunen. Känslan av att vi blivit helt överkörda är mest tydlig och jag har en stor känsla av sorg. Jag är ledsen långt in i själen.

Jag upplever starkt att vad som händer nu i vårt område är början till ett nytt baggböleri i norrlandsskogarna. SCA har stora, mycket stora skogsmarker i hela Norrland och SCA medverkar nu till att arrendera ut sina marker för en starkt växande vindkraftsetablering i Norrland. Givetvis har SCA ett vinstintresse i detta - de äger 40% av Forsca AB.

Vår viktigaste naturresurs i Norrland har alltid varit skogen - det är vårt naturarv efter våra förfäder, det är vår "själ", vår livsmiljö. Det naturarvet håller SCA nu på att förstöra. Först förstördes norrlandsälvarnas forsar genom vattenkraftsutbyggnaden på 1940-och 50-talet (där SCA sålde sina andelar till Vattenfall!), och nu är Norrlands skogar på väg att gå samma öde till mötes!

Det som gör mig mest upprörd är vindbolagets (och SCA) uttalanden att man gör dessa vindkraftssatsningar av miljöskäl. Det är rent ut sagt skitsnack! De vindbolag som just nu etableras i parti och minut i Norrland (och som givetvis är statsunderstödda av "miljöskäl") gör det av inga andra skäl än av rent vinstintresse. Allt tal om att deras projekt är ett sätt att hejda utvecklingen av förhöjda koldioxid-värden på vår jord och att genom vindkraft skapa nya alternativa energikällor är rent ut sagt bullshit. För dem handlar det enbart om att göra så stora vinster som möjligt på skogens bekostnad!

Jag har inte haft något emot vindkraft tidigare rent generellt, men den här industriella storskaligheten som nu är på gång i våra skogar är helt vettlöst! Produktionskostnaden för ett vindkraftverk är ca 40 miljoner. Det tjänar vindbolaget in på två år (!). Muliplicera detta med ca 200 vindsnurror så kan alla räkna ut vindbolagets  vinster på den här vindparken! Alla vinster går direkt till vindbolaget - ingenting går tillbaka till oss som bor här i Norrland; allra minst i form av minskade elpriser. All el som produceras i vindkraftsindustrierna kommer att skickas söderut och elkostnaderna kommer istället att öka för oss som bor här.

Är detta rimligt??


Från vårt köksfönster. Bildmontage.

Vi flyttade inte till Omsjö för att bo i en vindindustri. Vi flyttade inte hit för att se ett stort antal vindsnurror utanför köksfönstret. Vi flyttade inte hit för att få minst 40 Db (o)ljud från vindsnurrorna dygnet runt eller se ett otal blinkande ljus på bergen istället för en stjärnklar himmel. Ca 11 mil nya vägar kommer att skapas i vindkraftsområdet, turismen, jakten och naturlivet kommer att påverkas och vår lugna boendemiljö är förstörd.

INGEN från kommunen eller vindbolaget Forsca AB har frågat oss boende om vad vi tycker om att få en vindkraftsindustri runt om vår by. Planeringen av vindkraftsprojektet är i full gång. Rennäringen i området rådfrågas, fladdermöss och fågelutredningar görs, naturvärden undersöks men VI SOM BOR HÄR struntar dom i!!! Renar, fåglar, fladdermöss och naturvärden är viktigare än människor!

Det kallar jag cynism.

Jag är arg, frustrerad men mest djupt, djupt ledsen.

PS. Detta inlägg blev en insändare som publicerades i TÅ Allehanda.

Jag tänker inte fortsätta "älta" vindkraftsfrågan i min blogg (åtminstone inte så ofta ;)  Jag och en god vän kommer inom kort att starta upp en hemsida där vi vill fortsätta diskussionerna och ge information om den fortsatta planeringen av vindkraftsindustrin, och vad projektet kommer att innebära för oss som bor i byarna runt om och i vindkraftsindustriområdet. Jag återkommer om hemsidesadressen så snart hemsidan är klar. Tills vidare fortsätter diskussionerna på Facebook och på en ny gruppsida på Facebook 

Men du får förstås gärna skriva en kommentar i min blogg också! ;)

Uppdatering: Hemsidan om vindkraftsmotståndet finns här.

26 kommentarer:

Elisabet. sa...

