lördag 3 juli 2010

Gammal bild från OmsjöJag har fått ytterligare ett spännande och intressant kort av Lasse Örtenblad. Huset ovan är det hus i Omsjö som syns till höger på fotot nedan. Det är det hus som Anna Nordin och brodern Otto bodde i på sin tid. Den lilla utskjutande byggnaden som man ser på det nedre kortet saknas här. Kortet bör vara taget ca 1910.

Jämför med denna bild: http://smulansblog.blogspot.se/2010/05/erik-andreas-nordin-omsjo.html

Den lilla stugan till vänster och ladugården saknas på kortet nedan (taget 1960) Landskapet är mycket öppet som synes, så mycket att man till och med kan se Karvsjön i bakgrunden.

Lasse skriver: "Jag är inte helt säker men jag tror att bland de sittande damerna är längst till vänster "Stor-Anna" Anna Nordin (f 1884) och hon bredvid kan vara Augusta Nordin (f. Nilsdotter hustru till Erik Nordin. Min not). Stående, med krattan, är Erik Nordin (f 1875)." / Uppdaterat.

Kan det gamla paret bakom vara föräldrarna Erik Olof Jakobsson Nordin 1843-1908 och hans hustru Anna Märta Johansdotter 1849-1910?

Familjen Nordin.Bilden ovan och flera flygbilder från Omsjö 1960 finns här: http://smulansblog.blogspot.com/2010/04/flygbilder-fran-omsjo-ca-1960.html

Tack Lasse!


Ytterligare en bild av huset. Ev. 1960-tal.

Inga kommentarer: