tisdag 13 mars 2012

En uppmaning .. ;)

Åter igen ett litet inlägg om vår kamp mot kommunen och mot det stora vindbolaget som håller på att förstöra vår boendemiljö och natur..

I Länsstyrelsens yttrande feb. 2012 ang. Sollefteå kommuns reviderade vindplan nämns bland annat behovet av en förnyad översiktsplan i kommunen: ”Länsstyrelsen vidhåller att ändringen av vindplanen aktualiserar behovet av en ny kommuntäckande översiktsplan och anser att ändringen av vindplanen borde göras inom en sådan översiktsplan.”

En kommunal översiktsplan ska omarbetas vart fjärde år, men det har inte gjorts efter 1990 dvs för mer än tjugo år sedan.

Vi vill därför att kommunen utarbetar en förnyad översiktsplan innan ytterligare tillstånd ges för byggande av storskalig i kommunen. Vi uppmanar alla som ställer sig bakom kravet att bifoga följande skrivelse i ett eget mail till kommunen.

Fortsättning här. :)

Inga kommentarer: