måndag 12 januari 2009

Fängsjö byskola 1926

Fängsjö byskola 1926
Främre raden fr.vä. Valfrid Johansson, Aina Johansson, Fanny Johansson, Agnes Johansson. Bakre raden fr. vä. Elof Boman, Karl Johansson, Evert Fängström och lärarinnan Jenny Andersson.

Skolkortet ovan är från min mors hemby Fängsjö, och fotot är taget utanför byskolan år 1926. Byskolan startade i Fängsjö någon gång på 1910-talet och den första lärarinnan i Fängsjö hette Helga Eriksson (det lilla fotot).

Jag fick tillfälle, genom mitt arbete, att lära känna Helga sent i hennes liv. Helga blev nästan 100 år och hon behöll ett mycket gott minne livet ut. Helga mindes mycket väl sina första år som lärarinna i Fängsjö, och hon berättade för mig att hon bodde i ett litet rum intill skolsalen i det hus som vid den tiden tillhörde "Nicke Pers" från Lidgatu - senare ägare blev Gustaf Åsander. Det lilla rummet rymde en vedspis, säng, bord och en stol. Det var allt som fanns i det lilla rummet.

Lärarinnan på skolkortet ovan heter Jenny Andersson (gift Tidvall) Hon tog vid när Helga Eriksson slutade sin tjänst i Fängsjö. Byskolan i Fängsjö upphörde 1933 och fortsatte sedan ett par år i Jansjö innan skolan centraliserades till Näsåker.

Inga kommentarer: