fredag 19 december 2014

Den gamla kyrkan i Ådals-Liden

Den gamla kyrkan i Ådals-Liden. Tavlan målad av Zachris Persson

När Ådals-Lidens allra äldsta kyrka byggdes är inte klarlagt, men när ärkebiskop Nikolaus Allonis gjorde visitationsresor "uppåt ådalarne" åren 1298 och 1302 besökte han också Lijd (Ådals-Liden) församling. Den första kyrkan var av sten och murad med kalkbruk, uppförd i slutet av 1290-talet. År 1314 skrevs församlingen för Liidh och den pålades 6 öre i årsavgift till den s.k. sexårsgärden.

1350 blev Lidens och Junsele församlingar annex under Resele pga digerdödens (pesten) härjningar. Lidens församling blev ett eget pastorat igen 1869. 1885 bestämdes enligt "Kungligt bref" att församlingen skulle heta Ådals-Liden för att skilja från Lidens församling i Medelpad.

Utgrävningar av gamla kyrkplatsen har visat att medeltidskyrkan förstördes av eld och att en ny träkyrka med fristående klockstapel uppfördes på samma plats och togs i bruk 1646.

Den gamla kyrkan i Ådals-Liden auktionerades ut 1824 sedan allt värdefullt tagits bort. Kyrkan klubbades ut för 31 Riksdaler, 11 skilling och 4 öre. Tavlan (bilden) av den gamla kyrkan är målad av den kände finsnickaren Zachris Persson 1793-1871 i Lidgatu. Den nya, nuvarande kyrkan hade börjat byggas 1817 och stod klar 1820. (källa: Skrift om Ådals-Lidens kyrka av Paul Lundin)

Stengrunderna finns fortfarande kvar efter den gamla kyrkan på den "gamla kyrkogården". En minnestavla med kort historik är uppsatt vid platsen.

År 1824 uppfördes även den gamla prästgården, som numera är i privat ägo. Det ännu tidigare prästbostället låg i Kläpp, Näsåker.

Källa: Paul Lundin m.fl.

Mer om Ådals-Lidens gamla kyrka av Magnus Johansson: http://adals-liden.blogspot.se/2010/09/lidens-gamla-kyrka.html

1 kommentar:

Anonym sa...

Informationstavlan är numera helt tom på information.

Kaj Larsson