onsdag 26 september 2012

Vindbrukskoll bland Sollefteås fullmäktigepolitiker?

Från hemsidan "Snurrigt" citerar jag följande inlägg. Tack Monica!


"Vid måndagens kommunfullmäktige möte fanns flera möjligheter, dels genom ett inlämnat medborgarförslag samt en motion att ta tillfället till en bred debatt bland de politiska partierna, om kommunens nuvarande samt kommande planering av vindkraftsprojekt i kommunen. En debatt om vindkraften i fullmäktige hade bl.a. kunnat ge svar på oron för dom som idag bor i närområdet av kommande vindkraftsetableringar, ge svar på hur man skall få med medborgarna i den kommande Översikts/vindkraftsplaneringen, ge svar på vad som kommer att ske med etableringar av vindkraft i de s.k. Utredningsområdena(2008 års Vb-plan) och vad blev det med de utlovade bygdemedlen!

Enligt kommunalrådet Elisabeth Lassen redovisning på fullmäktigemötet är flera vindkraftsprojekt nu är på gång bl. a kommer en tillståndsansökan under hösten, om byggandet av en storskalig vinkraftsetablering i Omsjöområdet/Näsåker att lämnas in med ca 200 stora vindkraftverk, som har en höjd på över 200 meter. Inom samma område har det nyligen gjorts ansökningar om 3 olika berg/grustäckter, även nya vägdragningar och dragningar av nya kraftledningar tillkommer.

Ytterligare projekt som är på gång redovisades bl a 22 verk vid Kärmsjön ovanför Betarsjön i Junsele, Ranasjö Ramsele 33 verk samt Salsjön i Ramsele 24 verk m.fl.

I medborgarförslaget liksom motionen som avslogs av majoriteten på fullmäktigemötet (Miljöpartiet och Västrainitiativet reserverade sig mot beslutet) efterlystes en mer demokratisk process i kommunens planering av vindkraften. Medborgardialoger med samråd/insyn/rapportering kan ge delaktighet och lokal kunskap under hela planprocessen för att säkerställa att alla näringars behov, naturintressen samt att lokalbefolkningens intressen/behov tillvaratas i de områden, där vindkraftprojekt planeras.

Kommunens politiker har besluten i sin hand! Det är hög tid att delge oss medborgare möjligheter till en demokratisk insyn och delaktighet i Översikts- och vindkraftsplanearbetet!

Följ dessa och andra frågor på kommunfullmäktigemötena från och med september genom webbkameran, på Sollefteå kommuns hemsida. Har man inte tid att se ”live”-sändningen, kan man se en inspelad version i efterhand. (Kf-debatten från den 24/9 om vindmotionen börjar ca 3 tim 18 min in i mötet / admin.not)."

Text: Monica Blomström Junsele

Inga kommentarer: