onsdag 6 april 2016

Norra och södra Kroksjön, Resele sn


Vid Kroksjön nära Hermansjön i Resele sn. har funnits två boplatser; södra och norra Kroksjön.  Norra Kroksjön kallades ibland även för Kroksjöbotten.

Göte B. skriver:
"På norra sidan finns det nu bara ett hus och en stenkällare som min farfar byggde.
På södra sidan finns bara grunderna kvar, detta vackra hus revs och flyttades till Grundtjärn."

Gammal bild från norra Kroksjön
Södra Kroksjön 1914

En av familjerna som bott i "Södra Kroksjön" är familjen Magnus Kristoffersson Nordin (se bild ovan) I kyrkoböckerna hittar jag familjen Magnus Nordin under Hermansjö/Kroksjön.

Resele AIIa 1a 1902 - 1912 Bild 740 sid. 62
Magnus Kristoffersson Nordin var född 1855 i Resele och hans hustru Sara Greta Nilsdotter föddes 1860 i Skorped. Familjen flyttade till södra Kroksjön 1899 och därifrån till Skorped 1928. I husförhörslängderna kan jag se att paret fick minst elva barn, varav ett par av dem dog unga.

Sören Byström från Aspeå har i en artikel i Byabladet från 2012 berättat så här från en vandringsutflykt till Kroksjön den 1 sept. samma år:

"Bilvandringen gick till Kroksjön, till båda boplatserna. Först blev det Kroksjö S, det är en liten bit att gå och det är lite knöligt eftersom det är ett hygge hela vägen fram till boplatsen. Men själva platsen är inte avhuggen. Det lilla som finns att se är mest husgrunder, lite fragment av loge/ladugård och en liten bakugn som bestod av en gråstenshäll som det eldades under, det behövdes en behövdes en hel del jobb att ta fram den.

Undertecknad berättade om människorna som bott här sedan 1836. Det blev en bördig mark efter att Kroksjön skurit ut troligen i början på 1830-talet. Den som bosatte sig först var Mattias Staaf, (se nedan ) en kronojägare från Söre Lit som rymt från sin soldatplikt och hamnat på Vitberget 1832 innan han beslöt att flytta till Kroksjön där det säkert var lättare att odla mark. Kroksjö S blev öde 1938.

Sedan gick färden till norra sidan (N. Kroksjön) där det finns ett härbre kvar i bra skick. Johan Nordin på Gammelgård reparerade det 1954 till Fors AB vars vd och skogschef tillbringade sin tid under höstjakterna en tid fram till 1964 då bolaget såldes till Mo och Domsjö. Det finns en bryggstuga som är i ett rätt bra skick och en jordkällare som Pelle Byström på Högland byggt. Här är det rätt många som bott sedan Hans Nilsson frän Alnön Resele kom hit 184l. Fors AB skördade hö här några är då det inte bodde någon här, troligen mellan l87l-1887. Undertecknades farfar Pelle Byström från Högland har berättat att han i unga år var och slog hö här tolv timmar per dag, även lördag. Han tjänade 1.67 kr per dag."

Text: Sören Byström Aspeå

AD. Resele-AI-5-1836-1847-Bild-126-sid-1141 kommentar:

Göte Byström sa...

Hej Anita
Kroksjöbotten blev namnet på området när kroksjön hade skurit på 1830 talet.
Nu mera finns det både stor och lill kroksjön, dess för innan var det bar en stor sjö.
Min far har berättat att innan Kroksjön skar så fanns det ett enkelt litet vattendrivet sågverk
mellan Noret och Kroksjön.
Just denna dag när olyckan skedde så var min farfar farfar Nils Johansson där för att såga några bräder,
och enligt hörsägner fick de fly hals över huvud för att rädda sig från flodvågen.
Största delen av all åkermarken på Kroksjön år gammal sjöbotten.
Den sista familjen som bodde på södra Kroksjön var Gustav Hägglund de flyttade till västra Hermansjön 1938.
1943 blev norra Kroksjön öde då flyttade Rudolf Nordin till västra Högland.
Jag missade att nämna att bryggstuga finns kvar på norra Kroksjön, där har min mormor bakat många gånger.
Jag bifogar bilvandring från 2012, där nämner Sören Mattias Staaf.
Jag tror att du vet mycket mera om denna man, dog inte han på Hvitberget?
Min mormor som bodde på Kroksjön 1930-1939 nämnde aldrig Kroksjöbotten utan sade alltid Kroksjön det gjorde också min mamma.
Hälsningar
Göte