måndag 6 november 2006

Jag blir så trött....

Ibland blir jag så trött, så trött..... på de tjänstemän/kvinnor som har till uppgift att hjälpa till och ordna för den vård och omsorg som kommunen tillhandahåller.

Det senaste året har vi haft anledning att be kommunen om hjälp för att mina föräldrar och svärfar ska få den hjälp och vård de behöver för att klara en så värdig och normal vardag som möjligt. Men det gäller att stångas - och stångas hårt - för att få tjänstekvinnorna att förstå den krassa verklighet som finns bakom de "nödrop", som vi anhöriga ideligen försöker berätta för dem om.

För tjänstekvinnorna - för oftast är det kvinnor - lever i en helt annan verklighet än den vi anhöriga lever i. De använder dessutom ett språkbruk - ett byråkratiskt känslolöst språk som gör att man baxnar - språket blir ofta ett maktmissbruk i sig. Tjänstemännen (kvinnorna) har ofta ett inkompetent och empatilöst sätt att bemöta vårdtagare, anhöriga och personal som gör att man blir stum av upprördhet och förvåning. I vår kommun finns många sådana tjänstemän.

Jag blir så trött...

"Vi kan aldrig ge avslag på något med hänvisning till att hemtjänsten inte har tid utan verkställigheten skall lösa dessa problem."

Suck... vem är "verkställigheten"? Honom/henne vill jag tala med! Kom ner på jorden fru tjänsteman - och lär dig hur verkligheten bakom SOL fungerar. Du har mycket att lära. Om du kan....

4 kommentarer:

Anonym sa...

Suck, Suck och Suck igen!!! Visst är de underbara dessa handläggare, telefonsvarare, undersökare och allt vad de är i kommunens tjänst. Hör ju hur min mamma har det. Först frågar de henne hur det går hemma, och hon säger att hon inte orkar och behöver avlastning. Sedan går de till pappa och frågar detsamma, och han säger: "Bra". Resultatet blir att det inte blir någon hjälp.

Evy

Karin Irene 60+ sa...

Du kan ge igen och skriva till "verkställigheten" på kanslisvenska!
Den här "språkmaskinen" är sammanställd av språkvårdaren Ove Oskarsson på Statskontoret i Stockholm.
Börja med vilket ord som helst ur spalt 1, fortsätt med valfritt ord ur spalt 2 och så vidare till och med spalt 8.

1.
När det gäller
Beträffande
Mot bakgrund av
Rörande
I termer av
Under påverkan av
Parallellt med

2.
konstruktiv
konsekvent
objektiv
seriös
subjektiv
konventionell
dynamisk

3.
information
rationaliseringeffekt
samordning
instruktion
ökning
kravanalys

4.
generaliseras
verifieras
utvecklas
förordas
komprimeras
modifieras
realiseras

5.
principiella
reella
fundamentala
latenta
godtyckliga
informella
partiella

6.
rutiner
strukturer
tendenser
hypoteser
ideologier
konklusioner
restriktioner

7.
i samband med
med hänsyn till
inom ramen för
med avseende på
i vad avser
i fråga om
vad berör

8.
administrationen
näringslivet
myndigheten
personalen
intressenterna
utbudet
utfallet

//Karin

smulan sa...

Evy! Jag ser att vi har ungefär lika problem....

Karin! Den var bra! Det är otroligt egentligen att det har utvecklats "ett språk i språket". Fast kanslispråket har ju alltid funnits som ett sätt att "sätta folk på plats". I min referens känner jag till vad tjänstekvinnan menar - det var inte så svårt - Tyvärr och dessvärre är hon lika kantstött och trubbig som hon skriver....

smulan sa...

För den som inte känner till vad SOL betyder så står det för Socialtjänstlagen. Det är de lagar som styr kommunens göranden och låtanden. Till skillnad mot HSL - Hälso- och sjukvårdslagen - som är de regler och beslut som styr hälso- och sjukvården (den jag bäst känner till)

Tyvärr står fortfarande SOL och HSL långt ifrån varandra när det gäller tillämpningen av lagarna. Samarbetet mellan kommun och landsting är mycket dålig - och jag tror att det kommer att ta lång tid innan detta rättas till.