torsdag 21 februari 2008

Äldreomsomsorgen i Sollefteå kommun

Nu är det dags igen. Dags för Sollefteå kommun att röra om i grytan för de äldres boendesituation i kommunen. 15 särskilt boende platser ska bort vilket innebär att två hela boenden försvinner: Rådomsgården och Ärtriksgården. Demensavdelningarna ska centreras till Ramsele och Sollefteå vilket innebär att demensavdelningen i Junsele avvecklas och de (utredda) dementa på särskilda boendet i Näsåker måste flyttas till annan ort. Alla korttidsplatser - som dessutom minskas med två platser - kommer att koncentreras till Sollefteå och Näsåker.

Demensplatserna i kommunen ska ökas med 27-37 platser. Bra! Demenssjukdomarna ökar - den har blivit den fjärde största folksjukdomen i Sverige. Förmodligen har demenssjukdomen samma utveckling bland invånarna i Sollefteå kommun. Men....ökningen av vårdplatser för dementa i kommunen medför också att det kommer att bli en centrering av vårdplatserna på färre avdelningar. Det innebär att det blir flera vårdtagare och möjligen fler personal på varje avdelning. Det strider mot den forskning och erfarenhet som visar att dementa mår bäst i små grupper med 6-10 personer i varje boende, och med ett fåtal och homogen personal som de dementa känner igen och är trygg med. Hur ska kommunen lyckas med de intentionerna, när de vill koncentrera alla dementa på färre boenden? Som förslaget ser ut kommer det att bli mellan 9-16 vårdtagare på varje boende. Det är alldeles för många, när man vet att dementa behöver en lugn och trygg miljö för att inte bli mer oroliga än de redan är i sin sjukdom. Det kommer att bli en mycket tung uppgift för personalen.

Hur blir det med de anhöriga till dementa? Hur många gamla kommer att kunna resa flera mil för att hälsa på sin make/maka, när denne inte får bo kvar på sin hemort? Det blir en skilmässa i förtid. Har kommunen tänkt på det?

De som får stryka på foten i Vård- och äldrenämndens förslag, är de gamla som behöver ett "vanligt" särskilt boende, dvs inte ett demensboende. Kommunen kommer att minska antalet vårdplatser i särskilt boende med ca 40-50 platser (!). Till förmån för 27-37 demensplatser och indragning av 15 vårdplatser. Det känns som avvecklingen av äldreomsorgen i Sollefteå kommun går i raketfart!

Ålderspyramiden har under många år varit stigande i kommunen. Då kan var och en räkna ut hur äldreomsorgen i kommunen kommer att se ut i framtiden, när det i förslaget även ingår att personalkostnaderna för hemtjänsten ska minska med 2 250 tkr till år 2010! Det känns mycket oroande. Minst sagt.


Min insändare i TÅ den 25/2.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej och Oj Smulan
Jag blir så ledsen och arg när jag hör om sådant här. Jag undrar om de styrande är så inkrökta och uppblåsta i sin makt att de helt har glömt att de själva en dag sitter där gamla och trötta och kanske dementa? Det verkar i alla fall så. Samtidigt som de inte verkar veta hur de ska göra av med pengar. För det kostar att omorganisera.
Här i vår kommun la de ner demensboendet för några år sedan och alla skulle till stan. Men det funkade ju inte i praktiken då stan redan var fullbelagd. Nu är en ny demensavdelning inrättad här och stadsborna städas undan hit. Inte bra det heller då det ju är som du säger, att gamla och dementa inte klarar omställning. Och vad har det inte kostat med alla omflyttningar och nedläggningar och uppbyggnationer? Massor! Både i liv och pengar.

Jag hoppas att någon med empati snart slår näven i bordet där uppe i Sollefteå så det blir ordning och lite mer trivsamhet och kärlek i stället för hemska skrivbordslösningar.

Hej från Evy

Smulan sa...

Tack för ditt inlägg, Evy. Ja, man undrar hur mycket denna omorganisation kostar...
Både i pengar och onödigt lidande.