tisdag 28 februari 2017

Vindkraftsdemonstration i Stockholm den 25 feb.
Lördagens demonstration i Stockholm mot snurriga vindkraftsbeslut blev en positiv och fin manifestation i soligt väder. Det var en jättefin stämning bland deltagarna och en stor beslutsamhet att kampen mot naturförstörelsen måste fortsätta tills politiker, myndigheter och domstolar tar sitt förnuft till fånga.

Vi var flera deltagare från Sollefteå kommun som deltog. Vi tror att manifestationen gav oss alla en fortsatt inspiration för att fortsätta vår gemensamma kamp mot alla snurriga vindkraftsbeslut i vårt land. Inte minst för oss i Sollefteå kommun som i många år kämpat och kämpar mot flera stora vindkraftsprojekt som kommunen beviljat. Sollefteå kommun leder så här långt vindkraftsligan om alla beslut realiseras.

Ett stort tack till Alberga Duvhällans ordförande Esther Koster som tillsammans med sina medarbetare organiserat och genomfört den här demonstrationen på ett fantastiskt sätt!
Kampen fortsätter i hela vårt land. Inte minst i Sollefteå kommun!

Flera bilder från demonstrationen här: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=4684

söndag 12 februari 2017

Vindkraft kan orsaka konkurs för markägareVindkraftsutbyggnaden pågår fortfarande för fullt i Sollefteå kommun. Sollefteå kommun leder  "vindkraftsligan" i vårt land. Många projekt ligger i olika processtadier pga överklagningar, medan andra ligger i startgroparna inför processen fram till beslut. Än ser vi inte slutet på denna kommande miljöskandal i vår kommun (Sollefteå kn)

En sak som sällan diskuteras är ansvaret för återställandet, när ett vindkraftverk har tjänat ut efter 15-20 år. Vilket ansvar har den private markägaren för återställningen och saneringen efter vindkraftverk ? Många privata markägare har arrenderat ut mark till vindkraftsbolagen, men få vet eller känner till hur avtalen ser ut mellan vindkraftsbolaget och markägaren. Jag tror att det finns ett behov att berätta om miljökonsulten Martin Atterbys rapport igen.

Miljökonsulten Martin Atterby skrev en rapport om detta på uppdrag av Energimyndigheten 2008. Han pekade bland annat på att staten måste ta ett större ansvar och ställa högre krav på vindkraftbolagen. Han menar att systemet inte fungerar Men rapporten väckte ingen större uppmärksamhet. ”När vi var klara med den lades den tyvärr i en skrivbordlåda”, säger Martin Atterby. ”Man ser ansvarstaganden när det gäller nedmontering som en kostnad och någon måste stå för det. Och då vill man inte flagga för det i onödan utan man vill istället främja vindkraftsutbyggnaden. Man vill inte stå i vägen för den ”gröna ekonomin”.

Atterby beskriver vidare i reportaget att för många privata markägare kan det bli en riktig en riktig kalldusch om vindkraftsbolaget går i konkurs. Bara att frakta bort fundamenten kan kosta miljoner i avgifter. Men om detta faktum talar operatörer och myndigheter tyst om. Några kommuner har svarat att de ser inte det som sitt ansvar utan säger att de monterar ned vindkraftverken och skickar räkningen till markägaren och så är problemet ur världen. De personer som drabbas blir förvånade när de får veta att de har den här skyldigheten, och det kan innebära en svår konkurs för markägaren.

Reglementet säger att när en vindkraftsoperatör söker byggnadstillstånd för att bygga vindkraftverk så ska Miljöprövningsdelegationen meddela vindbolaget hur mycket som ska sättas av för eventuella återställningskostnader. På vissa ställen gör man så, därför att MPD ställt dom kraven. – "Men i de flesta län gör man det inte, därför man vill främja en vindkraftutveckling och är därför generös och inte så hård med den delen, säger Atterby. Man låter någon annan betala helt enkelt.

Atterby informerar vidare att i vissa fall får operatören avsätta 200.000 per vindkraftverk, men kostnaderna handlar istället om miljoner. Om operatören går i konkurs så måste någon annan träda in och där är lagstiftningen solklar. Det är markägaren som arrenderar ut marken som är ansvarig för saneringen. Och det kan bli en dyrbar kostnad. Det kanske är okey om markägaren är en kommun, svenska kyrkan eller SCA, men om markägaren är en privatperson då kan det bli fråga om personlig konkurs.

Markägare som arrenderar ut mark till vindkraftsoperatörer riskerar att bli rejält blåsta. Därför att markägarna kan få stå för hela nedmonteringskostnaden, om vindkraftbolaget går i konkurs eller saknar pengar. Och detta är något som varken myndigheter eller operatörer informerar markägarna om.

Källa: http://www.efn.se/2014/10/02/vindkraft-kan-orsaka-konkurs/

Många undrar nu: Hur ser arrendeavtalen mellan vindbolagen och markägare ut i Sollefteå kommun?”

I dagens TÅ Allehanda finns en insändare i detta ämne som är värd att läsa:

"Plåtskrot, tonvis av betongfundament, kvarlämnade snurror – vem tar ansvaret för vindkraften?"

onsdag 1 februari 2017

Ockupationen på Sollefteå sjukhus


Jag kan inte låta bli att skriva några rader om den pågående ockupationen av Sollefteå sjukhus. Det har varit en lång och intensiv kamp i många år mot att sjukhuset ska avlövas med i första hand BB/förlossningen och den akuta kirurgin. BB/förlossningen stängdes igår och samma dag beslutades i landstingsstyrelsen att även den akuta kirurgin ska läggas ner. Blivande mammor och akut kirurgiskt sjuka människor, gamla som unga, måste hädanefter åka 10-20 mil på ofta halkiga vintervägar utan mobiltäckning för att få den vård de behöver. De blivande mammorna får nu gå en kurs hur det går till att föda barn i en bil, om det värsta händer. Detta är helt oacceptabelt för ett land som Sverige!

Sollefteå kommun har en av de högsta landstings-och kommunalskatterna i landet men vi får ingenting tillbaka. Socialdemokraternas devis "lika värde och vård till alla" är idag ett hån mot alla som bor i Sollefteå kommun.  Och "Hela Sverige ska leva" - när försvann den målbilden??

Men, det finns just nu ett folkligt motstånd utan motstycke i Sollefteå och Kramfors kommuner mot dessa nedläggningar på Sollefteå sjukhus. Det finns en vrede hos människorna som påminner mycket om Ådalskravallerna 1931. Människor har gått man ur huse för att demonstrera i tre gigantiska demonstrationer, massiva protester uppvisas i olika grupper på Facebook, ett otal insändare har skrivits, möten och många andra aktioner har arrangerats.

Tyvärr är landstingsledningen känslokall för alla protester och de kör över folkviljan utan motstycke i svensk nutidshistoria. Ilskan hos människorna är rödare än någonsin, dock inte av den röda färg som majoriteten av landstingspolitikerna representerar i Västernorrland (S) och (Mp). Dessa partier står absolut lägst i rangordningen idag och vi är många som önskar att nästa (landstings)val skulle vara närmare än hösten 2018..  Den dagen blir det definitivt ett maktskifte i landstingsstyret i Västernorrland, var så säkra!Just i dagarna har en ockupation påbörjats på Sollefteå sjukhus. Förhoppningsvis kommer det att bli en kortvarig ockupation. Hoppet finns och kampen kommer att fortsätta tills landstingsstyrelsen river upp beslutet att lägga ner BB och den akuta kirurgin så snart som möjligt. Ockupationen har redan uppmärksammats stort medialt och intresset är stort hos människorna i Ådalen att delta.  

Sollefteå sjukhus måste finnas kvar. Sjukhuset är navet för alla oss som bor och vill bo kvar i Ådalen. Utan sjukhuset dör Ådalen.

Någon skrev i Facebook: "Ådalen kanske inte är socialdemokratiskt rött längre, men det har fan ett STORT rött hjärta som pumpar av stolthet, glöd och styrka."

Kampen om sjukhuset fortsätter! Vi ger inte upp.

PS. Bilderna är lånade från Facebook.

För den som vill läsa mera om ockupationen eller vill delta gå gärna in på den här gruppsidan i Facebook.  Där finns mer information och kontaktuppgifter.

Välkommen att delta!

Erik Persson skriver om BB-ockupationen i Västerbottens-Kuriren