onsdag 19 december 2007

Mörkläggning av Sollefteå kommun

Sollefteå kommun har tyst dragit in ersättningspengen, eller HAB-ersättningen, för alla brukare inom LSS-gruppen av begåvningshandikappade i vår kommun. Beslutet har tagits i slutna rum och en mycket sen information har getts till gode männen. Brukarna själva arbetar vidare utan att förstå varför deras "lön" på ca 700 kronor i månaden kommer att dras in från och med 1 januari 2008. Det är tydligt att kommunen vill mörklägga denna åtgärd.

Cuno Bernhardsson skrev en insändare om detta i gårdagens TÅ. En utmärkt analys av hur Sollefteå kommuns vård- och äldreomsorg tar hand om de svagaste.

Tack Cuno för din utmärkta insändare i dagens TÅ! Jag håller med din analys om att det är de svagaste som alltid drabbas. Det är Sollefteå kommuns strategi på många områden. Att HAB-ersättningen dras in kan dock diskuteras, tycker jag. LSS-brukarna har en pension som bör täcka alla omkostnader. MEN kommunens i princip noll-information till brukarna och deras gode män ger tydliga signaler att det är en åtgärd som skulle mörkas av Vård- och omsorgsnämnden. Skamligt!

1 kommentar:

Anna Johansson sa...

Hej!
�r du en Ex kibbutzvolont�r?

Vi har �ppnat en grupp i Facebook, �Svenska kibbutzvolont�rer� f�r att bygga upp och samla s� m�nga svenskar som m�jligt som varit volont�rer i kibbutzer i Israel fr�n 60-talet och till idag. Inf�r Israels 60 �r som sj�lvst�ndig stat 2008, kommer vi bl a att anordna en fotot�vling och vi hoppas ocks� kunna genomf�ra en reunion s� sm�ningom.

Om du tycker det h�r l�ter kul och �r intresserad av att ing� i gruppen hoppas vi att du registrerar dig som medlem. Sprid g�rna detta till andra som du vet ocks� har varit p� kibbutz.

Om du inte vill vara med p� Facebook, men vill delta i v�r projekt, mejla din adress till info@kibbutz.nu.

Svekiv, Svenska Kibbutzv�nner
Israels Ambassad
Israeliska Statens Turistbyr