fredag 16 oktober 2009

Okänd (?) tavla av Pelle Molin

Igår hade jag glädjen att få låna en del gamla tidningsurklipp, manuskript och andra dokument efter den förre läraren och folkbildaren Artur Norlén f 1905 i Resele. Artur Norlén intresserade sig, bland mycket annat, för Pelle Molins liv och verksamhet och skrev många artiklar och höll föredrag om Pelle Molin . Artur Norléns efterlämnade samlingar av urklipp och manuskript har överlämnats som gåva till Resele hembygdsförening av Artur Norléns dotter.


Bland Artur Norléns efterlämnade dokument finns ett fotografi av en tavla som Pelle Molin målade under sin tid på konstakademin i Stockholm. På baksidan av fotot har Artur Norlén skrivit så här år 1925:

"Denna tavla målade Pelle Molin till den tävling som Akademin för de fria konsterna hade anordnat. Som motiv hade givits "Scen ur syndafloden". Pelle Molin deltog i tävlingen, men med denna tavla som han kallade "En romersk krigare."


Tillägg:
Magnus Johansson har skrivit i sin blogg om den säng i vars botten Pelle Molin skrivit en vers. Sängen tillhörde skolläraren Olof Strömstedt och efter hans död inköptes sängen av Ådalslidens hembygdsförening 1926. Sängen finns numera i Pelle Molins stuga i Näsåker.

Inga kommentarer: