onsdag 24 oktober 2012

Invigningen av Forsmo-Hotingbanan 1925.

Bild 1. Järnvägsstationen Ådals-Liden

Bild 2. Järnvägsstationen Tågsjöberg.


Bild 3. Järnvägstationen Tågsjöberg.  Den barhuvade personen är prosten Karl Abraham Josefsson, Junsele.
Den 1 december 1925 var en högtidlig dag i Ådals-Liden. Då invigdes Forsmo-Hotingbanan efter många års arbete med att bygga den. Den 1 december var en kall och bister vinterdag med 30-35 graders kyla, men trots det var det många människor som hade samlats vid den nya järnvägssstationen i Ådals-Liden för att få se och höra Gustaf V inviga den nya Forsmo-Hotingbanan.
 
Jag har fått nya foton från den här händelsen som jag fått lova att visa. Bilderna är från Tågsjöbergs järnvägsstation som invigdes samma dag. När man ser bilderna kan man riktigt "känna" hur kallt det var den här dagen. Herrarna runt kungen är uppklädda i vita stärkkragar och mannen som talar med kungen har tagit av sig mössan i respekt för majestätet. Det är prosten Karl Abraham Josefsson, Junsele  nästan böjer ryggen för att riktigt visa sin vördnad för överheten.

Många hade kommit till järnvägsstationen. En man som länge hade sett fram emot att få se och kanske tala med majestätet var ett av bygdens original, den 58-årige godmodige Nils Johan Jonsson, titulerad "fattighjon och idiot". Men när den dagen kom, låstes han in i husarrest på ålderdomshemmet, där han bodde. Efter den händelsen förändrades hans personlighet. Fyra månader senare hängde han sig i en lada. (berättat av Paul Lundin)

Även i Resele hade många människor samlats för att högtidlighålla öppnandet av Forsmo-Hotingbanan. Tåget gjorde ett kort uppehåll på Resele station. Så här skriver Hanna Lindström på Sollefteåbygder.com hemsida:  http://sollefteabygder.com/resele/pages/opage.asp?p=4&o=84&c=3

"Den 2 december 1925 i 25-30 graders kyla skedde invigningen av banan med kung Gustav V på plats. Resan började i Hoting och gick söderut. Själva invigningsceremonin ägde rum på Ådalslidens järnvägsstation.

Hela vägen ner genom Reselebygden hade stockeldar tänts på nipkrönen, så även vid ”Middagsklippen” på Vignäsberget. På den då nya hängbron i Tannflo hade man hängt upp 100-tals lampor så att hela brokonstruktionen tydligt framträdde. Det hela verkade som ett ”féeri” skriver tidningarna.

Tannflo och Tängstamons stationer passerades utan uppehåll. Däremot blev det ett kortare uppehåll på Resele station. Mycket folk hade samlats där och hela bygden var upplyst av facklor och marschaller. Marschaller var även uppsatta på stängselstolparna efter banan.
En äreport med kungens monogram hade rests och den nyligen inköpta röda mattan i kyrkan hade lagts ut mellan perrongen och stationshusets ingång.

När tåget stannade sjöng de församlade barnen kungssången. Kungen hälsades av kommunalnämndsordföranden, folkskollärare Karlsson, som framförde kommunens tack för järnvägen och för kungabesöket. I främsta ledet i folksamlingen stod också den gamle fjärdingsmannen H.E.Sillberg från Myre med en medalj på bröstet vilket uppmärksammades av kungen. Gustav Selinder skriver i sin bok om Sillbergs guldmedalj, men enligt Lennart Fredriksson i Myre var det en silvermedalj. Gustav Selinder hörde också hur kungen frågade Sillberg om anledningen till medaljen och Sillberg svarade ” För trettitre års tjänst som fjärdingsman ”.

En liten flicka i nationaldräkt överlämnade också en bukett rosor till kungen. I en tidningsartikel skrivs att det fladdrande ljuset från facklor och marschaller förlänade den lilla högtidligheten i Resele en säregen stämning.

Resan fortsatte sedan förbi Vignäsbrännan och vidare mot Forsmo, Långsele och Sollefteå. Banvakten David Fredriksson vid Resele station fick med sin dressin köra före tåget ner till Vignäsbrännans station. Hastigheten på tåget var inte hög eftersom arbetet med underlaget för rälsen ännu inte var helt klart.

På kvällen gav Sollefteå stad middag på Hotell Appelberg."

Tack Harriet och Göran för hjälp med bilder och information!

Mer om Forsmo-Hotingbanan från min blogg:

http://smulansblog.blogspot.se/2012/01/jarnvagsbanan-forsmo-hoting.html

http://smulansblog.blogspot.se/2012/01/tag-tannflo-adalsliden.html


Inga kommentarer: