söndag 4 december 2016

Bröderna Sjöström (Strom) från Bergsjö, Anundsjö sn

Rester av husgrund i Bergsjö sommaren 2016.
Bergsjö 2016 Foto: Kaj Larsson
I somras fick jag tillfälle att göra ett besök till en utdöd by vid namn Bergsjö i Anundsjö sn. Det är en by som numera är helt utplånad på både karta och plats. Vi kunde se lite rester av några husgrunder och ett par mindre öppna åkermarker, men om man inte kände till att det funnits en by på platsen så skulle man inte kunna tro det. Allt var överväxt. På den gamla kartan nedan finns byn Bergsjö med.

Historik:
"Bergsjö anlades som nybyggarby 1794.
Jb anger namnet Bergsiön 1795 och Bergsjö från 1825.
Bergsjö från boken ”Byarnas historia i Anundsjö” av bygdeforskaren Erik Jonsson från Risbäck, utgiven av Anundsjö hembygdsförening 1969:
Bergsjö anlades på 1790-talet av en båtsman Johan Saktmodig f 1755 i Svartsjö (troligen i Stockholmstrakten). 
Bergsjöbönderna Jon Olsson och Olov Olsson anlade nybyggena Malma och Hov omkring 1860. År 1867 fanns i byn förutom Jon Olsson och Olov Olsson även 2 torpare, Anders Olsson och Per Jonsson. Byn kom i bolagens ägo. På 1940-talet blev byn öde."

Bergsjö, tillsammans med närliggande byn Hof, beboddes av ett tretton-tal familjer i början av 1900-talet. Båda byarna avfolkades mellan 1920- och 1940-talet.

(Tack för lånet, Göte Byström!)


I byn Bergsjö bodde Henrik Sjöström f 1863 i Myckelgensjö (död 1941) gift 1889 med hustrun Andrietta Margareta Pedersdotter f 1870 i Ottsjö Ådalslidens sn (död 1945 i Bergsjö).

Familjen flyttade från Grundtjärn till Bergsjö 1904. Fadern Henrik försörjde familjen som skogsarbetare åt Sandö Sågverks aktiebolag. I familjen föddes tio barn.


Anundsjö-AIIa-2a-1908-1923-Bild-250-sid-5

Fem av syskonen Sjöström; bröderna Olof Alfred Emanuel f 1889, Karl Johan Wilhelm f 1891, Jonas Henrik f 1893, Erik Berner f 1895 och Jakob Leonard f 1900 utvandrade mellan åren 1910-1923 till Canada och Nord-Amerika. Yngste brodern Per Mauritz f 1913 ämnade också emigrera men avled 1930 före avfärden av lunginflammation. Fyra av bröderna ses på den här bilden:


Följande information om vad som hände med bröderna i Canada och USA har jag fått av Solveig Nordin Zamano. Släktutredningen är gjord av Otto Sjöström 1993. Ett varmt TACK Solveig!

Bilderna av bröderna nedan hittade jag i Family Search.


Olof Alfred Emanuel Edström Sjöström f 1889
Olof Alfred Emanuel (Edström) Sjöström f 1889 emigrerade via Trondheim till Canada 1910. Han gifte sig 1921 med Edit Mary Firby f 1903 i Harrogate, England. Olof Alfred blev amerikansk medborgare 1922. Paret fick fem barn mellan 1923 till 1940. Olof Alfred köpte in svärfaderns farm och bedrev jordbruk som farmare i Quill Lake, Saskatchewan, Canada. Olof Alfred avled 1960.

In English; Olof Alfred Emanuel (Edström) Sjöström born 1889 emigrated via Trondheim to Canada 1910. He got married 1921 with Edit Mary Forby born 1903 in Harrogate England. Olof Alfred became an American Citizen 1922. The couple got five children between 1923 to 1940. Olof Alfred bought his father in law:s farm in Quill Lake, Saskatchewan, Canada and became a farmer. Olof Alfred died 1960.

     

Karl Johan Wilhelm Sjöström f 1891
 
Karl Johan Wilhelm Sjöström f 1891 (tog namnet Willy) anlände till Canada 1910 där han blev vägarbetare och förman i Östra Canada. Han omkom genom en olyckshändelse.

In English: Karl Johan Wilhelm Sjöström born 1891 (named Willy in USA) arrived to Canada 1910 and became a roadworker in East Canada. He died in an accident.


Jonas Henrik Edstrom Sjostrom f 1893
 
Jonas Henrik (Edström) Sjöström f 1893 (tog namnet John) utvandrade till Nord Amerika 1911. Avled 1966 på Dammash State Hospital, Oregon.

In English: Jonas Henrik (Edström) Sjöström born 1893 (named John in USA) emigrated to North America 1911. He died 1966 at Dammash State Hospital, Oregon.Erik Berner Sjöström f 1895
Erik Berner Sjöström f 1895 (tog namnet Ben Strom) utvandrade 1923 till Nord Amerika. Han blev stenhuggare och farmare. Gift 1930 med Linnea Karen Wold f 1910 i Minneapolis Minnesota. Paret fick två barn. Erik Berner bodde och avled 1965 i Portland Oregon, USA.

In English: Erik Berner Sjöström f 1895 (named Ben Strom in USA) emigrated 1923 to North America. He became a stonemason and farmer. He got married with Linnea Karen Wold born 1910 in Minneapolis MI. They got two children. Eric lived and died 1965 in Portland, Oregon USA.


Jakob Leonard Sjöström f 1900
Jakob Leonard Sjöström f 1900 (tog namnet Jack Strom) utvandrade 1919 till Nord Amerika. Han gifte sig 1931 med Irene Williams. Paret fick inga barn. Jakob Leonard avled 1932 i sitt hem i Portland Oregon av förgiftning.

In English: Jakob Leonard Sjöström born 1900 (named Jack Strom in USA) emigrated 1919 to North America. He got married 1931 to Irene Williams. They got no children. Jakob Leonard died 1932 in his home in Portland Oregon of poisoning.

Uppdatering:

Om Jakob Leonard Sjöström / Jack Strom född 1900. I en artikel i svensk/amerikansk tidning den 31 augusti 1932: http://www.mnhs.org/newspapers/lccn/sn83045737/1932-08-31/ed-1/seq-13  hittar jag detta:
   
"Ett mystiskt dödsfall. 29-årige
skogsarbetaren Jack Strom avled
den 9 augusti under mystiska omständigheter
i sitt hem vid Bertha Beaverton
Highway ett stycke utanför
Portland, Ore. Då han kvällen
förut kom hem var han sjuk och
hans kläder voro våta. För sin
hustru omtalade han, att han vid
stålbron i Portland blivit överfallen
av ett par män, som rånat honom
och därefter kastat honom I
Willamettefloden. Hustrun skickade
efter en läkare, och då mannen
avled anmäldes den mystiska saken
för polisen i Portland. En undersökning
igångsattes, från denna
lämnade intet annat resultat än
att Strom på måndagen besökt en
platsanskaffningsbyrå vid Second
och Burnside st., samt då förefallit
nedslagen och dyster till sinnes. Vid
företagen likbesiktning visade det
sig att S. avlidit till följd av förgiftning
och man fick därigenom
klart för sig att självmord förelåg."

In english: "A mysterios death. The 29-years old timberman Jack Strom died the 9:th of august in a mysterios way in his home at Bertha Beaverton
Highway, not far from Portland Ore. When he came home the evening before his clothes was wet. He told his wife that he at the steel-bridge in Portland had been assaulted of two men who had robbed him and after that casted him in Willamette river. His wife sent for a doctor, and when the man had died in this mysterios way, the case was reported to the police in Portland. They started an investigation, but from that nothing else was found than Strom in monday had went to a job placement at Second and Burnside str. and then seemed to be depressed in his mind. At the inspection of his body turned out that S. died  due poisoning and the reason of his death was suicide."
   
--------------------------------


Vet du mera om brödernas öden i Amerika och Kanada? Skriv gärna en kommentar nedan om du har mer information :) Tack på förhand!

Do you know more about the brothers fates in America and Canada? Please write a comment or take contact with me. You find my mail in my Profile. Thank you!

1 kommentar:

Anita sa...

För att spara denna information lägger jag ut delar ur det mail jag har fått av en släkting till bröderna Sjöström i USA.

"I guess when the brothers came to Canada the name got change to Strom from Sjostrom. My uncle has given me some photos of his parents, which is Eric Berner and his wife Linnea Karen Wold. There is a few other photos, but we are not sure who they are. Eric and Jakob and three other brothers came to Saskatchewan, Canada in the early 1900s. Mu uncle did not tell me about Jakob being married, he did tell me about four brothes who came to the U.S, one stayed in Canada. The four brothers worked on making a road in Washington state, when they were finished they went to get paid and the man who was suppose to pay them drugged them. Eric woke up on the side of the road, another bother was killed, Jakob was found in mental hospital later. The other brother was never seen again."

Thank you so much L.H.!