tisdag 19 april 2011

"Pojkas myra" i Resele


"Vid ”Pojkas myra” (Holme, Resele min not.) finns ett älgpass där man kan försjunka i funderingar. Idag i väglöst land inte så långt från Holmsjön. Vilka var dessa pojkar och när fick myren detta namn. I småprotokollen kan man finna svaret. Anders Flodström var ägare till Holme nr 3 på 6 ¼ seland.

”År 1882 den 13 mars å Resele lagtima vårting beviljades lagfart för Olof Söderqvist, Erik Söderqvist och Johan Erik Gustavsson å ¾ av den så kallade östra småmyran under hemmanet Holme nr 3. Som de för 300 kronor och årlig afgäld köpt av Anders Flodström den yngre” betygar på HäradsRättens vägnar.

I underlaget till beslutet kan man finna att den årliga avgälden ska avläggas med arbete i och för uppodling av den fjärdedel som Flodström fortfarande ägde av den försålda myran. Arbetet skulle vara verkställt inom 10 års tid. Köparna ägde även rätt att av hemmanets skog ta virke av torrskog och vindfällen för att hägna in sina andelar samt att uppföra erfoderliga hölador. Hur stor myran var står ej utan ägovidden blev allt som betraktades som myra eller rå.

Redan året därpå säljer Erik Söderqvist sin del till brodern Olof och Johan Erik Gustavsson för 170 kronor. ”genom denna dag hållen frivillig auktion har jag Erik Andreas Söderqvist till min broder Olof Söderqvist och drängen Johan Erik Gustavsson derstädes försålt min egandes fjerdedel utifrån hemmanet nr 3 om 6 ¼ seland för all framtid afsöndrad myra i Holme” (lagfartsbevis 29/10 1883)
Erik överlämnar sin andel i uppfört boningshus, hölada och åkerbruksredskap.

Erik och Olof var min farmors morbröder. Söner till sockenskomakaren Jonas Henrik Söderqvist född 1817 i Sörmesunda. 1842 flyttade han till Holme i Resele där han gifte sig och fick 9 barn.

Erik utvandrade 1883 med hustru och ett barn till Michigan, USA. En syster Brita Greta hade även hon utvandrat till Michigan med familj detta år.

Olof köpte 1882 av H.P Lidholm en torplägenhet på Pålmon i Lidgatu. Gifte sig och fick 13 barn varav 8 emigrerade och 5 dog i tidig ålder.

Troligen misslyckades uppodlingen eftersom Flodström återköpte myran enligt uppgift för en krona.


Källor:
SE/HLA/1040089/AII/7 1883 sid 206
SE/HLA/AII/6 1882 §9 "

Av Harriet Boman, Resele.


Tack Harriet! Jätteroligt att få läsa!

PS. Erik och Olof Söderqvist var även bröder till min morfars far, Oskar Söderqvist 1861-1934.
Erik Söderqvist föddes 1858. Olof Söderqvist 1853-1940.

4 kommentarer:

Inkan sa...

Himmel vad skog vi har i vårt land. Jag såg häromdagen en flygvy över mina hemtrakter i Jämtland- jisses- de var ju mest skog!
Att det var sådana mängder hade jag inte tänkt mig.

Anonym sa...

Sâ otroligt intressant att läsa om dessa svenskar i en del av den tidens historia. Tack Anita ! Att familjerna hade sâ stora barnkullar som 13 barn att föda visste jag inte...förstâr varför sâ mânga riskerade livet pâ Amerikaresan.
De hade inget val, precis som dagens flyktingar frân Afrika.

Gammelmor fra Paris

Anita sa...

Inkan: När man flyger över vår del av landet förstår man på allvar vilka milsvida skogar vi har. En natur-rikedom.

Gammelmor: 13 barn var inte så ovanligt på den tiden (Olof Söderqvist hade f.ö. 14 barn)

Min mamma är ett av 13 syskon. Pappa en av 11 syskon. Mormors morbror hade 17 barn (!)

Stor rikedom men också stor fattigdom..

Anonym sa...

Fantastiskt med historia bakom namnen på berg,sjöar och som här myrar. Det önskar man mera av.