tisdag 3 juni 2008

Stoppa muddringen i Näsåker!

"Till: Vattenfall

Stoppa Vattenfalls planer på muddring i Ångermanälven!

Genom muddringen förstörs biotoper för både harr och den rödlistade svenska flodkräftan.

Vattenfall vill muddra en mer än en kilometer lång sträcka för att ta bort de två kvarvarande strömområden som finns i denna del av älven. Strömområden som biologer är överens om är förutsättningen för harren. Både flodkräftan och harr är känsliga för den grumling och sedimentering som oundvikligt kommer att ske.

Vattenfall har INTE för avsikt att minska användningen av sina kolkraftverk i Tyskland till följd av muddringen och förtjänsterna räknat i energi, ekonomisk vinst och koldioxidmål är helt försumbara. Vattenfalls kolkraft i Tyskland släpper ut mer koldioxid än hela Sveriges samlade utsläpp.

Sverige har skrivit på Rio-konventionen till skydd för rödlistade arter.
Vi som skriver på denna lista vill att Vattenfall ska följa lagtexten i Vattendirektivet som säger ”Inga vatten får försämras ekologiskt” och även Miljöbalkens skydd för ”Biologisk mångfald”.

Förutom att skriva på denna lista kan ni hjälpa oss som kämpar för älven och naturen genom att byta till annat elbolag, t ex något av dem som ENBART har Bra Miljöval-el. Då vet ni att ingen nyetablerad vattenkraft används hos er.

Rädda Forsen-gruppen
Näsåker"


Här är namnlistan!

2 kommentarer:

thord wiman sa...

Hejsan Smulan,

Har ledningsgruppen för Vattenfall blivit komplett galna?
Att ge sig på två strömområden och muddra bort dessa. Det är så pinsamt att man bara skäms att läsa om det!
Varthelst det finns lite liv och skönhet kvar verkar Vattenfall inte tåla det, svider illa i ögonen.
Sterilt ska allting vara och ingenting får hindra vattnets rörelse mot de väntande turbinerna djupt där nere i berget - herregud, vi kan ju förlora några kronor...

Tack för att du lagt ut listan Smulan!

Natti natti. Sussa sött. ALLA!

smulan sa...

Thord! Jag håller helt och hållet med dig. Jag tycker att Vattenfall har redan roffat åt sig och förstört så mycket natur, inte minst i Näsåker, så nu borde det vara nog!! Men girigheten verkar inte ha någon gräns. Inte ens mot ovärdeliga naturvärden. Vattenfall borde skämmas!