tisdag 4 mars 2008

Svårare få platser på äldreboende

Alliansen lovade före valet att förbättra för de gamla och öka vårdplatserna i landet. Hur har det blivit? Det blev precis tvärtom. Så här ser det ut för 2007 i vårt län enligt en artikel i dagens TÅ. Tendensen är tydligt i hela landet. Det blir allt färre vårdplatser i kommunerna trots att ålderspyramiden ökar. Är det verkligen så vi vill ha det?

Från artikeln i TÅ:

"Allt färre får plats på äldreboende. Det är en rikstrend som gäller även i Västernorrland. Platserna har minskat i samtliga kommuner i länet sedan år 2000, mest i Härnösand och Kramfors där mer än en tredjedel har försvunnit.

Färre platser på sjukhus, fler utskrivningsklara från sjukhus, en korttidsvård där många platser upptas av personer väntar på plats i äldreboenden och en ökning av icke verkställda beslut inom äldreomsorgen. Det redovisas i Socialstyrelsens lägesrapport om äldreomsorgen 2007

Sammantaget har trycket ökat på primärvården, på hemtjänsten och ytterst på de anhöriga.

Socialstyrelsen efterlyser bättre samverkan när patienter skrivs ut från sjukhus. Risken är fortfarande stor att de faller mellan stolarna och inte får rätt hjälp från kommun och landsting.

Kritik riktas också mot att vården och omsorgen alltför sällan styrs av en individuell plan.

Härnösand och Kramfors har minskat mest i länet procentuellt på äldreboenden mellan 2000 och 2006. Samtidigt har hemtjänsten byggts ut, men inte i samma omfattning.

Så minskar äldreboendet:

Antal platser per 1000 invånare över 80 år/minskning sedan 2000
Ånge 237 -5 procent
Timrå 192 -30 procent
Härnösand 147 -35 procent
Sundsvall 177 -13 procent
Kramfors 154 -37 procent
Sollefteå 157 -31 procent
Örnsköldsvik 180 -28 procent
Västernorrland 174 -25 procent

Inga kommentarer: