onsdag 16 maj 2007

Precis vad jag trott.....

Det är precis vad jag trott.....

Från tidningshögen läser jag följande insändare i dagens TÅ:
(Texten nedan i fetstil är min markering)

"Fel från Försäkringskassan vanligare i Västernorrland?

Gör Försäkringskassan oftare felbedömningar i Västernorrland än på andra håll? Det frågar vi oss inom handikapprörelsen efter Försäkringskassans kommentarer till rapporten om 115 fall av avslag på ansökan om sjukpenning i länet. Rapporten har väckt uppmärksamhet i media runtom i landet och i riksdagen.

Undersökningen, som är gjord av den så kallade115-gruppen i Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Västernorrland, visar att det råder godtycke och rättsosäkerhet i bedömningarna av sjukpenning. Gruppen har granskat de 115 första fallen av avslag efter skärpningen av reglerna i socialförsäkringssystemet 2003, och funnit att om man får sin ansökan godkänd eller avslagen i första hand beror på vilken försäkringsläkare som bedömer fallet.
I norra Ångermanland stod en försäkringsläkare ensam för 92 procent av avslagen. Det var också tydligt att denne försäkringsläkare gör sina bedömningar enligt andra normer än övriga, och avvisar vissa diagnoser i strid mot vedertagna diagnostiseringsmetoder.

Ann-Christin Munther, försäkringschef i Västernorrland, liksom Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg, avvisar rapporten med argumentet att 115 fall är ett för litet underlag för att göra en bedömning. Men de 115 ärendena är samtliga fall av avslag, 100 %, i Västernorrland under 2004 och ett par månader av 2005, enligt de uppgifter Försäkringskassan gav vid den tidpunkten. Om de 115 avslagsärendena inte är representativa, måste det alltså betyda att Västernorrland skiljer sig från resten av landet, eller att just den perioden är annorlunda. Det vore i så fall anmärkningsvärt. Om det finns större rättsosäkerhet just i Västernorrland, eller just under 2004, måste förhållandena här och under den tiden undersökas noggrant, och de personer som har blivit felbedömda måste få upprättelse.

Vi vill ha svar från Försäkringskassan: anser ni att Västernorrland skiljer sig från resten av landet, och kommer ni i så fall att undersöka varför rättssäkerheten är satt ur spel just i vårt län? Eller tar ni tillbaka påståendet att de 115 avslagsfallen inte är representativa för landet?

Vad tänker Försäkringskassan göra åt det faktum att vissa försäkringsläkare frångår vetenskap och beprövad erfarenhet i sina bedömningar, och gör egna listor över -godkända- och icke -godkända- diagnoser? Från handikapprörelsen förutsätter vi att Försäkringskassan ser till att försäkrade i fortsättningen bedöms lika, oavsett vilken försäkringsläkare som bedömer ärendet.

Försäkringschefen Ann-Christin Munther hänvisar också till att intygen från behandlande läkare ofta är undermåliga. Det stämmer med vår granskning: 90 % av läkarintygen uppfyllde inte ens någorlunda Försäkringskassans krav på beskrivning av den nedsatta arbetsförmågan. Orsaken till det torde vara att läkarna inte har utbildning att bedöma arbetsförmåga. När Försäkringskassan införde nya krav på innehållet i läkarintygen, borde de rimligtvis ha börjat med att ge läkarna utbildning att klara de nya kraven. Istället införde man kraven först, och genomförde utbildningen i efterhand, dessutom i så långsam takt att läkarintygen fortfarande idag ofta - kanske oftast - är undermåliga. Följden är att tusentals sjuka människor i landet har blivit felbedömda av Försäkringskassan. Landstingets och Försäkringskassans oförmåga att samverka för att bygga upp ett fungerande system har gjort att dessa personer på felaktiga grunder har fråntagits sin försörjning.

Vi förväntar oss en ny granskning av alla avslag som beror antingen på dåliga läkarintyg eller på försäkringsläkare som hittar på egna regler för bedömning. De felaktigt bedömda ska kompenseras ekonomiskt och få en ursäkt.

Vi förväntar oss också att Landstinget och Försäkringskassan omedelbart ser till att samtliga intygsskrivande läkare omgående får utbildning om hur de ska skriva intyg enligt kassans krav, och att intyg till Försäkringskassan enbart får skrivas efter genomgången utbildning.

Gertie Gladnikoff

Ann-Sofi Höij

Anitha Hägglund

Britt Isaksson

Sverker Ågren

115-gruppen i Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO, Västernorrland"
2 kommentarer:

Evas blogg sa...

Jag har alltid undrat hur en läkare på F-kassan kan bedöma någon utan att aldrig ens ha sett personen!

smulan sa...

Eva! Jag tror det är många som undrar samma sak! Fk säger att försäkringsläkarens uppgift är att ha sjukintygen som ett underlag för egen bedömning. Om inget hjälper mot Försäkringsläkarens godtycklighet så har HSO, som skrev insändaren, ett bra förslag att samtliga läkare utbildas i att skriva intyg som överensstämmer med Försäkringskassans krav och norm. Trots att det egentligen är Fk som bör vara underordnad den medicinska kompetensen. Inte tvärtom.