måndag 15 juli 2013

Pelle Molin som beväringsman sommaren 1885


Den 10 feb. 1885 skrev Pelle Molin till sin syster Terese så här:

"För öfver en vecka sedan mönstrade jag å landstatshset här i staden till kanonmat för "kung och fädernesland". Jag fick mitt rätta namn vid mönstringen på grund av mina energiska protester. Äfvenså fick jag litet bättre titel än "hem-son", i det min gode vän landshöfdingen och riddaren strök bort de dumma orden och i allas närvaro titulerade mig för "herr tidningsmannen".

Pelle Molin förnekade sig aldrig! ;)

Citatet ur boken "Pelle Molins brev" av Isabella Josefsson 2011.

Inga kommentarer: