fredag 10 september 2010

Skolkort Lidgatu


Ett gammalt skolkort troligtvis från Lidgatu. Fotot bör vara taget omkring 1915.

Översta raden nr 3 fr. vä: ev. Gustaf Wallin f 1909. Övriga barn okända.

Inga kommentarer: