fredag 9 november 2012

Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftprojekt, Näsåker.

Hoppas att ni inte tröttnar på att jag åter igen vill skriva om det som "huvudet är fullt av"; nämligen den vindkraft- och naturförstörelse som är på gång i vår by och i vårt område i Näsåker. Det är en naturförstörelse av stora mått, det kommer att bli det näst största vindprojektet och med de högsta vindsnurrorna i Sverige (!), ett industriområde som kommer att ödelägga vår plats på jorden.

Jag har i dagarna skickat ut ca 200 brev till fastighetsägare i berörda byar runt Storsjön och till ansvariga på Länsstyrelsen och Sollefteå kommun. Vi berörda kommer inom kort att samlas till ett möte med Länsstyrelsen, Kommunen och vindbolaget Forsca och jag tror och hoppas det kommer att bli ett bra och klarläggande möte. :)

Jag citerar delar av den information som skickats ut till alla fastighetsägare nedan. Brevet inkluderar även de krav som vi ställer till ansvariga på Sollefteå kommun. De krav vi ställer till de som är ytterst ansvariga för att situationen blivit som den blivit;  i första hand kommunordf. Elisabet Lassen (s) och vindplanerare Ulla Ullstein, Sollefteå kommun.

"När Vindbruksplanen planerades och beslutades 2008 i Sollefteå kommun togs inga personliga kontakter med året runt/fritidsboende i berörda byar för att redogöra för omfattningen och konsekvenserna av planeringen för en storskalig vindkraftsutbyggnad på SCA:s marker i Omsjöområdet. Vindprojektet kom som en total överraskning för alla berörda hösten 2011.

Montagebild Omsjö
Forsca vindbolag har nyligen lämnat in en tillståndsansökan till Länsstyrelsen (okt. 2012) för att bygga ett storskaligt vindindustriområde med 180 vindkraftverk a´ 210 meter höga (de högsta i Sverige!) på SCA:s marker. Fängsjö/Storsjöhöjdens vindprojekt kommer att bli den största vindkraftsindustrin i Sollefteå kommun, och den näst största i Sverige! Alla vindverk kommer att ha blinkande ljus som kommer att synas flera mil över bygden. Det kommer att bli en stor påverkan på naturen och landskapet. Dessutom planeras två gigantiska mark- och bergtäkter strax utanför Omsjö resp. Fängsjö, som kommer att förorsaka buller och massiva vägtransporter genom våra byar. Cirka elva mil vägar kommer att byggas, kraftledningar kommer att dras genom skogarna som kommer att ge stora effekter på närområdet och till närliggande orter.

Montagebild Grundtjärn
När Sollefteå kommuns vindbruksplan antogs 2008, fanns endast en gammal, ej aktuell Översiktsplan för kommunen från 1990 att tillgå. För ett par månader sedan startade Sollefteå kommun arbetet med att göra en ny Översiktsplan efter påtryckningar från Länsstyrelsen och kommuninvånare. En Översiktsplan ska förnyas vart fjärde år, men det har Sollefteå kommun struntat i. Den nya översiktsplanen beräknas vara klar 2014 och ska då fungera som ett samlat beslutsunderlag som beskriver kommunens vision och strategi för framtida utveckling. Planen skall klarlägga allmänna intressen, riksintressen för friluftsliv, miljösituationen samt visa på hur kommunen ser på mark och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen. Den nya översiktsplanen ska/bör förhoppningsvis innehålla nya, aktuella revideringar och uppdateringar av gamla och nya områden aviksintressen för alla näringars behov, och för skydd av den vackra och unika naturen och miljön i övre Ådalen.

Ett s.k. riksintresse gäller områden med många möjligheter till Friluftsliv, som i kommunens vindplan 2008 undantagits från storskaliga vindkraftsprojekt. I samma vindplan gäller att riksintresse för Friluftsliv finns i dalgången efter Ångermanälven från Undrom –Sollefteå – Näsåker. Omsjö, 1,6 mil från Näsåker, är den största fritidsbyn i Sollefteå kommun med nära hundra fritidsboende, en mycket välbesökt och naturvacker Camping och med tio mantalsskrivna boende idag. (Inte fyra som det står i vindplanen 2008!) I Grundtjärn finns ett tjugotal mantalsskrivna och ett hundratal fritidsboende. (Grundjärn tillhör Ö-viks kn) I Fängsjö och Tallnäset finns totalt ett tjugofem-tal fritidsboenden som direkt kommer att beröras av vindkraftsexploateringen. Vi anser att Omsjö med intilliggande fritidsbyar ska klassas som ett riksintresse för friluftsliv.

Vi ställer följande krav till Kommunen:

- Stopp för VK-etableringar och ytterligare utredning av planer och områden tills Sollefteå kommuns nya Översiktsplan är upprättad och beslutad (2014).

- Att Omsjö, Fängsjö och närliggande berörda fritidsbyar ska klassas som riksintresse för Friluftsliv i den nya Översiktsplanen.

Mer om vindkraften finns att läsa på vår hemsida "Snurrigt": http://snurrigt.vildavastra.se/

Jag vill inte bo i en vindpark!

Inga kommentarer: