måndag 10 september 2012

Sollefteå - en "kraftfull" kommun... / Uppdatering x flera

Sollefteå kommun investerar stort.

- En massiv vindkraftsexploatering är på gång i Sollefteå kommun som kommer att orsaka en stor naturförstörelse i hela västra delen av kommunen. Mer än 700 vindverk i en kommun med ca 20.000 invånare! Kommunens ansvariga säger ja och amen till detta.

- Ett nytt badhus är precis klart som har kostat ca 150 milj och kommer att kosta skattebetalarna ca 15 miljoner/år i driftskostnader.

- Till det "nygamla" hotellet på Hallstaberget lägger kommunen 50 miljoner till ett SPA och vinkällare.

"Kraftfullt" på skattebetalarnas pengar, eller hur..?

Men... kommunens skolor och äldreomsorg dras in, centraliseras och avvecklas. När ordförande i äldrevårdsnämnden kan tala om "en ansamling människor" om gamla människor, så förstår man mycket väl att badhus, vinkällare och SPA är viktigare än människor.

Lyssna här:

http://www.svtplay.se/video/282781/10-9-07-10


Uppdatering 11/9: I kvällens Mittnytt mera om Hotellet Hallstaberget och äldrevården i Sollefteå kommun:

http://www.svtplay.se/video/287899/11-9-19-15


Uppdatering 12/9: Positivt besked!

"Idag beslutade Vård- och äldrenämnden i Sollefteå kommun att inte genomföra några förändringar i verksamheten på äldreboendet Vallängen, korttidsboendet Aspen samt Backsippans dagliga verksamhet. Förslaget som arbetats fram av Vård- och äldreförvaltningen i syfte att minska förvaltningens kostnader föll i nämnden.

John Åberg, ordförande för Vård- och äldrenämnden kommenterar beslutet så här,


- Vi tyckte att förslaget skulle slå för hårt mot Undrom och de boende. Vallängen är en liten verksamhet men en förändring skulle få för stora konsekvenser i den delen av kommunen där det idag inte finns några andra alternativ."
 
Tack! :)

7 kommentarer:

Steve sa...

När jag tittade på TV-inslaget så fick jag se min mamma som bor på Vallänge sedan i april i år. Där har hon fått ett nytt liv, 86 år gammal. Ett fantastiskt äldreboende på alla sätt. Jag som inte längre kan åka upp till min mamma är så tacksam för den mycket goda omvårdnad hon får där. Jag har varje vecka telefonkontakt med henne och personal på Vallänge och har bara gott att säga. Hur man ens kan tänka tanken att avveckla en så väl fungerande enhet är för mig obegripligt. Men allt är förstås möjligt när man pratar om gamla människor i termer av "en ansamling platser", "en volym" och "kostnadseffektivitet". Nu är frågan vad jag kan göra. Det kanske blir en skrivelseoffensiv här nerifrån.

Anita sa...

Steve: En skrivelse från dig till ordf. i Äldrevårdsnämnden, John Åberg, skulle blir jättebra!

Utvecklingen i den här kommunen är skrämmande. Får vi inget annat styre snart i kommunledningen blir framtiden otrygg.

Steve sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Steve sa...

Jag skickade en protestskrivelse till John Åberg. Om den hade någon inverkan på kommunens kloka beslut att låta Vallänge vara kvar i sin nuvarande form vet jag förstås inte men det viktigaste är att syftet är uppnått.

Anita sa...

Steve: Kanske? Tack Steve!

Det finns en grupp i kommunen som engagerat sig i äldrevårdsfrågor sedan lång tid tillbaka. Det finns en facebookgrupp där kommunens äldrevård diskuteras, och gruppen har även regelbundna träffar och skriver skrivelser. Jag var med på senaste mötet eftersom jag också sedan lång tid engagerat mig i dessa frågor. Jag tror att även den gruppens synpunkter har inverkat på äldrevårdnämndens beslut. Positivt! Men många frågor återstår..

Anita sa...

Här är facebookgruppen som jag nämnde: https://www.facebook.com/#!/groups/215253448567685/

Steve sa...

Det är bra när människor går samman och engagerar sig. Det gör det svårare för beslutsfattarna att bara tuta och köra. Jag tittade oxå in på Boteåparlamentets hemsida och såg att man även där drivit Vallängefrågan.