fredag 9 september 2011

Till Jägareförbundet! / Uppdaterat

Jag fick tips av Jarl om en debattartikel i Dalatidningen som jag tycker ska uppmärksammas.

Vad har Jägareförbundet för synpunkter på vindkraftsexploateringen och industrialiseringen av skogarna?


Uppdaterat den 14/9 2011.

Idag fick jag följande svar från Jägareförbundet.

"Hej Anita,

Jag får många frågor om vindkraft för närvarande och vi arbetar intensivt med vindkraftsfrågan. Det pågår flera utredningsarbeten om inverkan av vindkraft (Tillägg: Vindvals (dvs Naturvårdsverkets och Energimyndighetens) utredningar/syntesgrupper) som skall vara klara under hösten, där jag är med i expertgrupperna. Parallellt med detta så håller Jägareförbundet på att ta fram faktablad och rekommendationer om vindkraftens inverkan på viltet och möjligheterna att bedriva jakt. Kommer inom kort. All input i detta arbete är förstås värdefull och jag tycker det är utmärkt att bland annat du sätter fokus på frågan.

Vänliga hälsningar

Doc. Fredrik Widemo
Naturvårdsstrateg
Svenska Jägareförbundet"

Inlägg om "Vindkraften i Landskapet" av F. Widemo i Jägareförbundets blogg.

Svenska Jägareförbundets hemsida.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jägarna tiger nog medvetna om risken att bli av med sina jaktarrenden. Skogsbolagen är positiva till utbyggnaden, eftersom de tjänar skattepengar på affären.

I USA utanför staden Fenner har ett företag tvingats stängsla in vindkraftverk efter att en vindsnurra på 187 ton av okänd anledning 27 dec 2009 dråsade i backen.
40 hektar runt resp verk kan nu inte brukas av bönderna som kräver ekonomisk ersättning.

Så fort en allvarlig olycka inträffar i Norden, kommer krav på stängsel även här. Då kommer jägarna att vakna.
Pia

Anita sa...

Pia: I förra inlägget skrev jag att här i Västra styr SCA jaktlagen på sina marker med järnhård hand. Opponerar de sig mot vindparksplaneringen så är risken stor att de mister jakträtten.

På informationsmötet (för en vecka sedan) vågade i n g e n av jaktlagen yttra sig av rädsla för att mista jakträtten!

SCA har redan tagit tillbaka jakträtten för ett jaktlag på SCA:s mark. Ett maktmissbruk!

Mycket oroande!

Viola_T sa...

Efter att ha varit involverad i ett stort pilot-vindkraftprojekt sedan 2003 anser jag att demokratin är död i detta landet. Vågar ingen säga något pga av rädsla att påverkas negativt. Så är det bara. Allt annat är vackra ord. Möjligtvis gäller demokratins frånvaro mer i Norrland än i andra landsändar!!!