måndag 11 mars 2013

Ett himlafenomen i Junsele

Foto: Rosandra Nilsson Perez i Junsele
TÅ idag:

"På måndagsmorgonen var en så kallad halo synlig på himlen. Rosandra Nilsson Perez i Junsele fångade fenomenet på bild.

Halo uppstår enligt SMHI då sol- eller månljuset bryts och reflekteras i iskristaller som svävar i atmosfären. En förutsättning är att iskristallerna är regelbundna, inte trasiga och inte alltför sammansatta. En ljusbrytning och reflektion kan då bli så regelbunden som möjligt – det är således bara de enklaste kristallerna som kan skapa halo. Som väderfenomen kan det uppträda relativt ofta, till exempel i samband med kommande frontsystem eller nederbördsområden.

Rosandra Nilsson Perez såg himlafenomenet i Junsele tillsammans med sin pappa och bilderna togs vid slalombacken och på Ica-parkeringen."

Mäktigt! :)

Inga kommentarer: