tisdag 21 februari 2012

Åå i Ådals-Liden

Åå är en gammal beteckning över ett stort skogshemman i Ådals-Liden. Hemmanet Å, egentligen Åå, är en avsöndring av byn Rå och låg beläget mellan Rå och Kläpp i Ådalsliden. Det är svårt att hitta exakta gränser för denna inäga men beskrivs som ett stort hemman på ca 10 seland och ägdes på 1500-talet av en änka. Den enda källa som finns bevarat om detta hemman är från 1613 års avkortningslängd (jag vet inte riktigt vad det är), där det ska finnas ett intyg av sex bönder i Ådals-Liden att hemmanet Åå har blivit inköpt av kyrkan och att ett köpebrev har funnits men förkommit. Åå tillhörde efter försäljningen den s.k. Kyrkojorden eller Prästbordet dvs mark som ägs av kyrkan.

Det finns en seglivad sägen om en änka som skänkte sitt stora skogshemman till kyrkan. Det har berättats att änkan skulle ha inlett en förbindelse med en yngre man som därtill var nära släkt med änkan. Följden av förbindelsen blev ett barn. Det som hade skett var en stor synd på den tiden, s.k. blodskam, så för att komma undan rättsligt efterspel skulle änkan ha skänkt hela sitt skogshemman till kyrkan. Den här berättelsen går dock inte att beläggas.

Åå omnämns för första gången 1558 under namnet Ååsz, men 1580 är namnet ändrat til Åånn. Namnet Åå (enl. Bucht i sin avhandling om Sveriges ortnamn) avser troligtvis Ångermanälven, i orten tidigare kallat Storån eller Ån, mot vars strand ägorna till hemmanet Åå gick ned. Norrut sträckte sig hemmansgränsen till Åssjön. Enligt Bucht ska namnet på Åssjön, som låg belägen på Åås marker troligtvis härledas från Åås marker eftersom sjön på 1500-talet hette Ååsjön.

Namnet Åå eller Å levde dock kvar i bygden som ett bynamn trots att det tillhörde Kyrkojorden. Ända fram till slutet av 1800-talet kan man hitta platsen Åå i kyrkoböckerna. När jag häromsistens råkade titta i min fars gamla köpebrev av ett stycke åker- och skogsmark från början av 1950-talet, fick jag se att benämningen på marken fortfarande benämndes Åå...

Tyvärr har jag inte lyckats hitta någon gammal karta på skogshemmanet Åå, och ej heller det intyg av sex bönder I Ådals-Liden som intygar att Åå blev skänkt till kyrkan någon gång omkring år 1600.

Någon som vet mera om Åå eller Å?

PS. Jag har haft anledning att forska lite på Prästbordets ägor i Kläpp. Det känns intressant att berätta att kyrkoherden i Ådalsliden, Olof Sundvall (1753-1854), i samband med att han fick sin prästbostad i Kläpp (bostaden finns inte kvar) så anlade han ett område med trädgårdsväxter (sk Nybruket) på Prästbordets ägor i Kläpp. Trädgårdsväxter var ett av prästen Olof Sundvalls stora intressen. Enligt Pelle Molin införde Olof Sundvall potatisen i Ådalsliden. Möjligen ingick dessa ägor, Nybruket, i fd Åås ägor (?)


Källor:

- "Sanningar och Sägner" sid 79-80 av Paul Lundin
- Ådals-Lidens hembygdsbok 1972 (Paul Lundin)

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej igen Anita!
Jag vet väl inte precis så mycket om Å, mer än att mamma pratade om någon släkt: "De bodd' upp' i Å." Och där hade hon varit och hälsat på. Var därför lite roligt att se detta namn.
Får ta och kolla i mina anor och se vad jag kan hitta.
Ha det så gott hälsar
Ewa
(som ju har "gemensamma känningar" med Harriet, visade det sig!)