torsdag 22 maj 2014

"Lustresa" av folklivsforskaren Nils Erik RitzénFör ett par år sedan fick jag glädjen att få ta hand om ett flertal skrivböcker i original som folklivsforskaren Nils Erik Ritzén 1850-1926 skrivit. Skrivböckerna var fulla med berättelser och historier som han fått sig berättat och själv varit med om i Junsele och Ådals-Liden. Allt var skrivet med tätt handskriven text och det skulle ha behövts mycken tid för att läsa genom alla skrivböckerna.

Skrivböckerna och övriga efterlämnade handlingar av N.E. Ritzén överlämnades så småningom till Murbergets museum i Härnösand, där de nu finns att se för dem som är intresserade att läsa Ritzéns efterlämnade manuskript.

Hembygdsforskaren Göran Stenmark i Junsele var nyligen till Murberget och fick möjlighet att titta på manuskripten. Han fann bland annat denna berättelse som N.E. Ritzén förmodligen skrev 1877. Jag tycker den är en intressant berättelse om hur långa, ibland strapatsrika resor till fots på den tiden trots allt ansågs som en lustresa, och där gästfriheten och tid fanns hur mycket som helst. Lite extra trevligt tycker jag det är att min farfars bror Aron Berglund i Hömyran, Junsele är omnämnd i berättelsen " - och der blef jag emotagen med 16 skott Kungligt må man tro, Hos Berglunds blef jag riktigt trackterad både med mat och dryck sedan satt Aron och jag och språkade om flydda dagar och gamla nöjen en liten stund."

Tack Göran för att du delgav mig denna berättelse och fotnot! Göran har skrivit av texten efter originalskrift:


”Lustresa”. Nedtecknad av Nils Erik Ritzén (odaterad men på andra ställen i boken nämns året 1877) Ur Ritzéns samlingar. Länsmuséet Murberget

"Denna sommar har jag också jort en lustresa och hälsatt på mina vänner i viken jag for i från Lillegård den 1a September och reste den dagen till vännen Anders Hällström (1) i Gulsele der jag på det aldra vänligaste blef emottagen och så blef jag der ända tils den 4de dessa dagar som jag med skäl kan kalla i blandt de ljusa under sommarn Flydde under allehanda nöjen och Upptåg, i bland var vi ute och fiskade ibland med krok och ref i blandt med Ljustring hvilket dock intet derå ville riktigt lyckas, så var vi och uti på jakt efter änder men olyckan hvar den att vi hade för smått hagel så att vi sköt bårt de flästa, dock utan skryt att säga fick vi Summa Sumaria en, troligen en ung hona, den 4de på Morgonen reste jag i Sällskap med Nils Jonsson (2) och Farbror Jon (3) opp öfver Ångermanna Älfven till Gultjälsforsen och sedan till Äsån der jag bjöd mina följeslagare Adjö och begaf mig till Hömy- ran för att Hälssa på vännen Aron (4) . Och der blef jag emotagen med 16 skott Kungligt må man tro, Hos Berglunds blef jag riktigt trackterad både med mat och dryck sedan satt Aron och jag och språkade om flydda dagar och gamla nöjen en liten stund och så funderade vi att han skulle göra mig sälskap och hälsa på vår gemensamme vän Sampe i Öfra (5) så unnifär kl 2 reste vi från Hömyra vägen gick ganska fort till Åker-bränna och vi blef bjudna på Caffe hos Nils Olof (6) hvilket smakade och rätt bra der- efter fortsattes resan under lustiga samtal till Lillegårdsfäbodarna (7) men så stolta var vi att vi icke als hälsade på bodflickorna någott utan knogade på och gick och kom kl. 6 e.m. till min barndoms vän och broder hus väl uttröttat men tenk hvilket förhål Sampe icke hemma och vi fick vänta ända till 12 tiden på natten innan han kom hem, så trötta vi än var gorde dock en tur opp på Kullen och njöt af den utmärkta vackra utsikten. Och der jag deklamerade, jag stod en afton på Öfra borgen när dagens oro äntligt somnad var. Och öde voro gatorna och torgen men på bror Aron sken Månen klar, sedan gick vi ner öfver uti sakta mak och in till Farbror Sundius (8) och spelade Cassino en stund, då änteligen Sampe kom hem, och sedan vi setat och språkat till k.l. 2 gick vi äfter dagens mödor till kojs, den 5e på Morgonen hvar vi i god tid oppe och vi började att litet var tänka på vår återresa men ett stygt och rängnit väder hvar det. Jag tänkte uppriktigt att resa hem den dagen, men då sade Sampe att om jag väntade tils dagen derpå så skulle han följa med mig ända hem hvar före jag stannade qvar men bror Aron knogade iväg hem sedan vi tagitt ett riktigt afsked samt å båda sidor bestämt försäkrade att vi skulle skrifva en gång i var vecka till hvarandra. Jag blef qvar hos Sampe den 5te dito den 6e och Gud vet om jag icke har varit der än om jag icke den 7 behagatt taga honom uti ka-lufset och draga honom med mig, så änteligen som sakt är den 7e så stygt vädret än rasade bar det af på hem vägen, Hela vägen ner till Ruske gick ganska bra, fast vi var gansga trött och genom- våt. O fasa i Ruske fick vi ej låna någon båt der stodo nu två genom blöta vänner aldeles som Märta Hägg (9). Men bättre brödlös än Råd- lös (det förra var vi då i alla fall) Wi blefvo strax varse om att vi skulle gå landt vägen om kring Betarsjön fast det är det aldra värsta landskap som kan finnas. Sedan vi då utaf en Menniskovän i Ruske blifivt tracterad med den aldra som grin …..aste tjärnmjölk, satte vi Marschinerna i full gång aldt gick stund bra men till slut insåg vi att vi gått villse, och den högste skulle vetat om vi icke hamnat på Kullberget i stället för Lillegård om vi icke lagt våra kloka Hufvuden till samman och ändrat kosa. Följden af Kursändringen blef att vi äfter …. … och med många väntider på våra kläder kom nu till Betasjön der vi träffade på en bär- plockare, som hade den artigheten att göra en stor Sol..illa, fast det var aldeles mulet och stå och grina på oss en god stund. Gubbarna började på att blifva trött men det fans icke någon annan råd än att knoga på, så omkring 7 tiden hvar vi hemma hos oss och jag hade gort en rundresa fast icke med så många äfventyr som Julius Wärne. Så är berättel- sen mina Wänner och jag sätter nu punkt."


Fotnot:

1. Anders Hällström. Född 1847. Död 1922. Sockenskräddare bosatt i Gulsele, Junsele.
2. Nils Jonsson. Född 1820. Bonden i Gulsele. Till Boteå 1883
3. Jon. Troligast ovanståendes far Jon Jonsson, född 1814. Till Boteå 1883
4. Aron Berglund. Född 1851. Död 1927. Bosatt i Hömyra, Junsele.
5. Salomon Sundius. Född 1853. Död 1918. Bosatt i Öfra och Vallnäset, Junsele. Barndomsvän. Spelman.
6. Nils Olof. Arbetaren Nils Olof Nilsson i Åkerbränna, Junsele. Född 1844.
7. Slättbränna fäbodar.
8. Nils Anders Sundius. Född 1819. Död 1894. Bonde i Öfra, Junsele.
9. Ett gammalt uttryck; ”nu står man här som Märta Hägg på blåisen”
 
N.E. Ritzén 1850-1926
 
Aron Berglund 1851-1927 Hömyra
 
Hömyran 1928

Inga kommentarer: