söndag 27 oktober 2013

Hermansjö i Anundsjö och Resele socken

Jag har fått anledning att titta lite på den gamla byn Hermansjö i Resele. Jag hoppas kunna uppdatera inlägget när jag fått mer information om Hermansjöns byar av bygdeforskaren Sören Byström Aspeå, som bedrivit forskning på byarna runt Hermansjön. Han är själv född i Högland, som ligger på västra sidan av Hermansjön. Sören Byström är även ordförande i Skorpeds hembygdsförening.

Uppdatering: Sören Byström avled tyvärr ett par veckor efter att jag skrivit detta inlägg. Det känns så sorgligt, men jag är tacksam för de gånger jag fick tillfälle att tala med honom. Sören hade så mycket kunskaper om Hermansjö, som han gärna delade med sig. Vi hade bestämt att träffas men det blev inte så..

Byn Hermansjö ligger i Resele socken på norra sidan av sjön Hermansjön. Hermansjön delas mellan Anundsjö socken/Ö-viks kommun) och Resele socken/Sollefteå kommun . På östra sidan av Hermansjön i Anundsjö sn, stod den äldsta gården, "Gammelgården", som byggdes i slutet på 1630-talet. Gammelgården bestod av två gårdar; östra och västra Gammelgården. Där den västra gården har stått finns rester av grunderna kvar, medan på den östra delen av gården finns nyare hus uppsatta.

Något längre norrut vid Hermansjön i Resele kom ett par nybyggen till på 1920-talet. Den platsen benämns Hermansjö. I Hermansjö finns ett hus bevarat. Det finns smärre rester kvar efter det andra nybygget som låg beläget ca 300 m västerut. På västra sidan av Hermansjön uppstod ett annat nybygge, Högland.

Laga skifte av byarna runt Hermansjön skedde 1848-1850.

Hermansjön är från början en sk "finnby", men finnarna verkar inte ha stannat så länge där utan flyttade till den närbelägna Grundtjärn. Ur "Finnkolonisationen inom Ångermanland, södra Lappmarken och Jämtland" av Richard Gothe  (1948) hämtar jag följande citat:

"Två finnar, Påfwel Hindersson och Olof Larsson vände sig i juli månad 1623 till landshövdingen Johan Månsson Ulfsparre och synas av denne ha hänvisats till landskapets fogde, Awel Christofferson, att denne måtte "fli dessa finnar torpeställen på Cronones allmenning vid Hermansiön opå fieldet mellan Anundsjö och Resele sochn". Därvid skulle även bestämmas, hur långt finnarna skulle sträcka sig med fiskevatten, vilket ansågs av större vikt än deras svedjande i dessa avkrokar. Redan 1633 påträffa vi därför Hermansjö införd i jordeboken med 4 seland. Finnarna flyttade emellertid därifrån - till Grundtjärn, öster om Storsjön."

I Hermansjö by, Resele har det bott många familjer under årens lopp. Några av familjerna finns på Magnus Johanssons hemsida: http://www.adals-liden.net/Resele_Hermansjo_familjer.htm

Vid ett par besök till Hermansjön har jag tagit följande bilder. Jag tar även med ett par kartor av Hermansjö by inom Resele sn. Har Du kommentarer/rättelser eller tillägg till text och bilder så blir jag mycket tacksam! Om någon råkar ha gamla bilder från Hermansjö eller Gammelgården blir jag extra glad! ;)

Karta Hermansjö


Karta Laga skifte Hermansjö, Resele 1848-1950

Gård i Hermansjö, Resele.


Hermansjö, Resele.


Rester av västra Gammelgården, Hermansjön, Anundsjö sn.


Uppdatering juli 2014. Nedanstående bilder har jag fått mig tillsänt av G. Byström.

Nytt inlägg om Hermansjö.
Inga kommentarer: