torsdag 12 december 2013

Bröllop i Omsjö julen 1910

Jag råkade hitta ett inlägg på Magnus Johanssons blogg som jag tycker passar bra att citera så här i jultider. Det handlar om ett stort bröllop mellan E.A. Nordin och Augusta Nilsdotter på annandagen 1910.  Jag har skrivit om  Erik Andreas Nordin och Augusta Dorotea Nilsdotter tidigare här: http://smulansblog.blogspot.se/2009/03/familjen-erik-nordin-i-omsjo.html . Då levde paret under helt andra omständigheter; även om det var högst tillfälligt. Familjen blev Omsjö trogen hela sitt liv.

Så här skriver Magnus i sin blogg:

"Den 26 december 1910 gifte sig Erik Andreas Nordin och Augusta Dorotea Nilsdotter i Omsjö. I Sollefteå-Bladet den 5 januari 1911 fanns ett artikel om deras bröllop:

Om julen i Ormsjö (sic!)

skrifver en meddelare till Soll.-Bl. "Här har under julhelgen hållits ett hejdundrande bröllop, som stått i dagarna fyra. Annandagen förrättades nämligen vigsel mellan hr E. A. Nordin och fröken Augusta Nilsson. I högtidligheterna ha så godt som hela byn deltagit, och glädjen har stått högt i tak. Musik och dans omväxlade hela tiden, och för den materiella välfägnaden var också riktligt sörjdt. Det har sagts om oss fjällfolk, att vi vid dylika tillfällen skulle lägga i dagen ett alltför lifligt temperament, men detta är bara gement förtal, ty här har trots den stora folkskara, som varit samlad, allt gått lugnt och sansadt tillväga. Sanningen är nog den, att fjällfolket är både lifliga och godlynta människor."

Erik Andreas var född 1875 i Grundtjärn, Anundsjö sn som son till landbonden Erik Olof Jakobsson Nordin (1843-1908) och hans hustru Anna Märta Johansdotter (1849-1910). Familjen flyttade 1895 till Omsjö, där Erik Olof skrevs som arrendator. Augusta Dorotea var född 1884 i Omsjö som dotter till torparen Nils Henrik Nilsson (1857-1887) och hans hustru Inga Dorotea Lidberg (1865-1930). Inga Dorotea gifte sedan om sig med August Jonasson (1852-1938). Erik Andreas dog 1945 i Omsjö och Augusta Dorotea dog 1959 i samma by."

Fotot nedan är från ett annat bröllop ungefär vid samma tid i en närliggande by, Tallnäset. Man kan tänka sig att det var samma människor som festade - bybor samlades när man firade bröllop. Fotot är från Sollefteå bilddatabas.


Bröllop i Tallnäset i aug.1917 mellan Erik Andreas Mähler & Augusta Amalia Jakobsson,  Tallnäset.

 
Not om bilden: Erik Andreas Mähler, född den 18 november 1892 i Omsjö, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 26 augusti 1917 i Ådals-Liden sn med Augusta Amanda Jakobsson. Hon var född den 9 september 1889 i Tallnäs, Ådals-Liden sn. Erik Andreas var först skogsarbetare i Ottsjö nr 1, Ådals-Liden sn. 1922 flyttade de till Rå nr 2, Ådals-Liden sn, där han skrevs som lägenhetsägare." http://www.adals-liden.net/

Inga kommentarer: