tisdag 12 september 2006

Hans Peter Eriksson / Peter Erickson born 1875-11-09.


Sidan 1.


I okt. 1897 kom det ett brev från den äldste sonen till fadern Erik Olof Persson i Rå, Ådals-Liden. Sonen, som hade emigrerat till Amerika 1893, skriver från Mora, Brunswick i Minnesota att han mår ganska bra och att han just kommit hem från Dakota där han jobbat i skogen en tid. Han skriver vidare att han planerar att åka till Wisconsin för "de tjänar bättre där".

Sonen, som heter Hans Peter, frågar vidare sin far i om han kan få ut sin hemmansdel i Moflo i pengar. Hans Peter verkar vara i  behov av pengar för att kunna reda sig "over there", och förmodligen hade han bestämt sig att stanna i Amerika för gott. Hans Peters hemmansdel såldes 1897 eller 1898 och  pengarna skickades till honom. Kvitton finns bevarade.Hans Peter frågar även hur det står till med sin bäste kamrat, Erik J. Molén som ligger sjuk hemma i Moflo. (Se Not.1 nedan)

Hans Peter skriver vidare att han vill att fadern ska betala en gammal skuld till en annan kamrat när fadern sålt hans hemmansdel: "Han skall hafva lite ränta jag har nog varit tängt att betala Honom. Men det har aldrig blefve af. Jag skall nog gottjöra eder min kära fader för ala besvär som Ni gör för min skull."

Det är så rörande artigt och omtänksamt.....

Detta är det enda brev som finns bevarat av Hans Peter Eriksson född 1875-11-09 i Moflo, Ådals-Liden.

 
Not 1.  Hans Peter Erikssons vän, som omnämns i brevet, hette Erik Johan Molén f 1871 i Moflo, Ådals-Liden. Erik Johan dog den 8/10 1897 i lungsot, samma månad som Hans Peter skrev det sist bevarade brevet.
Fotot t vä.  är troligen Erik Johan Molén 1871-1897 Moflo, Ådals-Liden.
Fakta.

Hans Peter emigrerade tillsammans med sin far, Erik Olof Persson f 1845, till Mora Minnesota. De åkte med båten Tasso från Trondheim den 12 april 1893 och anlände med båten "Sardinian" till Quebec omkring den 1 maj 1893. Fadern reste hem igen efter något år, men sonen stannade kvar i Amerika. De första åren kom breven regelbundet hem till fadern (modern hade avlidit redan 1876),  men någon gång omkring 1900 (enl. familjen) upphörde kontakten helt. Familjen hemma i Sverige fick aldrig någonsin veta hur det gick för Hans Peter i det stora landet i väster. Hans Peter försvann och har inte återfunnits. Det kom heller aldrig något dödsbevis från Amerika. F.o.m dec. 1903 finns Hans Peter med bland "Obefintliga" i Ådalslidens församlingsbok.

Vad hände med Hans Peter? Reste han någonsin till Wisconsin? Blev han sjuk och dog? Byggde han upp en ny tillvaro och ville inte höra av sig mera? Familjen finner det inte troligt.

Jag har länge sökt och fått mycket hjälp att söka efter Hans Peter på olika amerikanska släktforskningssidor, men hitintills utan resultat. Jag famlar fortfarande i mörker om hans öde.

Kommer vi någonsin att få veta?

År 2004 skrev Släktforskaren Jan Eek bl.a. så här i släktforskarforumet Anbytarforum om Peter Eriksson. Jans beskrivning av Peter Erikssons profil tror jag stämmer mycket bra:

"Jag fick en stund över så jag läste igenom det 50-tal sidor som utgör folkräkningen 1900 för Brunswick och Mora i Kanabec county. Min tanke var att även om hans brev ovan, som jag menar är daterat oktober 1897 i Brunswick, talar om att han reser över ett ganska stort område för att arbeta, så hade han en slags bas i trakterna runt Mora.

Och det slog till. 1900 fann jag honom mycket riktigt i Mora village Arthur township, och han är uppförd som Peter Erickson 24, ogift, född nov 1875, invandrade 1894 (bara ett år fel, betyder lite i sammanhanget) och är Day Laborer. Han delar bostaden med en annan ung svensk, John Westman f. i feb 1877 som varit i USA sedan 1881, och således antagligen kommit över som liten med familjen. John kallas här partner, och det ska nog tolkas som att de jobbar ihop, och antagligen säljer sig som ett litet arbetslag. (Källa: ED 25, s. 5B)

Som jag läser brevet är Peter Erickson, som jag är säker på var namnet han valde att använda i USA, en typisk representant för den slags invandrare som var mycket rörlig, och egentligen inte slog rot någonstans. Han talar om hur han varit i North Dakota och hur han planerar att resa till Wisconsin för att det är bättre där.

Av den anledningen är han antagligen svår att följa upp genom åren, och man kan inte vara säker på var han avlider heller.


Vidare har jag funnit en uppföring i census 20 år senare som jag faktiskt tror är den rätta, men då den inte har födelseår och månad som uppgiften 1910, och namnet inte är direkt ovanligt heller, är den givetvis osäker. Men den passar hans profil väldigt bra.

I Summit, Douglas county återfinns en Peter Erickson 44, och han jobbar som skogsarbetare i ett skogsarbetarläger. (Källa ED 93, s. 1A) Denne Peter är ogift, och invandrade 1893. Bostaden hyr han, antagligen av den svenske jordbrukaren Carl Edin som står uppförd på raden ovan.

Som en teori bara baserat på hans egna ord i brevet och uppgifterna ovan tror jag du ska räkna med att han aldrig gifte sig, och kanske heller inte blev väldigt gammal. Det är då ganska liten chans att det finns några ättlingar i USA att leta efter."Övriga fakta.

- Jag har inte hittat Peter Eriksson i WW1:s register, så det verkar inte troligt att han tog värvning och deltog i Första världskriget.

- I Amerikanska Census 1895  återfinns Hans P Erickson, 19 years, in Brunswick, Kanabec County, Minnesota.

- I Amerikanska Census 1900 återfinns med största sannolikhet Peter Erickson i Arthur township, Kanabec county, Minnesota tillsammans med John Westman f 1877. Båda står som "Dagarbetare". (se Census-bilder nedan)


- I bouppteckningen efter fadern Erik Olof Perssons död 1931 uppges att "sonen Hans Peter är försvunnen i Amerika och uppges obefintlig".

F.o.m dec. 1903 finns Hans Peter bland "Obefintliga" i Ådalslidens församlingsböcker.

Hans Peters föräldrar var Erik Olof Persson f 1845-09-13 Moflo Ådals-Liden död 1931-05-21 i Rå, Ådals-Liden och hans hustru Anna Märta Hansdotter f  1844-02-11 Bysjö, Junsele död 1876-11-06 Moflo Ådals-Liden.

Det finns ett fotografi bevarat av Hans Peter Eriksson. Taget i St. Cloud Minnesota. Årtalet okänt.

Hans Peter Eriksson född 1875-11-09

Fotot av Hans Peter Eriksson är taget i St Cloud i Minnesota. Detta är det enda fotot som finns bevarat av Hans Peter.

Uppdatering okt. 2016.


Jag har följt upp spåret igen att Hans Peter reste till Wisconsin för att arbeta. I en grupp på Facebook som heter "Wisconsin Genealogy Network", fick jag ett intressant tips. En person vid namn Peter Erickson fanns med i Census 1905, 1910 och 1920 i Douglas County i Wisconson.  I jämförelse med tidigare Census så var de ungefär samma information som uppgetts om "vår" Peter. Samma uppgiftslämnare uppgav också att det fanns en namne som dog 1929 och låg begravd på Parkland kyrkogård utanför Superior, Douglas County i Wisconsin.

(PS. Parkland Cemetry har flera benämningar: "Asylum Cemetery, Poor Farm Cemetery, Potters Field". Mer om kyrkogården här: cemetry here.

Det var en spännande information! Jag fick rådet att kontakta den ansvarige för Parkland Cemetry Keith Fine, för att ev. få mer information om denne "Peter Erickson".

Jag fick mycket hjälp av Keith Fine. Det visade sig att det fanns TVÅ Peter Erickson begravda på Parkland Cemetry. Den ene Peter Erickson avled 1903 och den andre 1929.

1. I uppgifterna som finns i kyrkogårdens register så finns inga födelsedata eller anhöriga uppgivna på båda dessa personer. Personen som avled 1929 dog av hjärtproblem. Jag har av Douglas County Historical Society fått uppgiften att den Peter Erickson som dog 1929 var född 1876. Detta är en intressant information.  

2. Den Peter Erickson som avled 1903 tycks mer intressant ur min synvinkel. Han avled genom drunkning i Superior, åldern bedömdes vara runt 40 (vilket motsäger Hans Peters ålder som 1903 var 28 år). Men kroppen var, när den hittades, svårt demolerad efter mer än två veckor i vattnet, så förmodigen var åldern svårt att bedöma. Dödsbeviset gav tyvärr inte heller ytterligare information:
Jag tycker ändå att denna person är mycket intressant bland annat av följande skäl:

1. Tiden för dödsåret stämmer mycket väl med tiden när Hans Peters brev plötsligt upphörde att komma till fadern i Sverige.

 2. Från och med dec. 1903 återfinns Hans Peter Eriksson bland "Obefintliga personer" i svenska kyrkoböcker.

Fortsättning följer..


In English:


Information about Hans Peter Eriksson. He was born November 9th, 1875 in Moflo, Ådals-Liden parish.

Hans Peter Erikssons parents are: Erik Olof Persson born 1845-09-13 in Moflo Ådals-Liden dead 1931-05-21 in Rå, Ådals-Liden and his wife Anna Märta Hansdotter born  1844-02-11 Bysjö, Junsele dead 1876-11-06 in Moflo Ådals-Liden.

Hans Peter emigrated in 1893 together with his father from Trondheim with the ship Tasso. They arrived around May 1st, 1893 to Quebec with the ship Sardinian. His father returned back to Sweden a short time later, but Hans Peter stayed. Hans Peter lived probably the first 5-7 years in Minnesota and was working around the state as a lumberer (logger) or laborer.

Hans Peter wrote to his father in Sweden regularly (his mother was dead) until around 1900  (that´s told in the family) when letters stopped coming. The only letter which is saved is from 1897. It´s signed “H.P. Eriksson Mora Brunswick Minnesota Nordamerika”. In that letter he wrote he had been working for a while in Dakota and was planning to go to Wisconsin because "it´s better paid there".

Did he ever go to Wisconsin? We don´t know. Despite years of research I have not find him. From 1903 he is signed "non-existent" in Swedish church-records.

I have not found Hans Peter Eriksson in WW1:s register.

In Census 1895 Hans P. Erickson is found in Brunnswick, Canabec County, Minnesota.

In Census 1900 Peter Erickson is found in Artur Township, Kanabec, Minnesota.

Census 1895. Hans P Erickson, 19 year in Brunswick, Kanabec County, Minnesota.


In Census 1900  Nr 7 in list is probably "our" Peter: "Peter Erickson, born November 1875, lived  in Arthur township, Kanabec county, emigrated 1894. He is together with John Westman born 1877. Both are day laborer".Updates 29 okt. 2016

In a facebook group "Wisconsin Genealogy Network" I got a tips from Raena Roth that a Peter Erickson was registered in Census 1905, 1910 and 1920 in Douglas County in Wisconsin. A Peter Erickson dead 1929 was also found at Parkland Cemetry outside Superior, Douglas County in Wisconsin. This information thrilled me a lot! Raena advised me to contact Keith Fine, responsible for the Parkland cemetery, about finding more info on this Peter..

I have got a marvellous help from Keith Fine. I got to know from him there are TWO Peter Ericson buried i Parkland Cemetry. One Peter Erickson dead/buried 1903 and the other one dead/buried 1929.

All new information until now seems to me that Peter Ericson dead okt. 1903  could be "our" Peter Erickson. The reasons are:

1. The time (okt 1903) he died suits very well when Peters´ letters stopped coming to his father in Sweden.

2. From year 1903 "our" Peter Eriksson is a "non-existens" person in swedish records (dec. 1903).Wednesday october 14, 1903, Duluth News-Tribune
Peter Erickson dead 1903.

The Duluth Evening Herald, Wednesday, October 14, 1903

To be continued I hope...

All help is very, very grateful for us. My mail is: anita.omsjo@telia.com

8 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Smulan :D

Det som alltid slår mig då jag ser dessa gamla brev, är vilken enorm energi de la ner på sina brev. De är så vackert skrivna och med sådan eftertänksamhet, att det är en stor glädje att bara hålla i ett sådant brev. Och läsa dem är väldigt intressant.

Jag saknar att få brev på papper. Var ruskigt länge sedan.....

Hej från Evy

bibi sa...

Jag med.

smulan sa...

Jag med! :)
Faktum är att av och till får jag handskrivna brev fortfarande, och jag har varit ganska duktig själv att skriva brev tidigare. Men jag märker mer och mer att mailen har tagit över breven.... Det går liksom lite fortare!:)

Karin Irene 60+ sa...

Reste Hans Peter till Wisconsin funderar jag över vad som kan ha lockat honom dit.
Tänk om det var så att Hans Peter verkligen åkte till Wisconsin. Tänk om han sadlade om och blev gruvarbetare.

I ett digert amerikanskt lexikon, som jag har, saxar jag följande: "The southwest corner of Wisconsin was the first area to be heavily settled.

Lead mining was its economic attraction, and the area was called "the diggins". Life was rough and many miners lived in hillside shelters and came to be called "badgers", a name still applied to residents of Wisconsin".

Det finns så många databaser och sajter i USA och Canada. Kvalitén kan man sällan ha någon uppfattning. Ancestry t ex, som tar betalt, tycks satsa på kvantitet före kvalitet. Här är en adress till Wisconsin Genus Project: http://www.rootsweb.com/~cenfiles/wi.htm
Känner du till den?

PS.Fick CD-skivan med posten i eftermiddag. Har inte hunnit titta igenom den än.

smulan sa...

Det var ett par år sedan jag forskade på Hans Peter senast, men jag känner mig övertygad om att jag sökt genom de flesta av de amerikanska saiterna. Även Rootsweb. Men...i något county ligger säkert dödsattesten på Peter. Ett litet förbehåll finns ju för att han kanske faktiskt verkligen "försvann i skogen", och aldrig blev formellt begravd. Fast jag tror det var mycket ovanligt.

USA och Kanada var ju ett "Mecka" för skogs- och gruvarbete och järnvägsbyggen under den här tiden. De var alla verksamheter som "rastlösa" unga män av emigranterna gärna ägnade sig åt. Och som Jan Ek skriver så fanns flera "rörliga" yrken t.ex. husbyggnad, vägbyggnad, dammbyggen och senare elektrifiering av landsbygden.

Nån gång kanske jag gör nya försök på de amerikanska saiterna, men först måste jag få ett bredband isf modem....

smulan sa...

Jag kan tillägga att det är relativt säkert att det är "vår" Hans Peter som är registrerad i den amerikanska folkräkningen 1900 i Kanabec Mora, Minnesota som "Day labour". I Douglas Wisconsin finns en Peter Eriksson med i folkräkningen 1920, men där är uppgifterna mera osäkra om det är rätt person. Tyvärr är det vanliga svenska namn....

Inkan sa...

Tänk jag minns när diskussionen var aktuell - så synd att du ej fått allt klarlagt. Men var de rörliga av sig så är det nog svårare. Men namnet finns nog i något gammalt kyrkregister idag -som ligger gömt i något lokalt s.k. depot museum.
Men brevet är verkligen vackert skrivet och rörande. Vilken gåva att det finns kvar idag.

smulan sa...

Du hjälpte mig även i den diskussionen, Inkan! Tyvärr är läget fortfarande låst när det gäller Hans Peter, men hoppet att hitta honom över ger man ju inte.... Eller hur?