söndag 22 mars 2009

Drunkningsolycka i Kattdalsforsen 1911

Kattdalsforsen 1920. Vårfloden förstörde bron det året. Bild från Murbergets bilddatabas.

Magnus skriver i sin blogg om en drunkningsolycka i Kattdalsforsen 1911 som tog två mäns liv. Kattdalsforsen ligger i Åkvisslan i Moflo, Ådals-Liden.

Från Magnus blogginlägg - där mer finns att läsa om olyckan - lånar jag följande utdrag om olyckan från tidningsartiklar i Sollefteåbladet.


[Saxat ur Sollefteå-bladet 1911-06-01]

"Två arbetare drunknade under
flottning i Ådalsliden.
En sorglig händelse inträffade i
måndags e. m. i Kattdalsforsen
vid Åqvisslan i Ådalslidens socken,
då tvänne flottningsarbetare omkom-
mo genom drunkning.
Nämnda dag var ett arbetslag sys-
selsatt med lossande af en s. k.
landbröt, då bröten plötsligt lossna-
de och 6 arbetare kommo i vattnet.
Fyra af dem lyckades taga sig i
land, men 40-årige Erik Häggqvist
från Rå och 45-årige Hans Petter
Molén från Krånge drogos ut i
forsen och drunknade, meddelas till
Soll.-Bl."

[Saxat ur Sollefteå-bladet 1911-06-03]
"Om drunkningsolyckan i Kattdalsforsen
lämnar en meddelare till Soll.-Bl. föl-
jande mera detaljerade redogörelse.
Fem arbetare vid flottningen stodo
på en större sten och arbetade på att
lösgöra en landbråte, då några stoc-
kar kommo som hotade att rycka
dem med sig strax ofvanför Katt-
dalsforsen i Ådalsliden. Tre af dem,
Erik Häggqvist från Rå, Hans Petter
Molén från Krånge och Otto Hag-
lund, son till flottningschefen Hag-
lund i Åqvissla, följde med genom
forsen, men endast Haglund räddades,
under det Häggqvist och Molén stan-
nade i djupet. En annan son till hr
Haglund, Alfred, räddade sig genast
i land, då stockarne kommo, och lyc-
kades också rädda den femte, Aug.
Lidström i Holafors. Samtliga de för
olyckan utsatta voro från Ådalslidens
socken."

3 kommentarer:

Tuvstarr sa...

Åh, så sorgligt att gå till jobbet och inte komma åter.

Christina sa...

Så tragiskt.
Det måste ha varit ett väldigt farligt jobb att vara flottare.

smulan sa...

Tuvstarr och Christina! Ja, flottaryrket skördade många liv. Det var riskfyllt och farligt. Men flottarna blev väldigt skickliga att balansera på stockarna har jag förstått.

Jag tror inte att det fanns risktillägg eller livförsäkringar heller på den tiden...