lördag 2 februari 2008

Röån visar musklerna

Tove sammanfattar på ett utmärkt sätt det möte som hölls i Röån den 31/1 med anledning av Röåbornas protester mot SCA:s planer på att exploatera ån med samma namn, Röån:

"......Efter denna kraftfulla inledning fick då bolagsmännen säga sitt. De började med att konstatera att de trots vänligt bemötande inte kände sig särkilt populära. Skarphjärnade gossar! Sen surrade SCA på om att industrin behöver elenergi och att de var så bekymrade över klimatförändringarna att de skulle dra sitt strå till räddningen genom att offra Röån - lilla Röån som skulle kunna ge el motsvarande ett vindkraftverk (effekten 4 mW och energin 16,2 GWh/år).

Statskraft å sin sida pratade om hur de var bra på miljövänlig el och att de byggde ut så skonsamt så. Men ska det ge någon el så måste man dämma upp en fallhöjd och det är inte skonsamt för dem som lever i och kring vattnet. Till råga på allt så hade de mage att säga att vinsten inte gick till fallskärmar (som i SCA´s fall) utan till Norsk vård- , skola och omsorg. Denna bygden som dessutom kämpar för att få behålla sin skola och vård vill väl inte bekosta grannlandets! (Min not: Kan någon förstå Statskrafts idiotiska argument? Hur kan SCA försvara Statskrafts ihåliga, dumma argument om de inte själva har starka vinstintressen i detta norska projekt?? Det är skamligt, mycket skamligt! )

När dessa penningstirrande män fått berätta sitt tog Christer Borg vid och la fram vår syn på saken. Han pekade på hur många Röåar som skulle behöva byggas ut för att betala Sverkers fallskärm (avgående VD i SCA) samt att turistnäringen, som i Norrland är beroende av orörd natur och paddlingsleder som Röån, sysselsätter många fler än pappersindustrin. Christer hade också räknat på hur många Röåar som skulle kunna sparas in om pappersindustrin gjorde energieffektiviseringar enligt nu känd teknik. Varför inte göra de istället för att fram till nästa istid förstöra ännu ett av våra vattendrag. I detta länet är 95 % av alla vattendrag redan utbyggda så de 5 % vi har kvar måste vi kunna spara till kommande generationer."


Bra skrivet Tove!

Läs också Rädda Röåns hemsida. Där finns mera att läsa om aktionerna för att rädda Röån.

Christer Borgs/Rädda Röån-gruppen/ replik i TÅ den 22/1 till landshövding Gerhard Larsson.

Heja Röån! Allt stöd till er.

4 kommentarer:

Inkan sa...

Bra! Märkligt detta att ingen kräver och tar beslut att det är ett MÅSTE att uppdatera och effektivisera energiförbrukningen inom industrin.
Idag som det finns lösningar för alla olika industrigrenar.
Men ägarna är snåla och tänker enbart på vinster och löneförhöjningar samt bonus till enögda chefer.

Jag hoppas att protesterna får dem att ge vika. Som man gjorde när vi protesterade mot planerad förstörelse av vackra
Sölvbacka strömmar i Storsjö uppe i Jämntland. Idag är strömmarna skyddade.
Tack och lov.
Men eftersom jag inte litar på politiker -så måste vi ha ögonen öppna: rätt som det är så ändras beslut. Och de kör över oss vanliga medborgare.

Smulan sa...

"Till råga på allt så hade de mage att säga att vinsten inte gick till fallskärmar (som i SCA´s fall) utan till Norsk vård- , skola och omsorg. Denna bygden som dessutom kämpar för att få behålla sin skola och vård vill väl inte bekosta grannlandets!"

Hur kan SCA försvara Statskrafts ihåliga, dumma argument om de inte själva har starka vinstintressen i detta norska projekt?? Det är skamligt, mycket skamligt!

Jag blir så förbannad. Idiotiska kortsiktiga vinstintressen kör över mänskliga och miljömässiga, ovärdeliga värden. Vad gör man, Inkan????

Ptr sa...

Fick en liten flashback tillbaka till vännen Rune Edström när jag läste Toves rader. Jag minns hur han för några år sedan uppmärksammade oss på vad som höll på och hända vid Vojmån, en kamp för den åns fortlevnad som pågår fortfarande. Ser Runes kärva kommentar i namnuppropet: "Efteråt går det inte ens ta mot turister för överlevnad. Vattenfall ser VINST för bonusar". Den här gången är inte Vattenfall inblandat, i övrigt är det samma problematik. Synd att Rune inte får vara med och läsa Toves rader, men samtidigt skönt att samma motståndsanda lever kvar!

http://vojman.se/

smulan sa...

Tack Peter för påminnelsen om Vojmån! Samma problematik där med andra aktörer. Jag minns också Runes engagemang i Vojmån. Hans ilska är också vår ilska.

En fin söndag Peter! Här lyser solen över ett mycket vintrigt, vackert landskap.