Ja, jag förstår dig/er till fullo! Hur svårt det än är det här .., man vill ha, men inte där man själv bor .., ja, så förstår jag er.
Jag skulle absolut inte vilja ha en vindkraftspark i min närhet!!

Och självklart är det vinstintresset som styr!

Det här med fladdermöss och annat .., så är det ju när vägar ska dras också. Det är viktigare att en utrotningshotad groda får finnas kvar, än att människor får en väg tvärs över tomten ,-) Ja, lite överdrivet kanske, men nästan så är det, tycker jag.

Sen är det väl så här också, att era hus/tomter nu kommer att sjunka i värde? Vem vill flytta till en vindkraftspark?

Steve sa...

Jag förstår dig/er. Jag tror oxå att det bara är vinstintresset som styr. Detta med att de boende inte tillfrågas är lite symptomatiskt för idag. Det är ju faktiskt så att omsorgen om djuren är större än omsorgen om människorna. Det finns regler för handhavande av djur. Storlek på"boendeyta" och tid att vistas ute etc, men motsvarande finns inte för omhändertagande av våra gamla t ex. Men, så blir det som det blir oxå. Även där styr vinstintresset. Jag ska följa din vindparkssida. Vill lära mig mera. Även här i Lekeberg är vindpark på gång.Även här går diskussionens vågor höga. Ett ex. på detta har du här: http://radda-lekeberg.se/

Viola_T sa...

Det är inte bara SCA som låter uppföra vindkraftverk på sin mark, nejnej... I Markbygden utanför Piteå är det staten genom Sveaskog som upplåter mark till 1101 vindkraftverk med höjden 200 meter till vingspets. Hur många känner till det? Hur många ifrågasätter det?

Tyvärr så försvinner vindkraftsmotståndarnas åsikter i infoflödet, ingen bra organiserat ifrågasättande finns. Inom FSL har interna konflikter funnits. Vindkraftsprojektet på Gabrielsberget i Nordmaling blev offentligt 2003, lokalpressen har inte fört fram negativ kritik.

Alla verkar tas på sängen, vilket förstås är meningen. Människor i grannkommuner och län har tyckt motståndarna visat upp oekologiskt tänkande och avundsjuka!

Det är först när man får vindkraftverk inpå sig man förstår vidden av det hela.
Så länge subventionerna fortsätter (till 2030) kommer vindkraftprojekt att löna sig och norrland baggbölas på det moderna sättet. Motståndet norrut har dessutom varit väldigt litet jämfört med södra delen av landet. Jag har teorier om varför.

Anita sa...

Viola: Givetvis är det inte bara SCA som upplåter sina skogar för vindparkssatsningar. Även privata skogsägare visar intresse.

Piteå vindkraftsprojekt är det största hitintills i Norrland. Fängsjöprojektet ligger tvåa hitintills.

Jag känner mig också lite förvånad över att kritiken mot dessa industriella satsningar inte är högre! Det känns som att vindbolagen rider på en våg just nu av allmän miljömässig positivitet för vindkraft. Men jag tror/hoppas att vinden kommer att vända när människor inser vad som kommer att hända med vårt naturarv. Jag HOPPAS det!

Anita sa...

Elisabet: Ang. att husvärdet sjunker i vindparksområdet hade vindbolaget svårt att erkänna.. Men det vet ju alla att så är det!!

Steve: Håller helt med dig om omsorgen av djur känns ibland viktigare än människor... Människorna distanseras när vinsterna styr.

Jan-Bertil Johansson sa...

Trodde att det skulle bli några snurror utom synhåll, lite chockartat
att det skulle bli så många och så nära bebyggelse utan samråd. Undrar vad nästa generation ger oss för dom över hur vi hanterat vår/deras natur? Förmodligen lika hård som vår dom över dom som sålde ut det strömmande vattnet till reapris.

Anonym sa...

Hej Anita

Som du kanske förstått så är jag vän av vindkraftverk och tycker de är vackra, men det ursäktar inte det de är på väg att göra er i Omsjö.

Jag tycker denna sakligt skrivna kritik som du presenterar här är väldigt bra skriven. Eller ska jag säga "bra rutet, Anita :-))

Varför inte skicka denna som insändare till ett antal tidningar som Aftonbladet, Expressen, DN och även lokalpress i olika områden. Västerbottens Kuriren är bra på att publicera insändare, liksom Sundsvall Tidning och Sundsvalls Dagblad. Tycker det kan vara värt ett försök. Det som kommer ut i tidningarna når ju en bredare allmänhet och kan få igång något.

Lycka till säger jag och menar det. En så stor park som detta är frågan om hör inte hemma i bebodda trakter.

Hej från Evy

Anita sa...

Redan inskickat till TÅ, Evy! ;)

Anonym sa...

Vindkraften bör byggas där det är brist på el, alltså i södra sverige. Här i norrland har vi tillräckligt med miljövänlig el genom alla våra utbyggda älvar.

Anonym sa...

Hej igen

Vad jag förstår så är TÅ inte någon tidning man kan luta sitt ledsna huvud mot. De verkar vara väldigt partiska om jag förstått saken rätt. Men jag hoppas ändå att du får din artikel publicerad och inte refuserad :D

Hej från Evy

Anonym sa...

Enligt Vattenfall är produktionskostnaden för landbaserad vindkraft 76,5 öre per KWh. (uppgiften från 2009-07-14)

I dag får man 32 öre per KWh, om man säljer elström.
http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/

Men vindkraften subventioneras med 20-25 öre per KWh via elcertifikatsystemet.

Alltså 32+25 ger 57 öre.
Just nu i detta ögonblick fås en förlust på 76,5-57 lika med ca 20 öre per KWh.

Du kan själv kolla längre fram i vinter.

Elcertifikaten upphör efter 15 år, men tekniskt kan verket hålla 20-25år.
Att vi gör stora investeringar i vindkraftverk, vilka blir närmast värdelösa i samma stund som subventionerna tar slut, är en för Sverige ny situation.

Olaus

Anonym sa...

Det här som är på gång att hända mrd naturen i bolagsskogarna i Norrland är hemskt!

Ska vi acceptera att vildmarken blir industriområde. - Helt fel mot alla regeringars miljömål -

Samerna är nu de första smällen. Vi är ju i ett renbetesland. Men det har nog statens företrädare förträngt.

Jag hoppas vi kan sätta stopp för detta precis som det lyckades med stoppandet av skogsbolagets utbyggnad av Röåns vattenled från Betarsjön.

Om alla som engagerade sig i Röåns kamp sätter fart nu så får vi stopp på detta elände!!!!

Lars Eric

Anonym sa...

Ursäkta att jag skriver lite i affekt. En del bokstäver saknas...

Lars Eric

Anita sa...

Tack Olaus för din kommentar!! Mycket informativ. :)

Lars Eric: Håller med dig till 200 %. Fast samerna är säkert redan "köpta" av vindbolaget...Inga samer har varit närvarande på mötena, och rennärings-utredningen pågår..

Åh, jag hoppas också att vi kan få samma "Röån-motstånd" mot den här eploateringen!

Anita sa...

Tillägg: Jag har fått veta att även i Junsele planeras vindparker. Bland annat i Stuguvattentjälen och på Kortinghöjden. Fast jag tror att där bor inga människor...?

Anonym sa...

Vore det inte mysigt med en rejäl vindpark på Hallstaberget också, intill slalombacken och hotellet. Då skulle Lassen få jubla i högan sky.
Kanske finns det såna planer?

Anita sa...

Anonym: Vilken bra idé!!Vi måste tipsa Lassen! Hon kanske får fri el till på köpet, hihi. ;)

Anonym sa...

Anita, du har så rätt i din ilska över dessa monstruösa vindkraftverk. Det skrämmande är att det snart inte finns någon orörd horisont där man kan betrakta naturens stillhet och skönhet. Det värsta med dessa vindmonster är att de rör sig hela tiden vilket våra ögon automatiskt registrerar och stör våra sinnen. Ett annat problem är att marken kring monstren är farlig att beträda på grund av speciellt vintertid, då stora isblock kan slungas iväg. Det är inte bara deras närvaro som är ett problem, utan dess kostnader som vi får på våra elräkningar. Varje verk som sätts upp kräver reglerkraft i händelse av att det inte blåser. Detta innebär att elkraft måste tas från någon annan stabil källa som vatten- eller kärnkraft. På så sätt kostar elen från vindkraftverken dubbelt så mycket som jämfört med andra stabila elkällor. Allt detta på grund av den vansiniga ideen att vi minskar på utsläppen av koldioxid om ersätter andra elkällor med dessa monstruösa vindkraftverk.

Anita sa...

Läser i dagens TÅ att det planeras för 600 vindkraftverk i kommunen..

Fick veta av SCA för några dagar sedan att en vindpark planeras i Rösta, Sollefteå (är inte det i närheten av Hallsta...?)

Lassen är inte orolig för en överetablering av vindkraftverk, läser jag också i TÅ. Hur länge sedan orkade hon ge sig ut i tyst, orörd natur, kan man undra... ;)

Till Anonym vars inlägg jag raderat: Jag har mina källor ang. det jag skrev, men jag borde inte ha skrivit det i bloggen. Hoppas du förstår varför jag raderat både mitt och dina inlägg!

Anita sa...

Tillägg: Tack Anonym ovan för ditt inlägg! Jag delar helt din mening! :)

Anonym sa...

Alla som läser detta har säkert, en dator, tvättmaskin, motorvärmare på vintern, mobiltelefon, kanske diskmaskin och elvärme, vattenpumpar, TV och radio, el-maskiner av olika slag etc. För allt detta behövs naturligtvis och någonstans ska den komma ifrån. Ingen vill ha kärnkraft, vattenkraftverken borde enligt vissa aldrig ha byggts, den nu tänkta vindkraften borde avskaffas redan innan den kommit i produktion. Hur ska denna ekvation gå ihop?

Anita sa...

Anonym: Vi har tillräcklig elförsörjning i Sverige som vi har det nu. Men den el som skapas genom vattenkraften och kommer att skapas genom vindkraften f r a k t a s söderut bl.a. till Tyskland för att några vinsstdrivande bolag ska tjäna på det! Vi som drabbas av exploateringen får ingenting - det kommer istället att bli dyrare elpriser i framtiden. På forsarnas, älvarnas och nu skogens bekostnad.

Anonym sa...

Hej igen! Vad du talar om är den kabel som lagts i havet från Sverige och till kontinenten d v s mellaneuroropa och som möjliggör export av el. Den borde aldrig ha lagts. Det är efter detta som elpriset skjutit i höjden för vi får betala ett högre pris (europanivå) alltid oavsett hur mycket vi än producerar och sparar. Sveriges välstånd, som byggdes upp efter andra världskriget, byggde på bl a på tillgången av billig energi i form av effektiv el. I Grekland kan man under stor del av året montera en tank på taket och vips får man helt gratis varmt vatten. Detta går inte här för här är det allt för kylslaget. Frågan är alltså politisk och i Sverige tycks enigheten bland politiker vara stor, i princip oavsett parti, om att det är mer avreglering vi skall ha och att allt skall vara ute på en marknad. Vi hade nyss val i Sverige och de mest avregelingsvänliga vann. Kärnan/hjärnan i den uppställningen leder skyhögt i partimätningarna så du får nog tyvärr finna dig i att det blir som det blir. Jag säger inte att det är rätt utan konstaterar att det är så här en demokrati fungerar.

Anita sa...

Trots att även jag lever i en demokrati (åtminstone till namnet) så behöver jag inte hålla med allt som beslutas i demokratin. Jag kan inte tycka att vår d y r b a ra el ska fraktas söderut för att där säljas på nån marknad för att sedan fraktas tillbaka till Sverige mycket dyrare än när den fraktades ut. Det är helt absurt. Det är varken hållbart eller ekonomiskt. Det är så många dumma beslut som tas numera. Trots att jag inte är såå lastgammal ;) så kan jag tycka att politik var bättre förr. ;)

Katarina sa...

Hej Anita! Jag "ramlade" in till din blogg då jag uppmärksammat att vindkraftsparken ska byggas i "min fd. sommarby´s område" Fängsjön med omnejd. Själv har jag inte satt mig in i frågan och ämnet kring vindkraften, elfösörjning och alla dess konsekvenser, men också de fördelar som finns med denna energiform, osv.

Dock förstår jag absolut ditt och många andras engangemang kring utbyggnaden av vindkraftsparken, eftersom ni bor i Omsjön. Jag har svårt att tro att någon vill bo i ett område med vindparker omkring sig.

Jag ska ta mig tid och läsa lite mer kring detta på din blogg.

Katarina

Katarina

Anita sa...

Hej Katarina och tack för din kommentar och mail! :) Tänk, så fantastiskt internet är. Vi träffades för länge sedan i Fängsjö och nu bor du i Kuala Lumpur, och hittade ändå hit. ;)

Tack för ditt stöd och jag vill ösnka dig allt gott och en riktigt fin jul!