onsdag 12 maj 2010

Om monarkin

Den 8 maj hade Aftonbladet en debattartikel om monarkin skriven av Peter Ahltin och Mona Abou-Jeib Broshammar. Det var en bra debattartikel tycker jag. Monarkisternas eviga argument mot republik är ju att en president är lika kostsam som en kung. Men med det alternativ som författarna i debattartikeln förordar skulle innebära att Sverige kunde bli en modern fungerande demokratisk republik utan formell och fördyrande statschef. Jag tror tiden är mogen för det nu.


Här är debattartkeln:


"Kungahusets fallande stöd handlar om att allt fler svenskar tycker att monarki är fel. En större andel av svenska folket säger numera att monarki inte är förenligt med demokrati.

Det faktum att kungens ämbete som statschef går i arv uppfattas stå i kontrast till demokratins grundregler. I ett modernt statsskick utses representanterna på demokratisk väg, inte genom arv.

Nästan hälften av svenska ­folket säger att de vill ha en ­demokratiskt vald statschef. Det är inte så konstigt med ­tanke på att monarkin uppfattas som förlegad, inte minst ur ett internationellt perspektiv. Världens länder avskaffar monarki och därför är det färre än trettio länder som fortfarande har monarki. Demokrati och republik ligger i tiden, monarki är ur ­tiden.

Denna utveckling är tydlig inte minst i Sverige. Under de senaste tio åren har stödet för att vilja behålla monarkin fallit med nästan 30 procent, medan stödet för att avskaffa monarkin har ökat med 100 procent. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer en majoritet av svenska folket att vilja avskaffa monarkin om dryga tio år.

Denna verklighet kan ligga närmare i tiden än vad vi tror i dag. Därför behöver vi diskutera vad vi vill ersätta monarkin med och noggrant överväga våra demokratiska alternativ.

Monarkins formella makt avskaffades 1975 då en ny grundlag trädde i kraft. Den dåvarande statsministern Olof Palme sammanfattade det nya statsskicket med de berömda orden att monarkin bara utgjorde en dekoration i samhället. Därför har kungafamiljen formellt varit tämligen arbetslös och har ytterst få arbetsuppgifter.

Dessa är att öppna riksdagen varje höst, att vid regeringsskifte formellt informera om vem som ska styra landet och att sitta ordförande vid möten i utrikesnämnden.

Dessa begränsade arbetsuppgifter har resulterat i att vi har en tämligen sysslolös statschef, som mer har en dekorerande roll än en viktig funktion i vårt statsskick.

Republikanska föreningen vill att Sverige blir en demokrati fullt ut och inför republik. Frågan om republik öppnar upp för flera valmöjligheter när det gäller regeringsformen. Inom föreningen har framför allt fyra alternativ lyfts fram och diskuterats. I europeisk politik finns huvudsakligen tre olika typer av regeringsformer:

En presidentialistisk republik där presidenten både är stats- och regeringschef.
En semipresidentialistisk ­republik där presidenten och ­premiärministern delar på den verkställande makten.
Ett parlamentariskt system där presidenten enbart utgör en ceremoniell person med få politiska maktbefogenheter.
Dessa tre alternativ reser frågan om vilka arbetsuppgifter man vill ge en folkvald president. Eftersom Sverige har en tradition av en statschef som har en ceremoniell roll finns en skepticism mot att införa en president med en lika dekorerande funktion. Därför har föreningens medlemmar börjat diskutera ett fjärde alternativ till regeringsform.

I stället för att införa ett presidentämbete med politisk makt skulle Sverige, om kungahuset avskaffas, kunna bli världens första republik utan statschef.

Genom att ta bort kungen som dekorativ kompromiss mellan vänstern och högern skulle vårt statsskick kunna utvecklas kostnadseffektivt och bli en stark och modern demokrati fullt ut. Statsministern skulle kunna ta över statschefens utrikespolitiska uppgifter och talmannen skulle kunna få utökade inrikespolitiska arbetsuppgifter.

Monarkins minskade stöd kan göra Sverige till världens modernaste republik. De nya opinionssiffrorna och de växande kraven på monarkins avskaffande öppnar upp helt nya möjligheter att utveckla Sverige till en demokrati fullt ut.

Drömmarna om jämlikhet, rättvisa och en fullvärdig demokrati med republik kan ligga närmare i tiden än vad vi tidigare vågat tro. Just nu blåser demokratiska och republikanska vindar. Allt fler människor ansluter sig till Republikanska föreningen och kliver fram för att säga det är dags att vi inför republik och avskaffar monarki. Låt folkmassa gå före arvsmassa."

8 kommentarer:

Elisabet sa...

Ja, jag har aldrig förstått varför man genast drar fram dett att man i stället måste ha en president?

Varför skulle man det?

Inte gör det mig nånting att vi har ett kungahus, men själva systemet, att det går i arv, är ju inte klokt.

Tänk, om man inte alls har lust att bli kung eller drottning, eller inte har minsta fallenhet för det hela.

Enbart den aspekten räcker för mig.

Och så detta krypande.

Nä.

Men ja, jag kommer att sitta klistrad vid tv:n. Det är väl någon slags sjukdom förstås .-)

smulan sa...

Nä Elisabet, håller med. Monarkin är förlegat, dyrt och otroligt odemokratiskt med tanke på arvsföljden.

Men bröllopet ska jag nog också se... ;)

Inkan sa...

Jag läste artikeln. Håller med till fullo.

Vi ska inte ha något kungahus anser jag - det är en helt förlegad tanke och hör inte hemma i vår tid. Hela skiten är ett arv från den individuella maktens tid i det historiska mörkrets tidevarv då enskilda såg till att skaffa sig både makt och fördelar.

Och här i Stockholm är en stor del av våra folkvalda helt inne i det svansiga bröllopsfjäsket.
Jag skäms över att vara medlem i denna kommun idag.
De snor skattepengar för att vräka ännu mera på en redan rik familj -som har både slott,naturägor, privata förmögenheter så det skriker om det.

Och ute i vårt land svälter folk, familjer blir fattiga och arbetslösa och förtvivlade och det föds ännu mera kriminalitet när fattigdom tillåts växa.

Flathet styr över förnuft och klokhet idag.

smulan sa...

Inkan! Just nu står alla skriverier om bröllopet och Madeleine mig upp i halsen.

Kungahuset är som antikens "skådespel och bröd åt folket", känns det som. Oskyldigt möjligen, om det inte vore för att folket får betala skådespelet.

reneesfotoblogg sa...

Rekordet tog en dam som blev intervjuad utanför slottet för ett antal år sedan i samband med Viktorias födelse.
Hon sa helt ärligt att hon tagit ut sin semester för att kunna stå där varje dag och vänta på besked att en arvinge hade fötts.
"Get a life" som dom säger i Amerika.
Fast det var ju länge sedan förstås, rojalismen är kanske mer urvattnad nu.

Anonym sa...

Frågan är kanske hur blivande Sverigesymbolan ska benämnas; Höfding, Caesar, Kejsare, President, Rex, Kung... och väljas?

Vi har genom historien haft mest valkungadöme.

Just nu har vi arvskungadöme sedan 200 år, då vi hämtade hem en av Napoleons officerare efter katastrofen då halva riket invaderades av ryske Kejsaren.

Anonym sa...

Jag gissar att du har läst den stora artikeln i Dagens Nyheter i dag om att Silvias pappa var organiserad nazist och kungens pappa nazisympatisör under kriget, kungens pappa gifte sig med en tysk adelsdam, Sibylla kungens mamma. Går att läsa på nätet det är på kultursidan.
Ganska allvarligt eftersom det gäller Sveriges statschef och vice statschef som inte kan väljas på demokratisk väg eller???

smulan sa...

Anonym: Tyvärr hittar jag inte artikeln på nätet. Kan du göra en länk?

Stödet för det nazistiska partiet i Tyskland på 30-och början på 40-talet var nog ganska allmänt bland främst överklassen både i Tyskland och i Sverige. Även bland "vanliga" människor fanns sympatier. (enl. Hubinettes medlemsamatrikel av nazister i Sverige) Kungahuset/ns sympatier för nazismen är väl känt.

Kungen och Silvia kan inte lastas för vad deras föräldrar sympatiserade med. Men den historiska bakgrunden i kungahuset är verkligen ingenting som förstärker monarkin.