lördag 27 januari 2007

Personalsituationen i Junsele igen....

I dagens TÅ finns en artikel igen om det skandallösa sättet av Vård- och äldreförvaltningen i Sollefteå kommun att tvångsförflytta fem vårdpersonal från ett äldreboende i Junsele. Tvångsförflyttningen har skett på godtyckliga och vaga grunder av ett par chefer i vård- och omsorgsorganisationen. Det är chefer som många anser borde förflyttas/bytas ut istället för den tvångsförflyttade personalen. Cheferna hör bättre hemma i den militära hierarkiska verksamhet de tidigare arbetade i, istället för i en vårdorganisation där kompetens, empati och samtal på demokratiska värdegrunder bör vara det viktigaste förhållningssättet mot personalen.

Vi hoppas att det blir en rättvis förhandling på måndag. Det är dags att lyssna på personalen och skapa ett bättre arbetsklimat för de anställda. Det är dags att ta till vara och uppskatta den kompetens och långa erfarenhet den tvångsförflyttade personalen besitter. Låt personalen återgå till sin gamla arbetsplats om de önskar - och omplacera cheferna istället! Vi anhöriga saknar "vår" personal!

http://allehanda.se/avdelning/solleftea/1426

Uppdatering 29/1. Ikväll visades ett reportage på TV:s lokala nyheter om den komplicerade personalsituationen på Gunillagården. En anhörig och ett par vårdtagare medverkade till förmån för den tvångsförflyttade personalen. Som väntat vägrade verksamhetschefen att uttala sig......

Enligt den senaste bullentinen strandade också dagens förhandlingar.
Kampen går vidare!

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller helt med, Anita! Det är skandal att vi har chefer som hellre ger order istället för att samtala.
En ortsbo

Anonym sa...

Jag tycker att man ska tvångsförflytta de här herrarna till något regemente söderut.
Oavsett hur den här förhandlingen går imorgon så undrar jag om någon personal i äldreomsorgen i Sollefteå kommun vågar protestera mot missförhållanden hädanefter. K

Eva sa...

Och så undrar man varför utbrändheten ökar!! Bl a i detta finns svaret tycker jag. Hur personal blir behandlad.

Anonym sa...

Eva, ja du är inne på riktigt spår där,sitter många som varit utsatta för presonalpolitiken i Sollefteå kommun och inte vet hur dom ska komma igenom dagarna.Det är skamligt hur det går til..Något har det med att det finns alldeles för många inkompenta såkallade chefar der.Dom trakkaserar och kränker arbetare så du sku inte tro det va 07.Det där är litte psykopatiska metoder.Men, det går bra så länge fackets folk bara sitter i tur och ordning och ventar på en egen plats nede på kommunhuset.Hämta arbetsmiljöinspektionen,jag menar det har varit för många sådana saker nu.Dom har gjort samma sak tidigare ,helt identiskt.

smulan sa...

Anonymus! Jag har varit i kontakt med Arbetsmiljöverket vid ett par tillfällen av delvis andra skäl än det senaste ärendet inom Vård- och äldrevårdsorganisationen, men de anser inte de kan göra så mycket för tillfället. Men kanske fler bör påtala missförhållandena? Många bäckar små....